Tuesday, October 19, 2021
เรื่องน่ารู้

ความผูกพันธ์สร้างได้จากคุณพ่อคุณแม่!!!

คุณพ่อคุณแม่เท่านั้นที่ช่วยสร้างภูมิต้านทานให้ลูกน้อยได้

ปัจจุบันคุณพ่อคุณแม่ไม่ค่อยมีเวลาได้พูดคุยกับลูกหรือไม่มีเวลาให้กับลูกในการทำกิจกรรมต่างๆ โดยเราเลี้ยงลูกแบบความรักแต่ไม่มีความผูกพัน คือมีแต่ความรักให้กันแต่ไม่มีความผูกพันกันถ้าคุณพ่อคุณแม่หยอดความรักให้ลูกวันละนิดวันละหน่อยให้ทุกวันทุกวัน เมื่อลูกเดินออกไปเจอเพื่อนแล้วเพื่อนขอความรักหน่อย ลูกก็มีความรักให้หรือในระหว่างนั้นเมื่อเพื่อนต้องการความสนใจจากครูเขาสามารถใช้ความรักที่คุณพ่อคุณแม่หยอดเอาไว้ในการหล่อเลี้ยงจิตใจตัวเองและสามารถอดทนรอคอยได้ รอความสนใจจากคุณครูได้ โดยจะเห็นได้ว่าภูมิต้านทาจิตใจเราแค่หยอดด้วยความรักและความผูกพัน

หน้าที่หลักของสมองคือการเอาชีวิตรอด หากว่าเราไม่สอนไม่บอกไม่ฝึก โดยสมองแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ สมองส่วน สันชาตญาณ ควบคุมระบบอัตโนมัติทั้งหมดที่เกี่ยวกับการมีชีวิตรอดของตัวเอง โดยทำเองได้เลยไม่ต้องผ่านประสบการณ์หรือการสอนทั้งสิ้น สมองส่วนอารมณ์ จะต้องการความรักและความเอาใจใส่ เพราะสมองส่วนนี้จะทำหน้าที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ ความชอบ ความโกรธ และสมองส่วนนี้จะใช้เรียนรู้และจดจำ มันจะจดจำได้ดีพร้อมอารมณ์ด้วย และสมองส่วนสนุดท้ายเป็นสมองที่แยกมนุษย์ออกจากสัตว์เดรัจฉานสมองส่วนเหตุผล จะใช้คิดวิเคราะห์ ตัดสินและแก้ไขปัญหา และควบคุมอารมณ์ของเรา โดยหากว่าเรามีความคิดและจิตใจที่ดีเพียงพอจะสามารถก้าวผ่านปัญหาและอุปสรรคต่างๆไปได้ แต่ถ้าเราผ่านปัญหาไปไม่ได้ก็จะแสดงพฤติกรรมออกมาให้เห็น โดยสมองส่วนนี้จะทำงานได้ก็ต่อเมื่อสมองส่วนอารมณ์ปล่อยข้อมูลข่าวสารให้สมองส่วนนี้ได้รับและทำงานร่วมด้วย หากว่าเราโกรธและเราไม่เคยฝึกให้สมองส่วนเหตุผลได้ควบคุมความโกรธ พอเราโกรธสมองส่วนอารมณ์ก็จะตอบสนองเป็นพฤติกรรมทันที

เด็กทุกคนเปรียบเสมือนต้นไม้ที่กำลังเจริญเติบโตที่รอให้คุณพ่อคุณแม่มาดูแลรดน้ำพรวนดิน และใส่ปุ๋ย เพราะเด็กยังต้องการความรัก การดูแลเอาใจใส่ การปลูกฝังคุณธรรมและสิ่งต่างๆ จะทำให้ลูกมีความไว้ใจและมั่นใจในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นมากขึ้น โดยถ้าลูกมีพื้นฐานทางจิตใจที่ดี เมื่อพบเจอปัญหาอะไรก็ตาม ลูกก็จะได้คิดผ่านประสบการณ์เดิมเพื่อเชื่อมโยงกับสถานการณ์ปัจจุบันที่พบเจอเพื่อคิด วิเคราพห์ ตัดสินใจและแก้ไขปัญหา ทำให้ลูกได้ความคิดและจิตใจสามารถก้าวผ่านวัยอนุบาลไปได้อย่างแน่นอน

Back To Top