Tuesday, September 26, 2023
LGBTQIAN+
ปัญหาและวิธีการแกไข้

LGBTQIAN+ หากลูกของท่านเป็น การดูแล และให้คำแนะนำสำหรับพ่อแม่

ในยุคปัจจุบัน สังคมมีการเปิดกว้างเพิ่มมากขึ้น ในเรื่องของเพศ ทำให้ผู้คนต่างก็เข้าใจดีว่าความหลากหลายทางเพศ ไม่ใช่ความผิดปกติแต่อย่างใด จนทำให้หลายคนต่างก็เปิดรับในเรื่องของเพศเพิ่มมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเพศไหนๆ หากเป็นคนดี ช่วยเหลือสังคม สร้างประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น ล้วนแล้วแต่เป็นคนดีทั้งนั้น จึงทำให้มีกลุ่มคน  LGBTQIAN+ เพิ่มมากขึ้นในยุคปัจจุบัน เป็นการค้นพบตัวตนของตนเองที่ใครหลายคนต่างก็ให้การยอมรับ ไม่มองว่าพวกเขามีความผิดปกติ จนสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข แม่และเด็ก การเลี้ยงลูก พัฒนาการเด็ก วันนี้เราจึงจะพาพ่อแม่ทุกท่านไปดูวิธีการให้คำแนะนำหากท่านพบว่าคนในครอบครัวหรือลูกของท่านเป็น  LGBTQIAN+ จะเป็นคำแนะนำที่ดีเพียงใดนั้นไปดูกันเลย

LGBTQIAN+ รวย

วิธีดูแล ให้คำปรึกษาสำหรับพ่อแม่ ที่มีลูกเป็น  LGBTQIAN+ 

ในยุคปัจจุบัน เรื่องของความหลากหลายทางเพศเป็นสิ่งที่หลายคนให้การยอมรับ และถูกมองข้ามไป ทุกคนต่างให้ความสำคัญกับคนกลุ่มนี้มากขึ้น เพราะพวกเขาไม่มีพิษมีภัยต่อสังคมและผู้อื่น จึงทำให้พ่อแม่หลายคนต่างก็ยอมรับในตัวตนของลูกได้ แต่สำหรับพ่อแม่ท่านใดที่ยังทำใจยอมรับไม่ได้วันนี้เรามีวิธีให้คำปรึกษาลูกของท่าน จะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลย

  1. เปิดใจพูดคุยกับลูก ปรับความเข้าใจกันให้มากขึ้น

หลังจากที่ลูกของท่านเปิดใจบอกกับพ่อแม่ว่าเป็น  LGBTQIAN+ หรือท่านสามารถดูออกว่าลูกของท่านกำลังเป็นคนกลุ่มนี้อยู่ ควรที่จะมีการเปิดใจยอมรับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น กล้าพูดและให้คำแนะนำกับเขาอย่างมีเหตุผล เพราะโลกในยุคปัจจุบันนั้นได้เปลี่ยนไปแล้ว ต่างคนต่างก็ยอมรับความเป็นตัวตนซึ่งกันและกันได้ทั้งนั้น

2.ให้การสนับสนุนในสิ่งที่เขาเลือกแล้ว

คนเป็นพ่อแม่นอกจากการทำใจยอมรับแล้ว ก็ต้องเข้าใจสิ่งที่เป็นตัวตนของเขาด้วย เพราะการเป็น  LGBTQIAN+ ไม่ใช่การเป็นคนไม่ดี แต่คนกลุ่มนี้หลายคนสร้างผลประโยชน์ให้แก่สังคมได้อย่างมาก ให้ท่านคิดในแง่ดี และสนับสนุนกับตัวตนที่เขาเป็น สิ่งที่เขากำลังจะทำ ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและผู้อื่น

LGBTQIAN+ สนุก

3.ให้กำลังใจกับคนกลุ่ม  LGBTQIAN+ 

ในช่วงของการเปลี่ยนแปลง หรือช่วงที่ลูกของท่านเกิดการสับสนในตัวตนเอง คนเป็นพ่อแม่ควรที่จะให้กำลังใจลูก ให้เขาค่อยๆคิด ค่อยๆค้นหาตัวตนของเขา ไม่ควรที่จะไปขัดแย้ง หรือพูดให้เขาขาดความมั่นใจ ควรที่จะอยู่เคียงข้างเขาในวันที่เขาเกิดความสับสน 

วิธีการให้คำแนะนำกับลูกที่เป็น  LGBTQIAN+ เป็นวิธีที่ดีที่สุดที่เรานำมาให้ท่านได้รู้จัก หากเกิดปัญหาเหล่านี้ในครอบครัวของท่าน สิ่งที่ดีที่สุดคือการพูดคุย การยอมรับถึงแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ทำได้ยาก แต่เราก็ต้องไว้วางใจในตัวตนที่เขาค้นพบ หาพ่อแม่หรือครอบครัวใดไม่สามารถยอมรับได้ อาจจะทำให้เขาขาดความมั่นใจ ไม่กล้าที่จะพูดคุยเรื่องต่างๆด้วย ส่งผลให้เกิดปัญหาต่อสังคมและครอบครัวตามมา 


Back To Top