Friday, September 30, 2022
สอนลูกด้วยวิธีเชิงบวก
คุณแม่มือใหม่

สอนลูกด้วยวิธีเชิงบวก สามารถลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวได้ 

การ สอนลูกด้วยวิธีเชิงบวก นั้น สามารถที่จะลดปัญหาความรุนแรงภายในครอบครัวได้ เพราะวิธีคิดเชิงบวกมันจะเป็นการสอนด้วยเหตุและผล ซึ่งมันจะเป็นการคุยกันมากกว่าการใช้ความรุนแรง อีกทั้งวิธีนี้ก็ยังช่วยให้เราสามารถรับฟังความคิดเห็นของลูกได้ดีกว่านั่นเอง เพราะเมื่อเด็กที่เขาถูกเลี้ยงดูด้วยวิธีนี้ เขาก็จะกล้าที่จะพูดเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้กับเราได้ฟัง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เขาได้กระทำผิดมา หรือ เรื่องราวดี ๆ ที่เขาพบเจอในแต่ละวัน เขาก็จะมาเล่าให้เราฟังอย่างภาคภูมิใจ แม่และเด็ก การเลี้ยงลูก พัฒนาการเด็ก แม้จะเป็นเรื่องที่กระทำไม่ดี ก็กล้าที่จะยอมรับความจริงและพร้อมน้อมรับฟังคำสั่งสอนของเราแต่โดยดี ซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีในการเลี้ยงลูกของเราให้กับยุคสมัยที่เป็นแบบนี้

สอนลูกด้วยวิธีเชิงบวก รวย

สอนลูกด้วยวิธีเชิงบวก ได้อะไรมากกว่าที่เราคิด 

แน่นอนว่าการสอนลูกด้วยวิธีเชิงบวกนั้น สามารถที่จะปรับทัศนคติบางเรื่องที่ไม่ดีให้กลับกลายเป็นเรื่องราวดี ๆ ได้ เพราะส่วนใหญ่นั้นการสอนลูกด้วยวิธีแบบนี้จะเป็นการสอนให้เด็กได้รู้จักคิด รู้จักผิดถูก และให้เด็กได้สำนึกได้ด้วยตัวของเขาเอง อีกทั้งยังเพิ่มสายใยที่ดีต่อกันภายในครอบได้อีกด้วย แล้วไม่ว่าจะเรื่องไหน ๆ ลูกของเราก็พร้อมจะเปิดอกคุยกับเราโดยที่ไม่ปิดปัง หรือ กลัวในความผิดที่เขาได้กระทำมาอีกด้วย 

อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้ลูกของเรากลายเป็นเด็กที่มีเหตุผลมากกว่าการใช้ความรุนแรง และเด็กสมัยนี้ไม่ว่าจะวัยไหน ๆ ก็เหมาะกับการเลี้ยงด้วยวิธีแบบนี้แทบทั้งสิ้น เพราะด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไป จึงทำให้การเลี้ยงดูแบบวิถีสมัยก่อนนั้นก็ไม่สามารถนำมาใช้ได้ และยิ่งบ้านไหนเลี้ยงลูกตามสุภาษิตที่เขาว่า “เลี้ยงวัวให้ผูก เลี้ยงลูกให้ตี” แล้วละก็ บ้านก็มักจะมีปัญหาความรุนแรงภายในครอบครัวแทบทั้งสิ้น  

สอนลูกด้วยวิธีเชิงบวก สนุก
Back To Top