Friday, March 05, 2021
พัฒนาการเด็ก

ลูกดื้อ-ไม่เชื่อฟัง-ลูกต่อต้าน-ufoid

สาเหตุที่ลูกดื้อไม่เชื่อฟัง การเลี้ยงดูลูกถือเป็นกระจกสะท้อนการเลี้ยงดูของพ่อแม่ เวลาลูกดื้อ ไม่เชื่อฟัง ต่อต้านนั้น เราลองมาดูว่าเราใช้วิธีการพูดกับลูกแบบไหน โดยเราพูดเสียงดัง ตะคอก และพูดไม่ดี ลูกดื้อหรือซนเกิดจากปัจจัยหลายอย่างแต่สิ่งที่สำคัญที่จะสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของลูกให้เป็นไปใบทางที่ดีได้นั่นก็คือวิธีการพูดหรือการสื่อสารกับลูกเวลาที่ลูกดื้อไม่เชื่อฟัง หรือต่อต้านพ่อแม่นั่นเอง วิธีการแก้ปัญหาเมื่อลูกไม่เชื่อฟัง คุณพ่อคุณวิธีการพูดและการสื่องสารกับลูกเป็นสิ่งสำคัญมากๆเพราะส่งผลต่อการเรียนรู้ การรับฟัง และพฤติกรรมการแสดงออกของลูกยิ่งถ้าลูกของเราอยู่ใช่วงวัย 2-5 ปีจะเริ่มมีความคิดเป็นของตัวเองแต่ว่าเขายังสื่อสารได้ไม่ดีและยังควบคุมอารมณ์ได้ไม่ดี เริ่มมีพฤติกรรมต่อต้านและดูเหมือนว่าจะเริ่มเป็นเด็กดื้อจำเป็นอย่างยิ่งที่พ่อแม่และคนเลี้ยงดูควรมีความเข้าใจพัฒนาการและปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของลูกรวมทั้งวิธีการช่วยให้ลูกมีพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น โดยทุกครั้งที่พูดคุยกับลูกจะต้องเรียกชื่อลูกอยู่เสมอวิธีการนี้จะช่วยเรียกความสนใจได้ดีเพราะจะให้ลูกหยุดทำกิจกรรมและหันมาหาเราและพ่อแม่ก็ค่อยพูดต่อ และควรพูดให้เข้าใจง่ายและกระชับสั้นๆได้ใจความ เพราะเด็กเล็กๆยังไม่สามารถฟังและทำตามคำสั่งหลายๆอย่างได้ทั้งหมดโดยจะจับใจความได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นและส่วนที่เหลือเขาจะลืมจึงควรพูดสั้นๆให้ชัดเจนและลูกก็จะเข้าใจความหมายที่พ่อแม่พูด และพ่อแม่จะต้องพูดโดยใช้น้เสียงถูกต้อง ถูกเวลา และไม่ควรคุยกับลูกด้วเสียงดังแบบตะเบงหรือตะโกนกับลูกตลอดเวลาเพราะลูกจะไม่เข้าใจว่าพ่อแม่พูดธรรมดาหรือว่าดุเขาซึ่งอาจจะส่งผลให้ลูกไม่ฟังและจะไม่ปฏิบัติตาม พ่อแม่อยากให้ลูกเชื่อฟังและไม่ดื้อ โดยจะต้องเน้นในเรื่องของการพูดหนักแน่นพูดมีเหตุผล ไม่ใช่อารมณ์ในการพูดและมีคำพูดที่คิดบวกเสมอ วิธีการพูดแบบนี้ถือเป็นวิธีการที่ได้ดีผลที่สุดเมื่อนำมาใช้ในการสื่อสารกับลูก โดยพ่อแม่จะต้องตระหนักและทบทวนเมื่อจะพูดสื่อสารกับลูกทุกครั้ง #https://ufoid.net/#ลูกดื้อ#ลูกไม่เชื่อฟัง  

Read More
Back To Top