Tuesday, January 31, 2023
โรคภูมิแพ้ โรคที่เกิดจากภูมิคุ้มกันบกพร่อง โรคฮิตติดอันดับ โรคเรื้อรังในเด็ก
คุณแม่มือใหม่ ปัญหาและวิธีการแกไข้ สุขภาพ เรื่องน่ารู้ โรคเด็ก

โรคภูมิแพ้ โรคที่เกิดจากภูมิคุ้มกันบกพร่อง โรคฮิตติดอันดับ โรคเรื้อรังในเด็ก

               โรคภูมิแพ้ ในเด็กเป็นโรคที่เกิดจากภูมิคุ้มกันของร่างกายมีปฏิกิริยาที่ตอบสนองต่อสิ่งที่ก่อภูมิแพ้เร็วมากกว่าปกติ ซึ่งมีหลากหลายสาเหตุที่ก่อให้เกิดการแพ้ของเด็ก ได้แก่ กรรมพันธุ์จากพ่อแม่ที่เคยป่วยเป็นโรคนี้ อาจทำให้เด็กมีโอกาสป่วย อาหารและยาบางชนิด เช่น เด็กบางคนแพ้นมวัว ถั่ว ไข่แดง หรือสัตว์ทะเลที่นำมาประกอบเป็นอาหาร อากาศที่เปลี่ยนแปลงและการสัมผัสสารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ เช่น ไรฝุ่น ฝุ่น ขนสัตว์และเชื้อรา

ทำความรู้จัก รับมือ โรคภูมิแพ้ ในเด็ก

ทำความรู้จัก รับมือ โรคภูมิแพ้ ในเด็ก

               ปัจจัยที่ทำให้เกิด โรคภูมิแพ้ ในเด็กส่วนมากพบว่ามี 2 ปัจจัยหลักๆ นั่นคือ ปัจจัยแรกมาจากพันธุกรรมจากสมาชิกในครอบครัว พ่อแม่ที่เคยป่วยเป็นโรคนี้ และปัจจัยที่สองจากสภาพสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดมลพิษหรือฝุ่นที่ลอยอยู่ในอากาศที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดสารก่อภูมิแพ้ที่มีอาการแพ้ที่รุนแรงต่อระบบต่างๆ ในร่างกาย เช่น ทำให้เกิดความดันโลหิตต่ำและอาจจะเป็นลมจนหมดสติได้ 

               วิธีการสังเกตเด็กที่มีอาการป่วยเป็น โรคภูมิแพ้ แพทย์จะทำการตรวจ 2 วิธี วิธีแรกทดสอบโดยการสะกิดเปิดผิวหนัง โดยนำน้ำยามาหยดบนท้องแขน แล้วใช้อุปกรณ์ปลายแหลมสะกิดผิวหนังเพื่อให้น้ำยาซึมเข้าไป การตรวจวิธีนี้จะต้องหยุดกินยาทุกประเภท โดยเฉพาะยาแก้แพ้ และวิธีที่สองทดสอบโดยการเจาะเลือดเพื่อตรวจหาเชื้อโรคภายในร่างกายที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาอาการแพ้ การตรวจวิธีนี้ไม่ต้องหยุดกินยา

               วิธีการรักษาเด็กที่มีอาการป่วยเป็น โรคภูมิแพ้ มี 3 วิธี นั่นคือ วิธีแรกหลีกเลี่ยงสารที่ก่อให้เกิดอาการแพ้ จัดสิ่งแวดล้อมให้สะอาดอยู่เสมอ วิธีที่สอง ไม่ควรซื้อยามาทานเอง เนื่องจากว่ายาที่ใช้รักษาโรคนี้มีหลายกลุ่ม ควรปรึกษาแพทย์ก่อนทาน และวิธีที่สาม ฉีดวัคซีน วิธีนี้จะเหมาะสำหรับเด็กที่ป่วยเป็นโรคนี้แล้ว แพทย์จะเป็นผู้พิจารณาการใช้วัคซีนสำหรับเด็กที่มีอาการแพ้อย่างรุนแรงเท่านั้นและไม่สามารถรักษาด้วยวิธีแรกและวิธีที่สองได้

โรคภูมิแพ้ ในเด็กส่วนมากพบว่ามี 2 ปัจจัยหลักๆ นั่นคือ ปัจจัยแรกมาจากพันธุกรรมจากสมาชิกในครอบครัว พ่อแม่ที่เคยป่วยเป็นโรคนี้

สามารถติดตามบทความ แม่และเด็ก การเลี้ยงลูก พัฒนาการเด็ก โรคเด็ก เรื่องน่ารู้ ได้ที่นี้

แนะนำ ภาวะเด็กโตเร็วกว่าปกติ ที่ควรรู้ เพื่อป้องกันความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้นกับเด็ก

Back To Top