Sunday, December 03, 2023
การเรียนรู้ และการดูแล เด็กออทิสติก ให้ถูกต้องอย่างถูกวิธี
กิจกรรมเด็ก คุณแม่มือใหม่ พัฒนาการเด็ก สุขภาพ เรื่องน่ารู้ โรคเด็ก

การเรียนรู้ และการดูแล เด็กออทิสติก ให้ถูกต้องอย่างถูกวิธี

               ในสังคมไทยเราจะได้ยินคำว่า เด็กพิเศษ หรือ เด็กออทิสติก อยู่บ่อยครั้ง ซึ่งในปัจจุบันพบว่ามีเด็กกลุ่มนี้เพิ่มสูงขึ้นทุกปี คนบางกลุ่มในสังคมมักจะมีความเข้าใจว่า เด็กกลุ่มนี้มีความพิการมาตั้งแต่แรกเกิด แต่ในความจริงแล้ว มีหลายสาเหตุที่ส่งผลให้เด็กกลุ่มนี้อยู่ในภาวะของความผิดปกติของระบบสมองที่มาตั้งแต่แรกเกิด ส่งผลให้เด็กมีปัญหาทางด้านการเข้าสังคมและการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งนั่นเป็นสิ่งแรกที่พ่อแม่ต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจพฤติกรรมของเด็กกลุ่มนี้

เด็กออทิสติก กลุ่มเด็กที่มีความผิดปกติ ทางด้านพัฒนาการ

เด็กออทิสติก กลุ่มเด็กที่มีความผิดปกติ ทางด้านพัฒนาการ

               เด็กออทิสติก เป็นกลุ่มเด็กที่มีความผิดปกติทางด้านพัฒนาการ มีความบกพร่องในด้านการเข้าสังคมและการสื่อความหมาย ซึ่งทำให้เด็กมีความยากลำบากในการใช้ชีวิตประจำวัน มีพฤติกรรม ความสนใจในกิจกรรมรูปแบบเดิมซ้ำๆ มีลักษณะที่ไม่ยืดหยุ่น ซึ่งเด็กกลุ่มนี้ต้องได้รับการดูแล ฟื้นฟูสมรรถภาพ ความสามารถต่างๆ เฉพาะด้านที่เด็กมีและการสนับสนุนและการส่งเสริมจากพ่อแม่มากกว่าเด็กทั่วๆ ไป ในวัยเดียวกัน

               ภาวะของ เด็กออทิสติก มีหลายสาเหตุ ได้แก่ แม่ของเด็กอาจจะเกิดความเครียดในขณะตั้งครรภ์ อาจจะมีความผิดปกติของเด็กขณะคลอดหรือเกิดจากความผิดปกติของโครโมโซม เป็นต้น เบื้องต้นมีวิธีในการสังเกตอาการของเด็กกลุ่มนี้ คือ 1.เด็กอายุ 1 ปี ไม่สามารถพูดคำเดี่ยวได้ เช่น คำว่า พ่อ แม่ เป็นต้น 2.พัฒนาการทางด้านภาษาล่าช้า 3.ไม่มีการตอบสนองต่อการที่คนอื่นเรียกชื่อของตนเอง และ 4.ไม่ชี้บอกความต้องการของตนเอง  

การรักษา เด็กออทิสติก มีหลายวิธี ได้แก่ การใช้ยาเพื่อปรับอารมณ์และพฤติกรรมหรือการรักษาทางด้านจิตสังคม

               ในปัจจุบันการดูแลและการรักษา เด็กออทิสติก มีหลายวิธี ได้แก่ การใช้ยาเพื่อปรับอารมณ์และพฤติกรรมหรือการรักษาทางด้านจิตสังคม ซึ่งต้องได้รับความร่วมมือจากพ่อแม่ ครูที่โรงเรียนและแพทย์จากโรงพยาบาล เพื่อกระตุ้นให้เด็กใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันด้วยตนเองหรือการเข้าสังคมโดยพึ่งพาคนอื่นให้น้อยที่สุด ทั้งนี้ก็ต้องเลือกใช้วิธีให้มีความเหมาะสมกับเด็กแต่ละคนและแต่ละวัย

ติดตามบทความ การเลี้ยงลูก แม่และเด็ก พัฒนาการเด็ก โรคเด็ก ได้ที่นี้

แนะนำ โรคสมาธิสั้น ความบกพร่องของสมอง ในวัยเด็ก ภัยเงียบ ที่พ่อแม่ควรรู้

ขอขอบคุณ บทความดีๆ จากการสนับสนุนของ ufabet777 ที่แบ่งปันข้อมูลดีๆ ให้กับเว็บไซต์ของเรา

Back To Top