Thursday, June 08, 2023
ฤดูฝน
โรค

ฤดูฝน กับการปกป้องลูกน้อย จาก 4 โรคที่มากับหน้าฝน

เมื่อเข้าสู่ ฤดูฝน บ้านเราจะมีปริมาณน้ำฝนที่ตกหนัก ตกน้อยไปตามพื้นที่ธรรมชาติ คงต้องหันมาดูแลสุขภาพลูก ๆ ของเรา เพราะโรคต่าง ๆ มักจะมากับหน้าฝน ต้องเตรียมรับมือกับสิ่งเหล่านี้ให้ดี นอกจากหน้าฝนจะตากผ้าที่ซักไว้ไม่แห้งแล้ว ความชื้นยังเป็นสาเหตุที่จะทำให้ลูก ๆ เป็นโรค หรือติดโรคได้ ปัญหานี้เป็นเรื่องอันดับแรกที่เราต้องระวัง เพราะต้องเจออย่างแน่นอน แม่และเด็ก การเลี้ยงลูก พัฒนาการเด็ก โดยเฉพาะกับลูกเล็ก ที่ยังอ่อนแอ โรคที่มาพร้อมกับหน้าฝน เป็นโรคที่น่ากลัวพอ ๆ กัน โดยเฉพาะโรคทีเกิดกับลูกน้อยต้องระวังให้ดี

ฤดูฝน รวย

โรคร้ายที่มากับ ฤดูฝน ทุกปี

1. โรค RSV หรือชื่อทางการก็คือ Respiratory Syncytial Virus ดูเผิน ๆ ก็ไม่ต่างจากโรคไข้หวัดธรรมดา เพราะสามารถปล่อยไว้ก็อาจหายเองได้ แต่ไม่ใช่เพราะปอดและหลอดลมจะมีการติดเชื้อ หรือร้ายที่สุด คือ เป็นโรคที่จะทำให้ระบบทางเดินหายใจล้มเหลว และที่สุดก็อาจเสียชีวิตได้

สาเหตุการเกิดโรค โรค RSV เป็นการติดเชื้อไวรัส สามารถติดต่อได้จากการสัมผัส สารคัดหลั่งต่าง ๆ ที่ผู้ป่วยจามหรือไอออกมา แล้วมีการหายใจเข้าไป

อาการของโรค เริ่มแรกมีอาการคล้ายโรคไข้หวัดธรรมดา มีน้ำมูก ไออย่างหนักหรือจาม มีอาการอาเจียน มีไข้สูงถึง 39-40 ได้ในบางคน หากปล่อยไว้นาน จะหายใจลำบากและมีเสียงวี๊ด ๆ จากปอด ผู้ป่วนจะมีอาการปาดซีด ถ้าเป็นมากก็จะเขียวในบางคน

การรักษาและป้องกัน ปัจจุบันยังไม่มียารักษาโรคโดยตรง แต่สามารถรักษาตามอาการได้ เช่น ให้ยาลดไข้ ลดน้ำมูก และพ่นยาเพื่อการขยายหลอดลม อาจต้องใช้เวลาในการพักฟื้นประมาณ 1-2 สัปดาห์

ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีน และยาที่จะป้องกัน ไวรัส RSV โดยตรง แต่เมื่อเด็กรับไวรัสนี้เข้าไป ต้องรักษาตามอาการเท่านั้น 

การป้องกันมิให้มีการติดเชื้อ RSV คือ ต้องล้างมือให้เด็กบ่อย ๆ รวมทั้งผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเด็กด้วย เมื่อมีเด็กป่วยต้องแยกเด็กและแยกเครื่องใช้ของเด็กป่วยออกไป เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค

ฤดูฝน สนุก
Back To Top