Tuesday, January 19, 2021
ลูกไม่ฟัง
เรื่องน่ารู้

พ่อแม่ไม่เข้าใจลูก-ลูกไม่ฟังพ่อแม่-ลูกดื้อ-ufoid

ทำไมลูกถึงไม่เข้าใจพ่อแม่?

หรืออาจจะเป็นเพราะพ่อแม่คาดหวังในตัวลูกไปซะทุกอย่าง!!

โดยพ่อแม่ส่วนใหญ่มักจะคาดหวังให้ลูกประสบความสำเร็จ จึงบังคับลูกให้เรียนเก่งๆ คาดหวังให้ลูกมีอนาคตที่ดี จึงมาจำกัดชีวิตของลูกในแบบที่พ่อแม่ต้องการ แต่ในทางตรงกันข้าม!!พ่อแม่ไม่เข้าใจลูกเลยซักนิด

ลูกพูดไม่ฟัง

ทำไมพ่อแม่ไม่เข้าใจลูก?

เพราะลูกทุกคนก็เสมือนแก้วตาดวงใจแต่เมื่อพ่อแม่ไม่รับฟังเขาก็ทำให้ลูกรู้สึกเสียใจหรือมีปัญหาได้ เมื่อลูกพูดอะไรให้พ่อแม่ฟังก็ผิดไปหมดซะทุกอย่างลูกเลยคิดว่าทำไมพ่อแม่ไม่เข้าใจลูก เพราะลูกก็คาดหวังให้พ่อแม่ยอมรับในตัวเขาเช่นกัน จึงไม่พอใจทุกครั้งที่พ่อแม่ปฏิเสธสิ่งที่เขาเป็น โดยอยากคาดหวังให้พ่อแม่เข้าใจจึงออกห่างพ่อแม่ทุกครั้งเมื่อเขาไม่ถูกเข้าใจ นี่คือปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดช่องว่างในระหว่างครอบครัว นั่นเอง…

แต่ละครอบครัวคงอยู่ไม่ได้ถ้าไม่ได้สื่อสารกัน พูดคุยกันและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน และหนึ่งในบางครอบครัวที่มีปัญหาเริ่มจากพ่อแม่ไม่คุยกับลูก พ่อแม่บังคับลูก พ่อแม่พร้อมและไม่รับฟังลูก บางครั้งลูกก็อยากจะเล่าอยากจะคุยแต่พ่อแม่ไม่สามารถรับฟังลูกได้เลย จึงเกิดปัญหาต่างๆตามมา และคนในครอบครัวนั้นจึงสำคัญมาก

ปัญหาหลักๆของลูกเลยก็คือพ่อแม่ไม่เข้าใจลูก โดยลูกจะต้องคอยฟังและทำตามคำสั่งที่พ่อแม่บอกและได้วางไว้ว่าจะต้องทำตามต้องทำแบบนี้เท่านั้น แต่ลูกและพ่อแม่ก็ลืมที่จะตั้งคำถามเลยว่า ความคาดหวังของต่างฝ่ายนั้นเกิดขึ้นมาจากอะไรที่พ่อแม่คาดหวังในตัวลูกก็เพราะสิ่งเดียวคือเพราะรักลูกและไม่ได้ต้องการอะไรเลยนอกจากที่ลูกเรียนจบแล้วและประสบความสำเร็จ พ่อแม่ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย นอกจากการที่ลูกเติบโตไปมีอนาคตที่ดีและได้เห็นลูกของเขามีความสุขเพียงเท่านี้เอง เพราะนั้นคือสิ่งที่ทำให้พ่อแม่ทุกคนมีความสุข

ลูกก็ต้องการคนรับฟังเช่นกัน…

การที่ลูกคาดหวังในตัวพ่อแม่ก็เช่นเดียวกัน เพราะพ่อแม่คือคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตเขา เขาจึงอยากให้คนที่เขารักมากที่สุดเข้าใจในสิ่งที่เขาทำและอยากให้คนที่สำคัญกับชีวิตเขามากที่สุดยอมรับในสิ่งที่เขาเป็น จึงจะเห็นได้ว่าต่างฝ่ายต่างมีช่องว่างไม่เหมือนกันมันไม่ได้มีจุดเริ่มต้นมาจากความคาดหวังแต่มันคือภาระที่เรามอบให้กันมากจนมันปิดกั้นความสัมพันธ์ของกันและกัน ถ้าเกิดคุณคือ หนึ่งในครอบครัวที่เป็นแบบนี้ ควรรีบเปลี่ยนพฤติกรรมทันทีและจะเป็นไปได้ไหมถ้าพ่อแม่เริ่มยอมรับในสิ่งที่ลูกเป็น และลูกก็เริ่มพยายามทำให้ดีในแบบที่พ่อแม่อยากเห็น เพราะบนโลกใบนี้ไม่มีใครรักคุณได้มากเท่ากับคนในครอบครัวรักกันอีกแล้ว เพราะฉะนั้นพ่อแม่จึงไม่คววรกดดันลูกควรมองในมุมที่ลูกต้องการและฟังลูกให้มากขึ้น

#https://ufoid.net/#พ่อแม่ไม่เข้าใจลูก#ลูกไม่ฟัง

Back To Top