Monday, January 25, 2021
กิจกรรมเด็ก คุณแม่มือใหม่ ปัญหาและวิธีการแกไข้ พัฒนาการเด็ก เรื่องน่ารู้

วิธีทำให้เด็กกล้าแสดงออก เพื่อนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต ในสังคมให้ดียิ่งขึ้น

บ่อยครั้งที่เรามักจะเจอเด็กๆที่ขี้อาย ไม่กล้าออกมาเจอสังคม ไม่ค่อยพูดจา เมื่อเราถามหรือพูดคุยด้วยก็มักจะหนีไปหลบอยู่หลังของพ่อแม่ แต่ในสำหรับเด็กบางคนก็กล้าที่จะพูดกล้าแสดงออก ซึ่งการกล้าแสดงของเด็กๆเป็นสิ่งที่ดี เพราะจะทำให้พวกเขาได้มีความกล้าที่จะเข้าสังคม กล้าที่จะแสดงความคิดเห็น กล้าพูดคุย และอีกทั้งยังสามารถทำให้เห็นความสามารถในตัวเองของเด็กๆอีกด้วย แต่ในเด็กที่ไม่กล้าแสดงออก รู้สึกกลัวเมื่อต้องพบเจอสถานที่ใหม่ๆ ผู้คนใหม่ๆ อาจจะเพราะเกิดความกลัวการเข้าสังคมก็เป็นได้ อาการของเด็กที่ไม่กล้าแสดงออกก็มักจะหลบอยู่หลังพ่อแม่ คุยด้วยแล้วไม่มีการตอบกลับมาเป็นคำพูด พูดตะกุกตะกัก เป็นต้น หากนานไม่อาจจะทำให้เด็กไม่กล้าที่จะเรียนรู้หรือรับรู้สิ่งใหม่ๆได้ ดังนั้นพ่อแม่ ผู้ปกครองจะต้องมีการให้เด็กได้มีการปรับตัว เพื่อเพิ่มความกล้าแสดงออกทีละน้อยก็ยังดี บทความนี้จึงจะเป็น วิธีทำให้เด็กกล้าแสดงออก มากกว่าเดิม ดังต่อไปนี้ แนะนำวิธีทำให้เด็กกล้าแสดงออก การไปพบเจอผู้คน โดย วิธีทำให้เด็กกล้าแสดงออก แบบง่ายๆอาจจะเริ่มจากคนในครอบครัว พี่ป้าน้าอา ปู่ย่าตายาย หรือญาติที่สนิทๆ เพื่อให้เขาได้ค่อยๆปรับสภาพไปเรื่อยๆ เมื่อเขาเริ่มมีพัฒนาการที่ดีขึ้น จึงค่อยพาเด็กๆไปพบกับผู้คนในสถานที่ต่างๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า ตลาด งานอีเว้นท์ เป็นต้น การไม่กล้าแสดงออกไม่ใช่สิ่งที่ผิดถึงขั้นต้องลงโทษ หลายๆครั้งที่พ่อแม่มักจะดุหรือลงโทษเด็กๆ เมื่อเขาไม่ยอมที่จะออกไปพบผู้คน หรือออกไปสถานที่ใหม่ๆ หรือตัวอย่างที่เห็นได้ชัด พ่อแม่มักจะดุ เด็กที่ๆไม่ยอมลงมาพูดคุยกับแขกที่มาเยี่ยมที่บ้าน จนพ่อแม่ต้องลงโทษ การที่ไม่กล้าแสดงออกไม่ใช่ความผิดที่จะต้องถึงขั้นดุด่าว่ากล่าว แต่เราค่อยๆบอกเขาว่า สิ่งที่ควรทำคือสิ่งใด ที่เด็กๆทำลงไปมันไม่ถูกต้อง ให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง […]

Read More
Back To Top