Sunday, December 03, 2023
โรคเด็ก

เมื่อลูกน้อยเป็นไข้ทำอย่างไรดี

การดูแลเมื่อลูกน้อยเป็นไข้

เด็กที่มีไข้หรืออุณหภูมิที่วัดไข้ใต้รักแร้ถ้าเกิน 37.5 องศาเซลเซียส ถือว่ามีไข้ ถ้าวัดทางทวารหนักโดยเด็กเล็กๆจะมีการวัดทางทวารหนักถ้าเกิน 37.8 องศาเซลเซียส ปัจจุบันนี้จะมีปรอทวัดไข้และเครื่องวัดไข้แบบดิจิตอล ช่วยให้สะดวกในการวัดไข้มากขึ้น โดยจะวัดทางหูและหน้าผากถ้าอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียสก็จะมีไข้ เวลาที่มีไข้ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อ ไม่ว่าจะเป็นเชื้อไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา แต่บางกรณีอาจจะเกิดจากภาวะอย่างอื่น เช่นการกินยาต่างๆ การห่อตัวลูกมากเกินไป และอยู่ในที่ที่ไม่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก อาจจะส่งผลให้มีไข้ขึ้นได้ ภาวะบางอย่าง เช่น ไทรอยด์เป็นพิษก็อาจจะทำให้มีไข้ได้ การที่มีไข้ต่ำหรือไข้สูงไม่ได้บอกถึงความรุนแรงของโลก แต่ให้สังเกตอาการอย่างอื่นร่วมด้วยว่าเด็กมีอาหารซึมไหม เล่นไหม กินข้าวได้ไหม เพื่อแต่ว่าเวลาเด็กเล็กๆมีไข้สูงจึงควรให้ความดูแลใกล้ชิดนิดนึง โดยเฉพาะเด็กที่อยู่ในช่วงอายุประมาณ 6 เดือนถึง 6 ปี ก็อาจจะทำให้มีอาการช็อคจากภาวะไข้สูงได้

วิธีการดูแลเมื่อลูกน้อยมีไข้ อันดับแรกเลยก็คือการใช้ยาลดไข้แบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ กลุ่มที่หนึ่งในเด็กเล็กมักจะใช้พาราเซตามอลเป็นอันดับแรก ขนาดยาของพาราเซตามอลสำหรับเด็ก คือ 10-20 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักเด็ก 1 กิโลกรัม ต่อครั้ง สามารถให้ทานยาซ้ำได้ทุกๆ 4-6 ชั่วโมง ในกรณีที่ใช้ยาพาราเซตามอลแล้วไข้ไม่ลง ก็ควรใช้ยาในกลุ่มที่สองคือยาไอบลูโกเซน ยากลุ่มนี้ก็จะช่วยลดไข้ได้ดีกว่ายาพาราเซตามอล แต่ว่ามีข้อจำกัดในการใช้คือห้ามใช้ในคนที่เป็นโรคไข้เลือดออก เนื่องจากว่าอาจจะทำให้มีปัญหาเรื่องเลือดออกในกระเพาะอาหารได้หรือมีภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงตามมาได้ และกลุ่มที่สามคือกลุ่มยาแอสไพลินเป็นยาลดไข้ที่ใช้ในผู้ใหญ่แต่ในเด็กจะไม่ใช้เนื่องจากอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนถ้าเกิดใช้ในบางกรณี เช่น ถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่หรือถ้าเป็นโรคอีสุกอีใส โรคพวกนี้ห้ามใช้ยาตัวนี้ในกรณีนี้เพราะจะส่งผลทำให้เลือดออกง่าย

การดูแลด้านอื่นๆในกรณีที่ลูกเป็นไข้ การเช็ดตัวของใช้น้ำอุณหภูมิปกติเช็ดตัวลูกและเช็ดย้อนทิศทางการไหลเวียนของเลือด และส่วนในเรื่องของอาหารการกินแนะนำให้รับประทานอาหารอ่อน ย่อยง่าย เพื่อให้ง่ายต่อการที่ดูดซึม จะได้เอาพลังงานไปใช้ให้เต็มที่ และควรจะอยู่ในที่ที่มีอาการศถ่ายเท ไม่ควรห่มผ้า แต่ควรใส่เสื้อผ้าที่สบายๆไม่ร้อนจนเกินไป

Back To Top