Tuesday, October 19, 2021
พาลูกไปพบจิตแพทย์ อย่ากลัวที่จะพาลูกไปปรึกษากับจิตแพทย์เด็กโดยตรง
คุณแม่มือใหม่ ปัญหาและวิธีการแกไข้ เรื่องน่ารู้

พาลูกไปพบจิตแพทย์ เพื่อปรึกษากับจิตแพทย์เด็กโดยตรง ไม่ใช่เรื่องน่าอาย

ในปัจจุบันมีหลายครอบครัว ที่นิยมที่จะ พาลูกไปพบจิตแพทย์ เพื่อปรึกษาและปรับพฤติกรรม เพราะในยุคนี้มีโรคสมัยใหม่หรือภาวะแปลก ๆ เกิดขึ้นมากมายเช่นภาวะ LD  หรือการเรียนรู้บกพร่อง หรือ การมีสมาธิสั้นทำให้เด็กมีพฤติกรรมที่แตกต่างจากเด็กคนอื่น หรือไม่สามารถเรียนหนังสือได้เท่ากับเด็กในวัยเดียวกันได้

 พาลูกไปพบจิตแพทย์ เพื่อปรึกษาและปรับพฤติกรรม

การพาลูกไปพบจิตแพทย์ไม่ใช่เรื่องน่าอาย

และเป็นเรื่องที่ควรทำมากที่สุดหากบ้านไหนมีเด็ก ที่อยู่ในภาวะที่เราแนะนำมา ซึ่งการ พาลูกไปพบจิตแพทย์ นั้นไม่ยุ่งยากเพียงแต่ ต้องใช้เวลาในการจองคิว โดยเฉพาะหากเป็นโรงพยาบาลรัฐบาลซึ่งจะมีคนไปใช้บริการค่อนข้างเยอะไม่เว้นแม้แต่แผนกจิตเวชเด็ก ดังนั้นจึงควรที่จะติดต่อสอบถามกับทางโรงพยาบาลโดยตรงถึงขั้นตอนการจองคิวและการทำนัดล่วงหน้า ที่สำคัญควรจะไปให้ตรงนัดทุกครั้ง เพราะการรักษาโดยแพทย์อย่างต่อเนื่อง จะมีผลให้พฤติกรรมของเด็กที่มีภาวะผิดปกติด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสภาพจิตใจหรือการปรับพฤติกรรมของเด็ก จะได้ถูกพัฒนาและกระตุ้นให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง

การพาลูกไปพบจิตแพทย์ ไม่ใช่เรื่องน่าอาย

นี่คือสิ่งที่เราอยากจะบอกว่าปัจจุบันการ พาลูกไปพบจิตแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นจิตแพทย์เด็ก หรือ จิตแพทย์ผู้ใหญ่เป็นเรื่องไม่น่าอายแต่อย่างใด แต่ในสังคมไทยเข้าใจว่าการไปหาจิตแพทย์คือเป็นบ้าซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่เลยโดยเฉพาะกับจิตเวชเด็ก ที่จะช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กให้เหมาะสมกับวัย หรือลดปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมลงได้ แต่ก็จะต้องอาศัยความร่วมมือจากครูและผู้ปกครองด้วยเช่นเดียวกัน

ติดตามบทความ แม่และเด็ก การเลี้ยงลูก พัฒนาการเด็ก เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับเด็ก ได้ที่นี้

คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ รู้จักกันหรือยัง โรคแอลดี คืออะไร

Back To Top