วันจันทร์, ตุลาคม 26, 2020
สอนลูกไม่ให้โกหก ให้ดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง
คุณแม่มือใหม่ ปัญหาและวิธีการแกไข้ พัฒนาการเด็ก เรื่องน่ารู้

สอนลูกไม่ให้โกหก อย่างไรให้ถูกวิธี เพื่อการใช้ชีวิตที่ดี ในอนาคตของลูก

         สอนลูกไม่ให้โกหก ได้ด้วยวิธีไหนบ้างดั่งที่คำโบราณได้กล่าวไว้ว่า เด็กเปรียบเสมือนผ้าขาว หากผู้ใหญ่สอน หรือเติมเต็มสิ่งใดให้กับเด็ก เด็กก็จะรับรู้ และนำไปปฏิบัติตาม นอกจากการสั่งสอนของผู้ใหญ่แล้ว พฤติกรรมที่เด็กได้พบเจอในชีวิตประจำวันก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบ และส่งผลต่อพฤติกรรมของเด็กในอนาคต

สอนลูกไม่ให้โกหก ด้วยคุณพ่อคุณแม่

สอนลูกไม่ให้โกหกเพื่อการใช้ชวิตที่ดีในอนาคต

การโกหกไม่ใช่เรื่องปกติ หรือเรื่องธรรมดาทั่ว ๆ ไป แต่ผู้ใหญ่บางท่านอาจจะคิดว่าบางครั้งการโกหกก็ไม่ใช่เรื่องผิด เพราะการโกหกบางในบางเรื่องก็ทำให้ไม่เกิดปัญหา หรือการโกหกทำให้เกิดความสบายใจของแต่ละฝ่าย แต่จะไม่ใช่กับเด็ก หรือลูกหลานของเรา เพราะการโกหก คือพฤติกรรมที่ไม่ดี ดังนั้นเราควร สอนลูกไม่ให้โกหก เพื่อการใช้ชีวิตที่ดีของลูกในอนาคต

สาเหตุหลัก ๆ ที่ทำให้เด็ก “โกหก” ช่วงอายุ คุณพ่อ คุณแม่ ต้องสร้างความเข้าใจให้ถูกต้องก่อนว่า การกระทำใดเป็นการโกหก เพราะ เด็กในช่วงอายุ 2 – 6 ขวบ ยังไม่สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดถูก หรือสิ่งใดผิด อาจทำลงไปเพราะเกิดจากการเลียนแบบคนรอบข้าง

ความกลัว ความกลัวที่เกิดจากการเคยพูดความจริงออกไป แล้วได้ผลลัพธ์กลับมาเป็นความผิดหวัง ความเสียใจ หรือโดนดุ จึงเกิดเป็นความฝั่งใจว่าจะไม่พดความจริง

ปัญหาทางจิตเวช ด้วยปัญหาทางจิตเวช เช่น โรคซึมเศร้า สมาธิสั้น หรือความวิตกกังวล อาจส่งผลให้เด็กไม่กล้าที่จะพูดความจริงออกไป เพราะกลัวผลที่ตามมาจะทำให้ตัวเองต้องพบเจอกับความผิดหวัง

สอนลูกไม่ให้โกหก อย่างไรให้ถูกวิธี

เมื่อลูกโกหกจะสอนลูกไม่ให้โกหกได้อย่างไร

พ่อแม่ต้องเป็นผู้ สอนลูกไม่ให้โกหก เป็นผู้สอนให้ลูกรู้จักศีลธรรม เป็นผู้สอนให้ลูกรู้จักความผิดชอบชั่วดี และเป็นผู้สอนให้ลูกเป็นคนซื่อสัตย์ และตรงไปตรงมา พ่อแม่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกเพราะพ่อแม่ คือ ตัวแปรสำคัญของนิสัย หรือพฤติกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับลูก พ่อแม่จึงต้องเป็นแบบอย่างที่ดีกับลูก ทั้งการพูด และพฤติกรรมที่แสดงออก ชื่นชม ให้กำลังใจ เมื่อลูกพูดความจริง หรือทำในสิ่งที่ถูกต้องการชื่นชมเป็นตัวแปรสำคัญเมื่อลูกทำในสิ่งที่ถูกต้อง เพราะลูกจะมีกำลังใจในการปฏิบัติตัวเป็นคนดี จนเคยชินและติดเป็นนิสัยไปจนโต

สร้างนิสัยให้ลูกมีความรับผิดชอบ เมื่อรู้ว่าลูกโกหกต้องบอกลูกว่าเป็นสิ่งไม่ดี ห้ามโกหกอีก และอย่าใจอ่อนให้ลูกโกหก และอย่าใช้ความรุนแรงกับลูกเมื่อจับได้ว่าลูกโกหก เมื่อจับได้ว่าลูกโกหกควรสอนและปรับความคิดของลูกใหม่ อย่าปล่อยให้ลูกมีพฤติกรรมที่โกหกไปเรื่อย ๆ ควรสอนลูกด้วยความเข้าใจ ห้ามใช้ความรุนแรงทั้งคำพูด และการแสดงออก พ่อแม่ต้องสร้างความไว้ใจ และความเชื่อใจให้กับลูก พ่อแม่ต้องรับฟัง และเปิดใจที่จะคุยกับลูกในทุก ๆ เรื่อง เมื่อเด็กมีปัญหาจึงจะกล้าเข้ามาพูดคุยในทุก ๆ เรื่อง

ติดตามบทความ คุณแม่มือใหม่ แม่และเด็ก การเลี้ยงลูก พัฒนาการเด็ก โรคเด็ก  ได้ที่นี้

ที่มา : samitivejhospitals.com

Back To Top