Friday, August 19, 2022
พัฒนาการเด็กวัย 7-9 เดือน
คุณแม่มือใหม่ พัฒนาการเด็ก เรื่องน่ารู้

การส่งเสริม พัฒนาการเด็กวัย 7-9 เดือน ให้เติบโตสมวัย มีอะไรบ้าง

ในเด็กที่มีอายุในช่วง 7 – 9 เดือนจะเริ่มมีพัฒนาการที่เพิ่มมากขึ้น เด็กบางคนจะเริ่มมีการตอบสนองกับคุณพ่อคุณแม่ไม่ว่าจะเป็นในด้านของการโต้ตอบ การสื่อสาร การเคลื่อนไหวทางร่างกายต่างๆ แต่ในเด็กบางคนก็อาจจะมีพัฒนาการที่ล่าช้ากว่าเด็กคนอื่นๆ ซึ่งอาจทำให้คุณพ่อคุณแม่มือใหม่หลายๆ ท่านมีความกังวลเกิดขึ้นได้ หากลูกรักมีพัฒนาการที่ล่าช้า ดังนั้นในวันนี้แอดมินจะมานำเสนอในส่วนของการส่งเสริม พัฒนาการเด็กวัย 7-9 เดือน ให้มีพัฒนาการที่ดีสมวัย

พัฒนาการเด็กวัย 7-9 เดือน เล่นกับลูก

การส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัย 7-9 เดือน

การส่งเสริม พัฒนาการเด็กวัย 7-9 เดือน ด้านการเคลื่อนไหว จับให้เด็กนั่ง แล้วใช้ของเล่นที่มีเสียงวางไว้ข้างหลังเยื้องไปด้านข้างเล็กน้อย จากนั้นเขย่าของเล่นให้เกิดเสียง เด็กจะเริ่มสนใจเสียงดังที่เกิดขึ้นและหันไปหยิบของเล่นตามเสียงที่ได้ยิน ทำสลับกันไปมาทั้งสองด้าน แต่ในเด็กบางคนอาจจะยังเอี้ยวตัวมาหยิบเองไม่ได้ ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยจับแขนเด็กและเอี้ยวตัวไปจับของเล่น

การส่งเสริม พัฒนาการเด็กวัย 7-9 เดือน ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา จะใช้หนังสือนิทาน 1 เล่ม เพื่อให้น้องได้มองภาพในหนังสือนิทาน จับให้เด็กนั่งแล้วเปิดหนังสือ ชี้ไปที่รูปภาพเพื่อให้เด็กมองตามภาพในหนังสือ หากน้องยังไม่มองตามหนังสือ ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยจับประคองหน้าเด็กให้หันไปมองรูปภาพในหนังสือ

การส่งเสริม พัฒนาการเด็กวัย 7-9 เดือน ด้านการเข้าใจภาษา เป็นการฝึกให้เด็กฟังเสียงการเรียกชื่อ โดยให้คุณพ่อคุณแม่เรียกชื่อน้องด้วยโทนเสียงที่ปกติ เว้นระยะห่างประมาณ 120 เซนติเมตร เรียกชื่อที่ใช้เรียกน้องบ่อยๆ หรือเป็นชื่อเล่นของน้อง เพื่อให้เด็กหันตามเสียงเรียก หากน้องยังไม่หันตามเสียงเรียกให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยจับประคองหน้าเด็กให้หันไปตามเสียง

การส่งเสริม พัฒนาการเด็กวัย 7-9 เดือน ด้านการใช้ภาษา เป็นการฝึกให้เด็กหัดออกเสียง หรือหัดพูด ให้คุณพ่อคุณแม่เล่นกับเด็กและชวนคุย เป็นคำง่ายๆ เช่น หม่ำๆ ปาปา มามา ซึ่งเป็นคำง่ายๆ ยังไม่ต้องเน้นเสียงสูงมาก โดยให้ฝึกกับน้องบ่อยๆ เพื่อให้เด็กคุ้นชิน

การส่งเสริม พัฒนาการเด็กวัย 7-9 เดือน ด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม เป็นการเล่นจ๊ะเอ๋กับเด็ก ให้เตรียมผ้า 1 ผืน ใช้ผ้าบังหน้าไว้แล้วโผล่หน้าออกไปด้านใดด้านหนึ่ง แล้วพูดว่าจ๊ะเอ๋ เพื่อให้น้องหันตามเสียง เมื่อเล่นไปสักพักให้เปลี่ยนเป็นเอาผ้าไปคลุมศีรษะเด็ก ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้เด็กดึงผ้าออกเอง และคุณพ่อคุณแม่ก็จะพูดว่าจ๊ะเอ๋

พัฒนาการเด็กวัย 7-9 เดือน-เล่นกับลูกช่วยได้ดี

ติดตามบทความ แม่และเด็ก พัฒนาการเด็ก กิจกรรมเด็ก เรื่องน่ารู้ สำหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ได้ที่นี้

Back To Top