Tuesday, October 19, 2021
พัฒนาการเด็ก เรื่องน่ารู้

การเล่นกับลูกสำคัญไฉน

ลูกมีคำศัพท์น้อย เพราะพ่อแม่ไม่ค่อยมีเวลาได้เล่นและพูดคุยกับลูก หรือลูกอาจจะเล่นอยู่คนเดียว โดยลูกไม่ได้เรียนรู้เลยว่าสิ่งรอบๆตัวคืออะไร เปล่งเสียงว่าอย่างไร โดยลูกไม่รู้จักสิ่งต่างๆรอบตัวเลย เพราะฉะนั้นการเล่นกับลูกจึงมีผลมากๆเลยซึ่งจะทำให้คำศัพท์ในหัวของลูกเยอะมากขึ้น จากการพูดการเล่าเรื่องราวต่างๆหรือจากนิทานที่พ่อแม่ได้เล่าให้ลูกฟัง การทำกิจกรรมนอกบ้าน และพ่อแม่ก็ชวนให้ลูกเปล่งเสียงไปพร้อมๆกัน เพราะฉะนั้นการทำกิจกรรมกับลูกจะทำให้คำศัพท์เยอะมากขึ้น เช่น ลูกเจอไก่ในนิทาน เวลาลูกเห็นไก่ตัวจริงลูกก็จำชี้และพูดว่าไก่ โดยส่งเสริมพัฒนาการรอบด้านของลูก แต่ถ้าลูกไม่ได้รับการกระตุ้น ยังปล่อยให้ลูกเล่นคนเดียว ไม่ได้รับการสื่อสาร ก็จะส่งผลให้ทักษะการพูดของลูกช้าลงไป และก็จะทำให้ลูกไม่ต้องการที่จะสื่อสารเพราะลูกไม่รู้คำที่จะพูดหรือไม่รู้ว่าจะออกเสียงแต่ละอย่างมันเป็นแบบไหน ทำให้ลูกพูดน้อยหรือลูกไม่ยอมพูด บางทีอาจเกิดจากการผิดปกติทางการได้ยิน หรือโรคทางพันธุกรรมต่างๆเพราะฉะนั้นพ่อแม่ควรสังเกตถ้าลูกพูช้าหรือไม่ยอมพูดมีสาเหตุหลักมาจากอะไร อาจจะมีความผิดปกติบางอย่างรู้ก่อน จะๆด้แก้ไขได้ทันที และปฏิบัติได้ตามคำแนะนำของหมอได้ถูกต้อง ก่อนที่จะทำให้ลูกเกินวัยไปมากกว่านี้ เพราะเด็ก 1-2 ปี เป็นวัยที่กำลังฝึกพูดทั้งคำสั้นๆและคำสงคำที่มีความหมายอาจจะยังไม่ชัดเท่าไหร่ แต่ว่าเป็นคำที่มีความหมายเพราะรู้แสดงความต้องการว่าต้องการสิ่งนี้ก็เลยสื่อสารออกมาแบบนี้ ถ้าเด็ก 2-3 ปีก็จะต้องพูดได้ประมาณ 3 คำแล้วและเริ่มจะปะติดปะต่อคำได้และมันจะเป็นรูปประโยคมากขึ้น เพราะพ่อแม่ก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับลูก ถ้าหากการเลี้ยงดูถ้าไม่ดูเกณฑ์ตารางเปรียบเทียบว่าช่วงวัยใดลูกควรทำอะไรได้บ้าง ปล่อยเวลาและวัยไม่เป็นไปตามสิ่งที่ลูกควรจะได้รับการพัฒนาก็อาจจะส่งผลเสียตามมาทำให่ลูกมีพัฒนาต่างๆล่าช้าตามไปด้วย โดยถ้าลูกมีพัฒนาการช้าสามารถแก้ไขได้ด้วยพ่อแม่ควรลงไปเล่นกับลูกเยอะๆ หากิจกรรมทำร่วมกับลูก และทำให้ลูกสนุกไปพร้อมกับการเรียนรู้ ให้ลูกมีความสุขและได้ทั้งเสียงหัวเราะ โดยกาเล่านิทาน การเล่น พ่อแม่จึงควรเล่นกับลูกและมีเวลาให้กับลูกเยอะๆ ส่วนใหญ่แล้วพบว่า 80-90% ลูกจะมีพัฒนาการปกติ เพราะการเล่นกับลูกจะช่วยส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการที่ดีอย่างแน่นอน

Back To Top