Sunday, December 03, 2023
กิจกรรมเด็ก พัฒนาการเด็ก เรื่องน่ารู้

กิจกรรมสำหรับเด็กเล็ก ที่จะช่วยทำให้เด็ก มีสมาธิ และ ความจำดี

   เมื่อลูกน้อยของเราเริ่มมีอายุ 2 ขวบ จะเป็นช่วงที่เด็ก ๆ อยากจะเรียนรู้เรื่องราวสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ซึ่งในช่วงนี้ถือเป็นช่วงที่พ่อแม่ควรให้การเรียนรู้กับลูก ๆ อย่างเต็มที่ ด้วยการหากิจกรรมต่าง ๆ ให้ได้ทำ เมื่อมีกิจกรรมให้ลูกน้อยได้ทำ จะช่วยทำให้ลดการติดมือถือ ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่เป็นผลเสียต่อเด็กอย่างมาก แต่พ่อแม่สมัยใหม่มักจะละเลย และไม่คาดคิดว่า การที่ให้ลูกเล่นมือถือจะส่งผลเสียในระยะยาว ไม่ว่าจะทำให้เด็กเป็นคนมีอารมณ์ร้าย สมาธิสั้น ก้าวร้าว เป็นต้น ว่าแต่จะมีกิจกรรมอะไรบ้าง ที่ทำให้ลูกได้ทั้งความสนุก พร้อมทั้งช่วยฝึกให้มีสมาธิ เป็นคนมีความจำเก่ง และฉลาดเราไปดู กิจกรรมสำหรับเด็กเล็ก เหล่านั้นกัน 4 กิจกรรมสำหรับเด็กเล็ก ที่ได้ทั้งความสนุก และฝึกสมาธิ และเป็นเด็กเก่ง Latest Posts

Read More
Back To Top