Tuesday, January 31, 2023
ลูกนอน กัดฟัน
ปัญหาและวิธีการแกไข้

ลูกนอน กัดฟัน ปัญหาที่พ่อแม่ ควรให้ความสนใจ

ในยามค่ำคืนในช่วงที่เวลาลูกน้อยกำลังนอนหลับพักผ่อน ลูกนอน กัดฟัน ในบางครั้งสำหรับบางครอบครัวจะได้ยินเสียงขบกัดของซี่ฟันของลูกน้อย ซึ่งอาจทำให้เกิดความสงสัย และเกิดความเป็นกังวลว่าจะส่งผลกระทบใด ๆ ต่อสุขภาพฟัน หรืออาจจะมีปัญหาทางด้านใดต่อสุขภาพร่างกายกันบ้าง Ufoid เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับพ่อแม่และเด็ก ซึ่งเราจะมาให้คำตอบกับทุก ๆ ท่านได้ทราบกันดังต่อไปนี้

ลูกนอน กัดฟัน รวย

การนอน ลูกนอน กัดฟัน กัดกรามคืออะไร

สำหรับสภาวะที่ลูกน้อยมีการนอน กัดฟัน หรือกัดกรามนั้นจะพบได้บ่อย ในเด็กเล็ก ซึ่งเกิดขึ้น จากการขบกัดกันของฟันกรามทางด้านบน และด้านล่างเข้าหากัน และมีการเสียดสีกันไปมาแต่ก็ยังไม่ถือว่าเป็นอาการของโรคใด ๆ ซึ่งจะเป็นลักษณะที่เกิด จากความผิดปกติทางร่างกาย แต่จะส่งผลเสียที่อาจทำให้เกิดอาการที่แย่ลงได้ จากสภาวะการนอน กัดฟัน หรือกัดกรามนั้นโดยปกติจะเกิดขึ้น ในช่วงเวลานอนหลับพักผ่อนช่วงกลางคืน ซึ่งเกิดขึ้นได้จากกล้ามเนื้อตามจะมีการหดตัว ซึ่ง ในบางครั้งหากมีอาการเกร็งที่บริเวณกรามมากจนเกินพอดีก็อาจจะส่งผลเสีย ทำให้ซี่ฟันของลูกน้อยของเรา สึกลงไปได้โดยง่ายโดยอาการนอน กัดฟัน หรือกัดกรามนั้นผู้ที่ประสบปัญหา ในส่วนนี้โดยส่วนใหญ่จะไม่ได้ยินเสียง ซึ่งเกิดขึ้น

ลูกนอน กัดฟัน สนุก

ทางด้านของปัญหาเรื่องของการกับการ หรือกับวันนั้น จะสามารถพบได้ จากกลุ่มเด็กโดยประมาณ 14-17 เปอร์เซ็นต์ หรืออาจพบได้ตั้งแต่การที่มีซี่ฟันบน และฟันล่างเริ่มโผล่งอกออกมา แต่โดยส่วนใหญ่แล้วปัญหาในเรื่องของการนอนกัดกราม หรือ กัดฟัน นั้นจะหยุดหายไปเองเมื่ออายุเข้าได้ประมาณ 6 ปี หรืออาจจะเป็น ในช่วงของการเริ่มต้นขึ้นของฟันแท้ ทั้งนี้เด็กในจำนวน 1 ใน 3 ก็ยังจะมีปัญหาการนอน กัดฟัน หรือกัดกรามต่อเนื่องไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ จากการสำรวจจะพบว่า 18 เปอร์เซ็นต์ ของวัยผู้ใหญ่ ซึ่งจะมีช่วงอายุอยู่โดยประมาณ 18 ถึง 29 ปียังจะมีปัญหา ในเรื่องของอาการนอน กัดฟัน กัดกรามกันอยู่ และเมื่ออายุสูงเพิ่มมากขึ้น ในระดับ 60 ปี ปัญหาในเรื่องของการนอนกัดกราม กัดฟัน จะลดน้อยลงเหลือเพียงแค่ 6%

ปัญหาในการนอน กัดฟัน จะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้กับผู้คนได้ทุกช่วงวัย สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเด็กเล็กนั้น หากมีอาการพบกับพราหมณ์ หรือ กัดฟัน ไม่บ่อยครั้งมากนัก ก็อาจจะไม่ใช่เรื่องที่ต้องวิตกกังวลกันมากจนเกินเหตุแต่ ในกรณีที่มีการขบกัดกรามมากจนเกินพอดีควรหมั่นทำการตรวจสอบสีฟัน ของลูกน้อยของคุณว่ามีปัญหาใด ๆ เกิดขึ้นกันบ้าง หรือเพื่อความมั่นใจควรทำการศึกษากับทางทันตแพทย์ หรือแพทย์เฉพาะทาง ซึ่งจะให้คำแนะนำแนวทางการรักษา ในส่วนนี้ให้กับทุก ๆ ท่านได้ถึงเป็นอย่างดี

Back To Top