Thursday, June 24, 2021
ปัญหาของวัยรุ่น ท้องในวัยเรียน การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
ปัญหาและวิธีการแกไข้ เรื่องน่ารู้

ปัญหาของวัยรุ่น ท้องในวัยเรียน การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

“มีความรักในวัยเรียนก็เหมือนจุดเทียนกลางสายฝน” เชื่อว่าทุกคนต้องเคยได้ยินประโยคนี้กันมาบ้าง ซึ่งประโยคนี้มีทั้งส่วนที่เป็นความจริงและส่วนที่ไม่เป็นความจริง ซึ่งสิ่งที่จะตัดสินได้ว่าประโยคนี้จะเป็นความจริงหรือไม่ ก็ต้องขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล โดยเฉพาะในวันรุ่นหรือในวัยเรียน การมีความรักไม่ได้เป็นสิ่งผิดเลย ถ้าหากว่าตัวเรารู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบ และคำนึงถึงอนาคตของตนเองว่าเราจะต้องเรียนหนังสือ ศึกษาเพื่อนำความรู้ไปประกอบอาชีพ การมีความรักเป็นพลังและแรงบันดาลใจให้กันและกัน ช่วยเหลือ พึ่งพาซึ่งกันและกันเป็นความรักที่ดีมากๆ แต่ความรักที่ผิดก็คือ ความรักที่ไม่ได้นำพากันและกันไปสู่สิ่งที่ดี เช่น พากันเที่ยวเล่น ไม่ตั้งใจเรียน สนใจแต่อีกคนจนลืมเรื่องการเรียนไป เป็นต้น ทำให้ผู้ใหญ่มักจะห้ามไม่ให้มีแฟนหรือมีความรักก่อน เพราะพวกเขาเห็นเด็กวัยรุ่นส่วนหนึ่งที่มีความรักและใช้มันอย่างผิด โดยสิ่งที่ผู้ใหญ่มักจะกังวลมากที่สุดก็คือ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ท้องในวัยเรียน นั้นเอง

ท้องในวัยเรียน ส่งผลเสียหลายด้าน

ท้องในวัยเรียนส่งผลเสียในหลายๆด้าน

ท้องในวัยเรียน ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากวัยรุ่นหรือวัยเรียน ยังคงไม่มีรายได้เป็นของตนเอง ไม่ได้ประกอบอาชีพ ยังคงเรียนและศึกษาอยู่อีก เมื่อมีเหตุการณ์ ท้องในวัยเรียน ทุกอย่างย่อมเปลี่ยนไป ไม่ว่าจะทั้งตนเอง ครอบครัว การเรียนหรือภาระหน้าที่ที่เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมอีกหลายเท่าตัว เพราะจะต้องรับผิดชอบชีวิตที่กำลังจะเกิดมา อีกทั้งการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรยังทำให้วัยรุ่นหรือวัยเรียนที่ยังไม่มีการศึกษาการเลี้ยงดูลูกที่ดีมากพอ ก็ทำให้การเลี้ยงดูลูกๆอาจจะทำให้ไม่ได้คุณภาพหรือมีประสิทธิภาพมากพอ อีกประเด็นสำคัญก็คือ การทำแท้ง เด็กหลายคนมักจะเลือกทางนี้ เพราะความกลัว ไม่ว่าจะกลัวพ่อแม่จะดุด่า หรือกลัวสังคมไม่ยอมรับ หรือตัดปัญหา ภาระหน้าที่ทิ้งไป ซึ่งสิ่งที่กระทบไม่เพียงแค่ตัวเด็กในครรภ์ แต่ยังส่งผลต่อผู้ตั้งครรภ์อีกด้วย ที่จะต้องเจ็บปวดกับสิ่งที่กระทำลงไป

ติดตามบทความ แม่และเด็ก พัฒนาการเด็ก การดูแลลูก โรคเด็ก เรื่องน่ารู้ ได้ที่นี้

Back To Top