Tuesday, September 26, 2023
พัฒนาการเด็ก เรื่องน่ารู้

สมองของลูกน้อยสำคัญไฉน!!!

หน้าที่ของสมองสำคัญมาก

ปัจจุบันนี้การดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงก้าวล้ำมาก โดยพ่อแม่ละเลยและไม่ให้ความสนใจปล่อยให้ลูกอยู่กับโทรทัศน์และมือถือเป็นส่วนใหญ่ แต่ควรป้อนประสบการณ์และสิ่งดีให้ลูกได้รับตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ขวบ เพราะจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อพัฒนาการของสมองในระยะยาว และอีกทั้งความผูกพันสายใยแห่งรักก็มีส่นสำคัญ พ่อแม่ควรสร้างความไว้ใจให้ลูก โดยความรักที่พ่อแม่และลูกมีนั้นจะต้องส่งถึงกัน เหมือนความรักที่บริสุทธิ์ ที่เมื่อลูกทำไม่ดี ไม่น่ารักอย่างที่เราคิด ไม่ได้ดั่งใจอย่างที่เราคาดหวัง พ่อแม่ควรรีบเข้าไปปลอบให้กำลังใจลูก พูกสื่อสารและสัมผัสด้วยภาษากายได้อย่างเข้าใจในตัวลูก แต่หากพ่อและแม่ยังคงนั่งมองดูลูกอยู่เฉยๆก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลย เพราะการทำแบบนี้ถือเป็นความผูกพันที่พ่อและแม่สามารถรับในตัวตนของลูกได้อย่างแท้จริง โดยเขาจะรู้ว่าตัวตนนั้นอาจไม่ได้ตามที่คาดหวังไว้ แต่อย่างน้อยเขารู้ตัวว่าตัวเขานั้นมีความสำคัญและพร้อมที่จะพัฒนาตนเองต่อไป แบบนี้ถือเป็นความรักของพ่อและแม่ที่ความจริงใจและบริสุทธิ์จากใจนั่นคือความผูกพันของจริง โดยพ่อ แม่และลูกต้องมีอารมณ์ร่วมกันได้เล่าประสบการณ์ทั้งทุกข์และสุขให้กันและกันฟัง

ถึงแม้ว่าพันธุกรรมเป็นตัวกำหนดทิศทางของพัฒนาการแต่ประสบการณ์ก็มีความสำคัญเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมให้เซลล์ประสาทในสมองส่วนต่างๆผสานเข้าด้วยกันซึ่งจะนำไปสู่พัฒนาการด้านอารมณ์ ภาษา การเคลื่อนไหว การมองเห็น และความจำ หากสมองส่วนใดส่วนหนึ่งได้รับการกระตุ้นมากเป็นพิเศษเซลล์ประสาทนั้นส่วนนั้นๆก็จะประสานกันและเชื่อมโยงกับสมองส่วนอื่นๆได้ดีขึ้น กระบวนการนี้เรียกว่า Synaptic pruning คือการเจริญเติบโตและเชื่อมโยงถึงกันได้รับการพัฒนาและเจริญเต็มที่โดยสารสื่อประสาททำงานได้ดี

สมองของเด็กจะได้รับการพัฒนาก็ต่อเมื่อได้รับการกระตุ้นในแง่บวก โดยในการวิจัย เด็กที่ถูกตำหนิทุกๆ  1ครั้ง ในการชมทุกๆ 6 ครั้ง แต่เด็กบางส่วนมีแนวโมที่จะถูกตำหนิมากกว่าถูกชมถึง 2 เท่า จึงอาจส่งผลต่อเด็กในระยะยาวได้ โดยบ่งเด็กออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเรียนที่โณงเรียนเตรียมอนุบาลชั้น 1 เป็นเวลา 2 ปี โดยพวกเขาได้เรียศิลปะ ฝึกการแก้ปัญหา และได้รับการดูแลเอาใจใส่ความรักและความเคารพเป็นอย่างดี ในขณะที่เด็กอีกกลุ่มหนึ่งใช้ชีวิตตามปกติโดยที่ไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควร ผลการวิจัยพบว่า เมื่อเด็กอายุ 5 ปี 67% ของเด็กที่ได้เรียนโรงเรียนเตรียมอนุบาลมี IQ สูงกว่าและมีความพร้อมที่จะเข้าเรียนอื่นๆต่อไปได้เป็นอย่างดี

Back To Top