Sunday, December 03, 2023
คุณแม่มือใหม่ ปัญหาและวิธีการแกไข้ สุขภาพ เรื่องน่ารู้ โรค โรคเด็ก

วิธีการดูแล เด็กและวัยรุ่น ที่กำลังป่วยเป็น โรคทางจิตเวช

               ปัจจุบันในประเทศไทยมีผู้ป่วยที่เป็น โรคทางจิตเวช ค่อนข้างมาก หลายๆ คนมักจะมีความเข้าใจว่า โรคนี้มักจะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้ใหญ่เท่านั้น แต่ที่จริงแล้ว โรคนี้สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งเด็กและวัยรุ่น ซึ่งแต่ละช่วงวัยจะมีความเครียด ความกดดัน การพบเจอเหตุการณ์หรือสภาพสังคมที่แตกต่างกัน สาเหตุที่เด็กและวัยรุ่นป่วยเป็นโรคนี้มีหลากหลายสาเหตุ ส่วนหนึ่งอาจมาจากพันธุกรรมของพ่อแม่และการเลี้ยงดูจากครอบครัว

ความกดดัน ทำให้เกิด โรคทางจิตเวช ในเด็ก

แนะนำ วิธีการดูแล เด็กและวัยรุ่น ที่ป่วยเป็น โรคทางจิตเวช

               โรคทางจิตเวช เด็กและวัยรุ่น มักพบใน 2 ช่วงวัย นั่นคือ ช่วงเด็กวัยเล็กถึงวัยก่อนเข้าเรียน และเด็กช่วงวัยประถมศึกษาถึงช่วงวัยรุ่น ในส่วนของเด็กช่วงแรก มักพบโรคที่เกี่ยวข้องกับความบกพร่องทางด้านสติปัญญา เช่น โรคออทิสติก และโรคบกพร่องทางการเรียนรู้ เช่น ด้านการอ่าน ด้านการคิดคำนวณ รวมทั้งโรควิตกกังวล ความกลัวที่จะต้องแยกจากพ่อแม่ก่อนเข้าเรียน ในส่วนของเด็กช่วงที่สองมักจะพบว่าเด็กส่วนมากมักป่วยเป็นโรคติดเกมและโรคซึมเศร้า

               สาเหตุที่ทำให้เกิด โรคทางจิตเวช เด็กและวัยรุ่น พบว่ามี 4 สาเหตุ นั่นคือ สาเหตุแรกมาจากพันธุกรรม ยีนส์หรือดีเอ็นเอ เช่น ดาวน์ซินโดรม สาเหตุที่สองอาจมีความเกี่ยวข้องกับบางโรคและพฤติกรรมต่างๆ ร่วมด้วย เช่น โรควิตกกังวลและโรคซึมเศร้า สาเหตุที่สามมาจากการเลี้ยงดูที่เข้มงวดมากจนเกินไปหรือเด็กอาจจะพบเจอสภาพเหตุการณ์ที่มีความรุนแรง และสาเหตุที่สี่การกลั่นแกล้งภายในโรงเรียน เด็กบางคนไม่สามารถรับมือหรือแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง

ความเครียดทำให้เกิด โรคทางจิตเวช ในวัยเด็กได้

               วิธีการดูแลรักษาเด็กและวัยรุ่นที่ป่วยเป็น โรคทางจิตเวช ที่พ่อแม่สามารถช่วยดูแลได้ นั่นคือ ส่วนของเด็กวัยเล็ก พ่อแม่อาจจะต้องใช้หนังสือนิทาน เพื่อช่วยให้เด็กสามารถพูดคุย เล่าเรื่องที่เกิดขึ้น ควรมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผ่อนคลายกับเด็กวัยนี้ เช่น การวาดรูป การเล่นกีฬา ในส่วนของวัยรุ่น พ่อแม่ควรดูแลเอาใจใส่ แก้ไข ช่วยเหลืออยู่เคียงข้างเมื่อเกิดปัญหาหรือตกอยู่ในเหตุการณ์ที่ไม่สามารถจัดการเองได้ รวมทั้งพ่อแม่ต้องคอยสังเกตพฤติกรรม อารมณ์ของเด็กอยู่เสมอ

เคล็ดลับ และเทคนิค ดีๆ สำหรับ การเลี้ยงลูก เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ แม่และเด็ก พัฒนาการเด็ก โรคเด็ก สามารถติดตาม ได้ที่นี้ และแนะนำ เทคนิค การเลี้ยงลูกในช่วงวัยรุ่น การรับฟังลูกช่วงวัยรุ่น การเข้าใจลูกช่วงวัยรุ่น ที่พ่อแม่ควรทำความเข้าใจมากที่สุด

Back To Top