Tuesday, September 26, 2023
ฟันน้ำนม
Uncategorized สุขภาพ

ฟันน้ำนม ปัญหาสุขภาพฟันของเด็กที่ต้องดูแล

ในวัยเด็ก ฟันน้ำนม พัฒนาการทางร่างกายที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปได้อย่างลดหน้า และรวดเร็ว ซึ่งหนึ่ง ในนั้นเราจะพบได้ถึงความเปลี่ยนแปลงของซี่ฟัน ในกลุ่มเล็กที่เราจะเรียกว่าฟันน้ำนม ซึ่งจะมีการพัฒนาก่อนจะแปรเปลี่ยนกลายเป็นฟันแท้ ถึงแม้ว่าจะต้องมีการผลัดเปลี่ยน จากฟันน้ำนม กลายเป็นฟันแท้โดยทั้งหมด แต่ปัญหาสุขภาพช่องปาก และฟันก็ยังเป็นสิ่งสำคัญที่พ่อแม่จะต้องทำการดูแลกันอย่างใกล้ชิด Ufoid เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับพ่อแม่และเด็ก เพื่อไม่ให้ประสบปัญหาสุขภาพปาก ในระยะยาว

ฟันน้ำนม รวย

พัฒนาการของ ฟันน้ำนม ในวัยเด็ก

ฟันน้ำนมโดยทั่วไปแล้วอาจจะมีการเริ่มขึ้นให้เห็น ในครั้งแรกโดยประมาณช่วงอายุที่ 6 เดือน ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะปรากฏให้เห็นเป็นซี่ฟันทางด้านหน้าคู่กลางของช่องปากบน และล่าง และจะมีการเริ่มเพิ่มขึ้นเรียงตัวกันไปเรื่อย ๆ จนเต็มช่องปากโดยฟันน้ำนม ของเด็กโดยทั้งหมดจะมีอยู่ ในช่วงนี้อยู่ที่ 20 ซี่ ที่โดยประมาณการงอกเพิ่มขึ้นของ ฟันน้ำนมจนเต็มช่องปากโดยส่วนใหญ่จะอยู่ ในช่วงอายุประมาณ 2 ปีครึ่งขึ้นไป เมื่อหลัง จากนั้นอายุย่างก้าวเข้าสู่ปีที่ 6 ฟันน้ำนมก็จะเริ่มหลุดออกเปลี่ยนแปลงกลายเป็นฟันแท้ ซึ่งจะมีลักษณะที่แตกต่างกันไป

ทั้งจากจำนวน หรือปริมาณของฟัน ในกรณีของฟันน้ำนม จะมีการขึ้นเต็มช่องปากอยู่ที่ 20 ซี่ หรือ ในกรณีที่เป็นทนฟันแท้ที่ได้มีการพัฒนาจนเข้าถึงวัยผู้ใหญ่ จะมีจำนวนซี่ฟันอยู่ที่ 32 ซี่ ทางด้านของขนาด และรูปร่างของซี่ฟันหักเป็นฟันน้ำนม จะมีพื้นที่การคบกับที่แบนมากกว่า และรูปทรงรูปร่างของซี่ฟัน จะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส ในส่วนของฟันแท้ที่ได้มีการงอกเพิ่มขึ้นมาใหม่จะมีขนาดใหญ่กว่า และยังจะมีร่องการขบกัดที่โค้งมน มีร่องลึกมีพื้นที่ ในการสัมผัส ในการบดเคี้ยวอาหารได้มากกว่าในกรณีของฟันน้ำนม ทางด้านของความแข็งแรงของซี่ฟัน เป็นที่แน่นอนว่าฟันแท้ จะมีความคงทนแข็งแรงมากกว่าฟันน้ำนม ในส่วนหนึ่งเกิดขึ้นได้มา จากองค์ประกอบหลักของชั้นเคลือบฟันที่มีชั้นที่หนามากกว่า จึงทำให้ทนทานต่อปัญหาการ ฟันผุ ได้โดยง่ายกันนั่นเอง

ฟันน้ำนม สนุก

ในส่วนของการดูแลปัญหาช่องปากในวัยเด็ก หรือการดูแลฟันน้ำนม ของลูกน้อยเหล่านั้น ก็จะมีแนวทางการดูแลรักษาเหมือนการดูแลซี่ฟันของผู้ใหญ่โดยทั่วไป จากการหมั่นแปรงฟันให้สะอาด ไม่ให้มีการหลงเหลือของเศษอาหาร หรือควรมีการหลีกเลี่ยงมีการงด หรือลดการทานของหวานขนมหวาน ที่อาจจะส่งผลทำให้ลูกน้อยของคน ฟันผุ ได้โดยง่าย และที่สำคัญควรให้การดูแลทางสุขภาพ จากการทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ การทานอาหารที่มีส่วนช่วย ในการบำรุงดูแลรักษาสุขภาพกระดูก และฟันก็จะส่งผลที่ดีทำให้ลูกน้อยของคุณมีสุขภาพฟันน้ำนม ที่แข็งแรงเพื่อรอการเปลี่ยนถ่าย กลายเป็นฟันแท้เมื่อก้าวเข้าสู่วัยที่เหมาะสม

Back To Top