Friday, September 17, 2021
สาเหตุที่เด็กไม่อยากเรียนหนังสือ ที่ทุกคนควรรู้
กิจกรรมเด็ก ปัญหาและวิธีการแกไข้ พัฒนาการเด็ก สุขภาพ เรื่องน่ารู้

สาเหตุที่เด็กไม่อยากเรียนหนังสือ ไม่สนใจและอยากไปโรงเรียน

               เป็นธรรมดาที่พ่อแม่มักจะหวังให้ลูกเรียนเก่งเรียนดี เพราะถ้าหากเรียนเก่ง อนาคตก็จะดีตามไปด้วย แต่ในเด็กๆนั้นบางครั้งก็มีช่วงเวลาที่รู้สึกขี้เกียจ ไม่อยากไปโรงเรียน เบื่อกับการเรียน ไม่สนใจการเรียน หรือไม่ตั้งใจเรียน ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ จะต้องมีสาเหตุ บทความนี้จึงจะบอกถึง สาเหตุที่เด็กไม่อยากเรียนหนังสือ ดังนี้

สาเหตุที่เด็กไม่อยากเรียนหนังสือ ในปัจจุบัน

สาเหตุที่เด็กไม่อยากเรียนหนังสือในปัจจุบัน

  1. ไม่เข้าใจในบทเรียน ในบางบทเรียนค่อนข้างที่มีเนื้อหาที่ยาก ทำให้เด็กๆอาจจะเรียนไม่เข้าใจ หลังจากนั้นเมื่อไม่เข้าใจบ่อยๆก็ทำให้อคติกับบทเรียนหรือวิชานั้นๆไปเลยได้
  2. คุณครูถ่ายทอดได้ไม่ดีพอ บางครั้งคุณครูก็เป็นส่วนสำคัญในการเรียนหนังสือของเด็กๆเลยก็ว่าได้ ซึ่งหากคุณครูสามารถที่จะดึงดูดความสนใจของเด็กได้ก็ทำให้เป็น สาเหตุที่เด็กไม่อยากเรียนหนังสือ เช่นกัน
  3. เพื่อน ซึ่งเป็นอีกสาเหตุหลักๆอีกอย่างหนึ่ง เพราะในวัยเรียนเพื่อนเป็นสิ่งที่เด็กๆต้องใช้เวลาอยู่ด้วยกันมากกว่าพ่อแม่ก็ว่าได้ ซึ่งในบางครั้งอยากเล่น อยากพูดคุยกับเพื่อนตลอดเวลาจนทำให้สนใจเพื่อนมากกว่าการเรียน
  4. สภาพแวดล้อมในห้องเรียน ซึ่งไม่ว่าจะเป็นอากาศร้อนเกินไปหรือเย็นเกินไป ความแออัดของนักเรียน สื่อการสอนไม่เอื้ออำนวย หรือแม้กระทั่งกลิ่นเหม็นต่างๆ ก็สามารถมารบกวนการเรียนของเด็กๆได้
  5. ความไม่ถนัดในรายวิชา การเรียนในแต่ละวันมักจะมีหลายวิชาด้วยกัน ความยากง่ายก็ย่อมที่จะแตกต่างกัน ซึ่งเด็กแต่ละคนก็จะมีความถนัดต่างกันออกไป เมื่อมีวิชาที่เด็กไม่ถนัด จะทำให้เป็น สาเหตุที่เด็กไม่อยากเรียนหนังสือ ไม่อยากสนใจ เพราะมันยากเกินไป ดังนั้นคุณครูควรจะบอกถึงความสำคัญในรายวิชานั้นให้เด็กฟัง เพื่อให้เขาสนใจมากขึ้น
  6. พ่อแม่หรือผู้ปกครอง ในบางครั้งพ่อแม่อาจจะบังคับ กวดขันและขู่เข็ญเรื่องเรียนของลูกมากเกินไป จนทำให้เด็กเครียด จนไม่อยากไปโรงเรียนเลย ดังนั้นพ่อแม่หรือผู้ปกครองจะต้องไม่ใช้การบังคับที่มากเกินไป ควรให้เด็กๆได้ตัดสินใจเลือกสิ่งที่เขาชอบหรือถนัด และควรที่จะเป็นผู้ให้คำปรึกษาแก่เด็กๆเสมอ
  7. การเจ็บไข้ได้ป่วย เป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ ซึ่งเด็กๆยังมีระบบภูมิคุ้มกันที่ไม่ดีมากพอ พร้อมทั้งในบางครั้งเกิดจากการติดต่อกันมาจากโรงเรียน โดยเด็กอาจจะไม่ทราบถึงวิธีการป้องกันด้วย เมื่อมีอาการเจ็บป่วยเกิดขึ้น ทำให้เป็น สาเหตุที่เด็กไม่อยากเรียนหนังสือ ไปโดยปริยายเช่นกัน
สาเหตุที่เด็กไม่อยากเรียนหนังสือ ไม่อยากไปโรงเรียน

ติดตามบทความ คุณแม่มือใหม่ แม่และเด็ก การเลี้ยงลูก พัฒนาการเด็ก โรคเด็ก ได้ที่นี้

แนะนำ เทคนิค วิธีรับมือ ลูกไม่อยากไปโรงเรียน

Back To Top