Sunday, December 03, 2023
โรคแอลดี คืออะไร คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ รู้จักกันหรือยัง
คุณแม่มือใหม่ ปัญหาและวิธีการแกไข้ พัฒนาการเด็ก สุขภาพ เรื่องน่ารู้ โรค โรคเด็ก

โรคแอลดีคืออะไร คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ รู้จักกันหรือยัง

โรคแอลดี (LD) หรือ learning disorder หมายถึง ภาวะทางการเรียนรู้บกพร่องซึ่งจะพบได้ในยุคปัจจุบันค่อนข้างเยอะที่บอกแบบนี้เพราะโรคนี้จริงๆก็มีมานานแล้วแต่ไม่เป็นที่เปิดเผยหรือไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลความรู้แต่สมัยใหม่มีอินเทอร์เน็ตมีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆมากขึ้นจึงทำให้อาการแอลดีเป็นที่รู้จักกันมากขึ้น 

โรคแอลดี คืออะไร

โรคแอลดีหรือภาวะทางการเรียนรู้บกพร่อง

จริงๆก็จะเรียกชื่อโรคไม่ถูกนัก แต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเหมารวมแบบเดียวกับ โรคสมาธิสั้น ซึ่งการเกิด โรคแอลดี หรือ ภาวะทางการเรียนรู้บกพร่อง นี้ยังไม่สามารถระบุสาเหตุที่แท้จริงได้ เพราะจะเป็นอาการที่ เกิดได้หลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นจาก กรรมพันธุ์ การคลอดผิดปกติ หรือภาวะอื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะมีผลมาจากสมองเป็นหลัก แต่พ่อแม่จะสามารถสังเกตอาการภาวะผิดปกติทางด้านนี้ได้โดยจะมีความเด่นชัดอยู่ 3 แบบคือ

อาการภาวะผิดปกติจากการเกิดโรคแอลดี

การบกพร่องทางการอ่าน – โดยส่วนใหญ่แล้วภาวะนี้จะสามารถเห็นได้จากการที่เด็กเริ่มเข้าเรียน ซึ่งจะเริ่มเห็นความผิดปกติจากการเกิด โรคแอลดี ในช่วงประมาณช่วงประถม 1  ที่จะเริ่มมีการสอนอ่านหนังสือแบบเป็นเรื่องเป็นราว เด็กที่มีภาวะนี้จะอ่านช้าได้กว่าเด็กปกติในช่วงวัยเดียวกัน และไม่สามารถอ่านคำต่างๆได้ชัดไม่สามารถ ผันเสียงสระวรรณยุกต์ต่างๆได้ และไม่สามารถจับใจความในสิ่งที่อ่านได้ หลายคนอาจจะมองว่าเด็กประถม 1  ไม่ได้เรียนอะไรเยอะแยะนัก แต่ครูผู้สอนจะรู้ได้โดยอัตโนมัติว่าเด็กมีความช้ากว่าเด็กคนอื่น หรือไม่ก็เมื่อพ่อแม่สอนหนังสือลูกเอง จะสามารถสังเกตเห็นอาการนี้ได้ 

การบกพร่องทางการเขียน – เป็นภาวะความบกพร่องของ โรคแอลดี ที่พบได้เยอะ โดยลักษณะของเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางด้านนี้จะเขียนหนังสือได้ช้ากว่าเด็กปกติทั่วไปจนหลายคนมองว่านั่นคืออาการขี้เกียจเขียนแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เพราะถ้าสังเกตลายมือของเด็กที่มีภาวะทางด้านนี้จะเห็นชัดเจนเพราะอาการจะบ่งบอกออกมาผ่านการเขียนหนังสือเช่นไม่สามารถเขียนสระบางตัวได้หรือเขียนตัวหนังสือบางตัวไม่ได้เลยเรียงลำดับอักษรไม่เป็นสะกดคำผิดและ จะเขียนหนังสือได้ ช้าเกินกว่า เด็กในวัยเดียวกัน ซึ่งจะสามารถสังเกตอาการได้ตั้งแต่ช่วงวัยเรียนอนุบาล หรือตั้งแต่เริ่มหัดเขียนหนังสือ

การบกพร่องทางด้านคณิตศาสตร์ – เป็นอีกหนึ่งอาการความบกพร่องของเด็กที่มีภาวะการเกิด โรคแอลดี ซึ่งจะไม่สามารถเรียนเกี่ยวกับการคำนวณได้แม้ว่าจะเป็นการเลขบวกการลบแบบง่ายๆก็จะทำความเข้าใจได้ช้ากว่าเด็กในวัยเดียวกันและจะส่งผลทางการเรียนมากกว่าภาวะการอ่านหรือภาวะการเขียน 

โรคแอลดี คืออะไร คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ รู้จักกันหรือยัง รู้ทันโรคเพื่อแก้ไข

นี่คือ 3 อาการภาวะผิดปกติจากการเกิด โรคแอลดี หลักๆแต่ก็ยังมีหลายสาเหตุและมีอาการอื่นร่วมด้วย ซึ่งจะต้องให้แพทย์เป็นผู้วินิจฉัย ซึ่งการพบแพทย์นั้นส่วนใหญ่แล้วก็จะรักษากับ แพทย์ทางจิตเวช เป็นหลักเพราะแพทย์จะดูปัจจัยบวกลบไม่ว่าจะเป็นลักษณะของเด็ก การพูดคุย การแสดงอาการต่างๆ เพราะในบางรายอาจจะมี ภาวะสมาธิสั้น ร่วมด้วยรวมถึงการสอบถามจากพ่อแม่หรือผู้ดูแล รวมทั้งอาจมีพฤติกรรมอื่นๆ ดังนั้นการที่พ่อแม่หมั่นสังเกตลูกใเรื่องการเรียนจะทำให้รู้ว่าเด็กมีภาวะนี้หรือไม่ และหากมีการรักษาทางการแพทย์จ ะช่วยปรับพฤติกรรมปรับจิตใจความคิดต่างๆของเด็ก ที่มีต่อการเรียน และจะทำให้เขาสามารถเรียนหนังสือได้เหมือนเด็กที่ไม่มีปัญหา เพราะในเรื่องของการเรียนนั้น จะต้องมีการเขียน การคำนวณ การอ่าน หากไม่สามารถผ่านไปในแต่ระดับชั้นได้อาจส่งผลทางด้านจิตใจและมีปัญหาต่อไปในอนาคต

ติดตามบทความ แม่และเด็ก การเลี้ยงลูก พัฒนาการเด็ก โรคเด็ก เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับเด็ก ได้ที่นี้

ภาวะการเกิด โรคสมาธิสั้น ใกล้ตัวเด็กกว่าที่คิด!!!

Back To Top