Tuesday, September 26, 2023
ลูกฟันผุ
ปัญหาและวิธีการแกไข้

ลูกฟันผุ ไม่ดูแลฟันให้ดี จะทำให้เด็กเป็นโรคแคระแกร็นได้

เมื่อเด็กเล็กเริ่มที่จะมีฟันงอก ลูกฟันผุ คนที่เป็นแม่ก็ควรเตรียมอุปกรณ์ในการแปรงฟันโดยทันที และวิธีการหลอกล่อ พูดคุยให้เขาแปรงฟัน ในช่วงเด็กเล็ก เด็ก ๆ จะขี้กลัว ไม่ชอบการแปรงฟันอย่างมาก จะมีพฤติกรรมวิ่งหนี หรือร้องไห้ เพื่อให้แม่รู้สึกสงสาร แนะนำว่าอย่าใจอ่อนโดยเด็ดขาด เพราะการที่ปล่อยให้ลูกฟันผุเป็นเวลานาน ๆ จะเกิดโรคต่าง ๆ ที่ไม่ใช้เกี่ยวกับฟันตามา โรคที่ว่าเป็นโรคเด็กแคระแกร็น เป็นโรคเกี่ยวกับการเคี้ยวอาหาร Ufoid เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับพ่อแม่และเด็ก ฟันจะไม่แข็งแรง และเด็ก ๆ ก็จะไม่อยากแปรงฟันอีกเลย

ลูกฟันผุ รวย

วิธีการรักษา ลูกฟันผุ เพื่อหลีกเลี่ยงการเป็นโรคแคระแกร็น มีดังนี้

  1. การใช้น้ำยาบ้วนปากสำหรับเด็ก ที่มีสารฆ่าเชื้อโรคฟลูออไรด์เป็นส่วนผสมหลัก โดยแพทย์จะเริ่มให้ตั้งแต่เด็ก มีฟันน้ำนมที่ผุ
  2. การอุดช่องฟันที่ผุ นี้เป็นวิธีการรักษา ในกรณีที่ฟันเริ่มผุเป็นรูจนเห็นผิวของฟันด้านในแล้ว ทันตแพทย์จะใช้สารที่เรียกว่า พอร์เซเลน ในการอุดรูที่ผุ
  3. วิธีการครอบฟัน ในกรณีที่จะครอบฟัน ก็ต่อเมื่อฟันของเด็ก เป็นรูที่มีขนาดใหญ่มาก ๆ เหลือเนื้อของฟันน้อย ฟันเริ่มที่จะไม่มีประสิทธิภาพในการใช้งาน ทันตแพทย์จำเป็นที่จะต้องใช้สารอย่างพอร์เซเลน และมีการสวมวัสดุทดแทน ป้องกันฟันที่ผุ ให้เด็กสามารถใช้งานฟัน ในการบดเคี้ยวกินอาหารได้อีก
  4. รักษารากฟัน นี้คือระยะที่ถือว่าค่อนข้างรุนแรง เป็นระยะที่เราปล่อยให้เด็กฝันผุ โดยไม่ยอมรักษาเป็นเวลานาน ๆ จนรูฟันลึกลงไปถึงรากฟัน เมื่อเด็กมาถึงระยะนี้ จะปวดมาก ๆ ทันตแพทย์จำเป็นที่จะต้องรักษารากฟันทันที เพื่อไม่ให้มีเชื้อโรคลงไป แล้วจึงทำการซ่อมแซมอุดฟัน ตามขั้นตอนต่อไป
  5. การถอนฟัน นี้เป็นขั้นตอนสุดท้าย ที่ทันตแพทย์ไม่อยากจะทำให้แก่เด็ก แต่ฟันผุจนไม่สามารถเยียวยาได้แล้ว เนื้อของฟันไม่เหลือที่จะอุดได้ ทันตแพทย์จึงจำเป็นจะต้องถอนฟันที่ผุนั้นออกไป
ลูกฟันผุ สนุก
Back To Top