Tuesday, October 19, 2021
วิธีเพิ่มความกล้าให้ลูก เปลี่ยนลูกขี้อาย ให้กลายเป็นคนกล้าแสดงออก
กิจกรรมเด็ก คุณแม่มือใหม่ ปัญหาและวิธีการแกไข้ พัฒนาการเด็ก เรื่องน่ารู้

วิธีเพิ่มความกล้าให้ลูก เปลี่ยนลูกขี้อาย ให้กลายเป็นคนกล้าแสดงออก

ทำอย่างไรดี  เมื่อลูกไม่กล้าแสดงออก  ลูกขี้อาย  เข้าสังคมไม่ได้? วันนี้ มาฝึก ลูกไม่กล้าแสดงออก ให้เป็นคนกล้าแสดงออกในทางที่ถูกที่ควร  สามารถเข้าสังคมได้  เพื่ออนาคตที่ดีของเขากันครับ กับ วิธีเพิ่มความกล้าให้ลูก ทำไมต้องฝึกให้ลูกกล้าแสดงออกด้วย ทำให้ลูกมีความมั่นใจในตัวเอง  นับถือตัวเอง  ที่สำคัญคือตระหนักในคุณค่าของตัวเองทำให้ลูกอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  เป็นที่รักของผู้อื่นทำให้ลูกเข้าใจว่าอะไรควรกล้า  อะไรไม่ควรกล้า

วิธีเพิ่มความกล้าให้ลูก เพื่อการใช้ชีวิตประจำวัน อย่างมีคุณภาพ

วิธีเพิ่มความกล้าให้ลูก เพื่อการใช้ชีวิตประจำวัน อย่างมีคุณภาพ

รับฟังอย่างตั้งใจ

วิธีเพิ่มความกล้าให้ลูกเมื่อลูกไม่กล้าแสดงออก  พ่อแม่อาจสอบถามสาเหตุและรับฟังอย่างตั้งใจเพื่อแสดงความจริงใจ  ใส่ใจ  ทำให้ลูกรู้สึกผ่อนคลายและอาจพูดความในใจที่พ่อแม่นึกไม่ถึง  ที่สำคัญต้องไม่ตั้งป้อมว่าพ่อแม่ถูกต้องเสมอ  เพราะเด็กทุกคนมีความคิดเป็นของตัวเองครับ

สร้างความมั่นใจง่ายๆ

วิธีเพิ่มความกล้าให้ลูกการที่พ่อแม่คอยทำนู่นนี่นั่นให้ลูกไปเสียหมด  นอกจากจะทำให้เขาทำอะไรไม่เป็น  ต้องคอยพึ่งพาพ่อแม่แล้ว  ยังเป็นการเพาะบ่มพฤติกรรมไม่กล้าแสดงออกให้ลูกรู้สึกว่า  ตัวเขาไม่เก่ง  ทำอะไรไม่เป็น  สู้คนอื่นไม่ได้แนะนำพ่อแม่ให้ปล่อยลูกทำกิจกรรมในส่วนของเขาด้วยตัวเองครับ  ได้แก่

–  ให้ลูกกินอาหารเอง

–  ให้ลูกอาบน้ำเอง  โดยไม่ต้องใส่กลอนเพื่อความปลอดภัย

–  ให้ลูกเลือกเสื้อผ้าและแต่งตัวเอง            

สร้างสถานการณ์จำลอง

วิธีเพิ่มความกล้าให้ลูกพ่อแม่อาจใช้การสร้างสถานการณ์จำลองเพื่อลดพฤติกรรมลูกขี้อาย  เข้าสังคมไม่ได้  ดังนี้ครับ

–  การเล่านิทานที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับโลกภายนอกและผู้คนในแง่ดี

–  การยกตัวอย่างสถานการณ์จำลองแล้วถามคำถามลูกว่า  หากเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นเช่นนี้ลูกจะพูดอะไรหรือทำอะไร  เป็นวิธีเพิ่มความกล้าในการพูดและแสดงออก

วิธีเพิ่มความกล้าให้ลูก ด้วยการให้ออกไปทำกิจกรรมกับเพื่อนๆ บ่อยๆ

ทำกิจกรรมใหม่ๆ

วิธีเพิ่มความกล้าให้ลูกพ่อแม่ควรพาลูกไปทำกิจกรรมใหม่ๆ นอกบ้านเป็นประจำ  เพื่อลดพฤติกรรมลูกไม่กล้าเข้าสังคม  ลูกไม่กล้าพูดกับคนอื่น  ได้แก่

–  พาไปในที่ที่มีคนมากๆ  เช่น  พิพิธภัณฑ์  สวนสาธารณะ  สวนสัตว์  สวนสนุก

–  ให้ลูกทำหน้าที่ติดต่อพูดคุยกับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานในสถานที่นั้นๆ  เช่น  ให้ลูกเป็นคนซื้อตั๋วเข้าชมหรือถามทาง

เปิดโอกาสกว้างๆ

วิธีเพิ่มความกล้าให้ลูกพ่อแม่ที่มีคำพูดติดปาก  เช่น  “ไม่นะ”  “ไม่ใช่”  “อย่าทำ”  “ห้ามทำ”  รู้หรือไม่ว่าเป็นการโปรแกรมลูกให้หยุดการเรียนรู้  หยุดคิด  หยุดแสดงออกในทางที่ควร  ดังนั้นลองปล่อยให้เขาได้เรียนรู้  ได้คิด  ได้ถาม  และได้ลงมือทำตามความคิดของตัวเองบ้าง

ลดการลงโทษ

วิธีเพิ่มความกล้าให้ลูกการลงโทษด้วยคำพูดดุด่าหรือการกระทำที่รุนแรง  อาจง่ายในการควบคุมลูก  แต่เป็นการสร้างความหวาดกลัวและลดความมั่นใจในตัวเองของเขา  ทำให้ลูกไม่กล้าแสดงออกทางคำพูดและการกระทำ  ทั้งกับพ่อแม่และบุคคลอื่น    

สามารถติดตามบทความ แม่และเด็ก การเลี้ยงลูก พัฒนาการเด็ก โรคเด็ก เรื่องน่ารู้ ได้ที่นี้

แนะนำ 3 เทคนิควิธี สร้างความมั่นใจให้ลูก เพื่อเสริมความกล้าแสดงออกในวัยเด็ก

    

Back To Top