วันอังคาร, กรกฎาคม 07, 2020
ลูกพูดไม่ชัด
พัฒนาการเด็ก เรื่องน่ารู้

ลูกพูดไม่ชัด ลูกพูดช้า-พูดไม่เป็นภาษา- ปัญหาที่ไม่ควรมองข้าม!!

สาเหตุที่ลูกพูดช้า …??

เมื่อลูกถึงวัยประมาณ 1 ขวบแต่ยังพูดไม่ได้ เพราะปกติเด็กจะเริ่มส่งเสียงอ้อแอ้และพูดคำที่มีความหมายได้ก็ประมาณ 1 ขวบ พูดประมาณ 1 คำเช่น แม่ หม่ำ ไป และลูกก็จะมีพัฒนาในการพูดเรื่อยๆจนกระทั่งพูดได้เป็นประโยค ก็ประมาณ 2 ขวบ อายุ 2 ขวบจะค่อยๆเริ่มพูด ยิ่งโตลิ้นก็จะยิ่งทำงานมากขึ้นเรื่อยๆสามารถออกเสียง เสียงที่ยากๆคือเสียง ส และ ร สำหรับเด็กที่พูดช้าคือจะต้องแบ่งได้ว่า สามารถพูดได้เท่ากับเด็กในวัยเดียวกันไหม สามารถพูดบอกความต้องการและสามารถเข้าใจได้ไหมหรือถ้าเมื่อเข้าโรงเรียนแล้วลูกไม่สามารถพูดคุยกับเพื่อนวัยเดียวกันแล้วบางเสียงที่ยังไม่ชัด

ลูกพูดไม่ชัด

ปัญหาเรื่องการพูดช้า สาเหตุแบ่งออกได้เป็น 5 สาเหตุ

สาเหตุแรก เด็กพูดช้าอาจจะเนื่องจากมีปัญหาการได้ยินบกพร่อง

              สาเหตุที่สอง เด็กที่มีภาวะออทิสติก ส่งผลให้พูดช้า

              สาเหตุที่สาม เด็กอาจจะมีพัฒนาการทางการพูดช้า แต่เข้าใจและทำตามคำสั่งได้ตามปกติ

              สาเหตุที่สี่ เด็กอาจมีปัญหาการพูดช้าร่วมกับปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อมัดเล็ก รวมทั้งด้านความเข้าใจและสติปัญญาช้าร่วมด้วย

              สาเหตุที่ห้า เด็กอาจไม่มีคนคุยด้วยหรือไม่มีคนเล่นด้วยจึงทำให้เกิดการพูดช้ากว่าปกติ เด็กอาจจะเป็นลูกคนเดียวไม่มีคนเล่นคนคุยด้วยจึงทำให้พูดช้า

ลูกพูดช้า

สาเหตุที่ลูกพูดไม่ชัด …??

และเมื่อในกรณีที่ลูกพูดเป็นภาษาต่างด้าว ควรเริ่มสังเกตลูกตั้งแต่ขั้นตอนแรก ถึงสาเหตุที่ทำให้เด็กพูดไม่ชัดว่าเกิดจากความผิดปกติของโครงสร้างและการทำงานของอวัยวะใดบ้างทั้งปาก ลิ้น ฟัน และเพดานเหนือลิ้นไก่ที่ใช้ในการพูดหรือการรับฟังเสียง หรือเรียนรู้นิสัยการพูดที่ไม่ถูกต้อง ส่งผลให้พูดเสียงบู่บี้ไม่ชัดหรือฟังไม่เป็นคำ

การแก้ปัญหา เมื่อลูกพูดไม่ชัด…

              เมื่อลูกพูดไม่ชัดพ่อแม่ควรจะต้องใส่ใจและฝึกลูกพูดออกเสียงทีละ 1-2 คำ พูดให้ลูกฟังช้าๆและชัดเจน เมื่อพ่อแม่พูดก็ควรฝึกลูกพูดให้ชัดและออกเสียงถูกต้องตั้งแต่เริ่มแรก เพื่อฝึกให้เด็กจดจำคำที่ถูกต้องและถ้าเกิดเมื่ออายุลูกมากขึ้นและก็ยังพูดไม่ชัดอยู่ก็ควรพาไปตรวจเพื่อหาสาเหตุการพูดไม่ชัดว่ามีความผิดปกติในด้านใดการตรวจเบื้องต้นเมื่อลูกพูดไม่ชัด

  • ขั้นตอนแรก ประเมินว่าลิ้น ปากมีความปกติไหม
  • ขั้นตอนสอง ตรวจการได้ยิน และให้ฟังและค่อยๆพูดตาม ให้ฝึกพูดทีละเสียงตามเสียงที่ได้ยิน โดยการฝึกพูดควรฝึกพูดคำสั้นๆ ง่ายๆ ชัดๆ
ฝึกลูกพูดให้ชัด

ถ้าพ่อแม่ค่อยๆฝึกบ่อยๆ ก็จะส่งผลให้เด็กพูดชัดมากขึ้น โดยจะต้องแสดงสีหน้าแววตาชัดเจนจะช่วยให้ลูกพูดได้ชัดเร็วมากขึ้นอีกด้วย

#https://ufoid.net/#ลูกพูดช้า#ลูกพูดไม่ชัด

Back To Top