Sunday, January 29, 2023
คุณแม่มือใหม่ ปัญหาและวิธีการแกไข้ พัฒนาการเด็ก เรื่องน่ารู้

ฝึกการใช้ชีวิต ที่ควรสอนลูกๆเอาไว้ให้เป็นนิสัย

ฝึกการใช้ชีวิต คำว่าไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากนั้นถือว่าเป็นความเป็นจริงในการจะสอนอะไรกับเด็กๆมันก็ควรจะสอนตั้งแต่เล็กๆทั้งเรื่องกิริยามารยาทรวมถึงเทคนิคการใช้ชีวิตต่างๆว่าทำอย่างไรให้อยู่ในสังคมได้มีระเบียวินัยอีกทั้งยังเป็นที่ชื่นชอบของผู้พบเห็นอีกทั้งยังสามารถเข้าใจและเห็นใจคนอื่นในสังคมได้ดีเราจึงขอแนะนำเรื่องบางเรื่องในการอบรมลูกๆให้กับแม่ๆทุกท่านเพื่อนำไปใช้ซึ่งเป็นควรนำมาประยุกต์ใช้ในหลายๆประเทศอาทิเช่นดังต่อไปนี้ ฝึกการใช้ชีวิตโดยการ สอนให้เด็กๆรู้จักทักทายผู้อื่นก่อนเสมอ ควรจะสอนให้เด็กๆรู้จักทักทายผู้อื่นก่อนเพราะว่าในความเป็นเด็กที่แสดงถึงความมีสัมมาคารวะอีกทั้งยังเป็นมารยาทไม่ว่าจะชนชาติใด ก็จะทำให้รู้ว่าเด็กๆได้รับการอบรมมาอย่างดีอีกทั้งมีมารยาทในการอยู่ร่วมสังคมและก่อความประทับใจในการพบเจอทุกครั้งแค่กล่าวสวัสดีและยกมือไหว้ผู้ใหญ่กว่าก็เป็นการปฏิสัมพันธ์ที่ดีและทำให้ผู้อื่นพบเห็นก็จะส่งผลในแง่ดีกับเด็กๆว่าเป็นคนมีมารยาทมีสัมมาคารวะอีทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสในการรู้จักเพื่อนใหม่ๆและมีโอกาสดีดีเข้ามาในชีวิต ฝึกการใช้ชีวิตโดยการ สอนเรื่องมารยาททางสังคมในเบื้องต้นให้กับลูกๆ ไม่ควรจะให้เป็นหน้าที่ของโรงเรียนเพียงอย่างเดียวในการสั่งสอนซึ่งควรจะปลูกฝังตั้งแต่ที่บ้านไม่ว่าจะเป็นการอยู่ในสังคมเช่นการเข้าสังคมในร้านอาหารหรือการอยู่ร่วมกับตนอื่นๆผู้คนโดยทั่วไปว่าควรมีมารยาทในสังคมทั่วไปอย่างไรเช่นการรู้จักเด็กรู้จักผู้ใหญ่หรือการให้เกียรติผู้หญิงสำหรับเด็กผู้ชายอีกครั้งการไม่ควรดูถูกผู้ที่มีสถานะต่ำกว่าไม่ว่าด้านใดก็ตามการเลี้ยงดูที่ให้มีอีกทั้งยังเป็นการกล่อมเกลาจิตใจของเด็กให้มีความเข้าใจและการใช้ชีวิตต่อสังคมมากขึ้นด้วยว่าควรจะวางตัวอย่างไรในสังคม รู้ว่าจุดเด่นของลูกๆคืออะไรควรผลักดันในสิ่งที่เป็นจุดเด่น การเลี้ยงลูกทุกคนก็จะรู้ว่าลูกๆนั้นมีจุดเด่นและมีพรสวรรค์อะไรบ้างควรจะดึงจุดเด่นในด้านนั้นออกมามาให้มากที่สุดเพราะว่าการที่เด็กๆได้ทำในสิ่งที่รักและมีพรสวรรค์ก็จะทำให้เด็กๆสามารถทำในสิ่งนั้นได้ดีอีกทั้งในอนาคตยังสามารถก่อเกิดเป็นอาชีพได้เช่น ถ้าลูกๆเป็นคนที่ชอบเล่นกีฬาก็ควรจะปลูกฝังตั้งแต่ตอนเด็กๆให้รู้จักการเล่นกีฬาอีกครั้งการมีน้ำใจเป็นนักกีฬาก็ยังทำให้รู้แพ้ – รู้ชนะรวมถึงยังมีสุขภาพที่ดีขึ้นอีกต่างหากและนอกจากนี้การเป็นนักกีฬาอาชีพก็ยังสามารถเป็นอาชีพที่ได้ในอนาคตสามารถสร้างเป็นอาชีพและทำงานได้อย่างมหาศาลเช่นนักกีฬาฟุตบอลเป็นต้น แสดงความรักกับเด็กๆอย่างเปิดเผย ควรจะมีการแสดง ความรักต่อลูกๆอย่างเปิดเผยไม่ว่าจะเป็นการกอดหรือการสัมผัสลูบหัวเพื่อให้ลูกๆได้รับความอบอุ่นเมื่ออยู่ด้วยกันอีกครั้งก็ยังเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีในการอยู่ร่วมกับสังคมภายนอก ให้รู้จักเริ่มตัดสินใจทำในสิ่งเล็กเล็กก่อนเมื่อยังเป็นเด็ก การเลี้ยงลูกก็ควรจะให้เริ่มตัดสินใจในสิ่งเล็กๆมันจะทำให้ลูกนั้นมีความมั่นใจในการตัดสินใจจะทำอะไรในตัวเองและรู้จักมีการวิเคราะห์ไม่ว่าจะทำอะไรก็จะคิดหน้าคิดหลังก่อนอย่างรอบคอบเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกๆของท่านในการทำอะไรให้มีความมั่นใจและ คิดให้รอบคอบเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ก็จะมีระบบความคิดด้วยความมั่นใจในตนเอง ฝึกให้ลูกๆเป็นคนที่มีระเบียบวินัยในตนเอง ควรฝึกวินัยตั้งแต่เด็กๆเช่นวินัยในการเก็บเงินหรือมีวินัยในการอ่านหนังสือรวมถึงมีระเบียบในการทำทุกเรื่องไม่อาจจะดูเรื่องเคร่งครัดถ้าทำจนเป็นนิสัยก็จะทำให้เป็นคนที่มีระบบระเบียบอีกทั้งยังส่งผลทำให้ประสบความสำเร็จแม่และเด็กการเลี้ยงลูกพัฒนาการเด็กการดูแลบุตรเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเด็ก

Read More
พัฒนาการเด็ก เรื่องน่ารู้

การเล่นกับลูกสำคัญไฉน

ลูกมีคำศัพท์น้อย เพราะพ่อแม่ไม่ค่อยมีเวลาได้เล่นและพูดคุยกับลูก หรือลูกอาจจะเล่นอยู่คนเดียว โดยลูกไม่ได้เรียนรู้เลยว่าสิ่งรอบๆตัวคืออะไร เปล่งเสียงว่าอย่างไร โดยลูกไม่รู้จักสิ่งต่างๆรอบตัวเลย เพราะฉะนั้นการเล่นกับลูกจึงมีผลมากๆเลยซึ่งจะทำให้คำศัพท์ในหัวของลูกเยอะมากขึ้น จากการพูดการเล่าเรื่องราวต่างๆหรือจากนิทานที่พ่อแม่ได้เล่าให้ลูกฟัง การทำกิจกรรมนอกบ้าน และพ่อแม่ก็ชวนให้ลูกเปล่งเสียงไปพร้อมๆกัน เพราะฉะนั้นการทำกิจกรรมกับลูกจะทำให้คำศัพท์เยอะมากขึ้น เช่น ลูกเจอไก่ในนิทาน เวลาลูกเห็นไก่ตัวจริงลูกก็จำชี้และพูดว่าไก่ โดยส่งเสริมพัฒนาการรอบด้านของลูก แต่ถ้าลูกไม่ได้รับการกระตุ้น ยังปล่อยให้ลูกเล่นคนเดียว ไม่ได้รับการสื่อสาร ก็จะส่งผลให้ทักษะการพูดของลูกช้าลงไป และก็จะทำให้ลูกไม่ต้องการที่จะสื่อสารเพราะลูกไม่รู้คำที่จะพูดหรือไม่รู้ว่าจะออกเสียงแต่ละอย่างมันเป็นแบบไหน ทำให้ลูกพูดน้อยหรือลูกไม่ยอมพูด บางทีอาจเกิดจากการผิดปกติทางการได้ยิน หรือโรคทางพันธุกรรมต่างๆเพราะฉะนั้นพ่อแม่ควรสังเกตถ้าลูกพูช้าหรือไม่ยอมพูดมีสาเหตุหลักมาจากอะไร อาจจะมีความผิดปกติบางอย่างรู้ก่อน จะๆด้แก้ไขได้ทันที และปฏิบัติได้ตามคำแนะนำของหมอได้ถูกต้อง ก่อนที่จะทำให้ลูกเกินวัยไปมากกว่านี้ เพราะเด็ก 1-2 ปี เป็นวัยที่กำลังฝึกพูดทั้งคำสั้นๆและคำสงคำที่มีความหมายอาจจะยังไม่ชัดเท่าไหร่ แต่ว่าเป็นคำที่มีความหมายเพราะรู้แสดงความต้องการว่าต้องการสิ่งนี้ก็เลยสื่อสารออกมาแบบนี้ ถ้าเด็ก 2-3 ปีก็จะต้องพูดได้ประมาณ 3 คำแล้วและเริ่มจะปะติดปะต่อคำได้และมันจะเป็นรูปประโยคมากขึ้น เพราะพ่อแม่ก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับลูก ถ้าหากการเลี้ยงดูถ้าไม่ดูเกณฑ์ตารางเปรียบเทียบว่าช่วงวัยใดลูกควรทำอะไรได้บ้าง ปล่อยเวลาและวัยไม่เป็นไปตามสิ่งที่ลูกควรจะได้รับการพัฒนาก็อาจจะส่งผลเสียตามมาทำให่ลูกมีพัฒนาต่างๆล่าช้าตามไปด้วย โดยถ้าลูกมีพัฒนาการช้าสามารถแก้ไขได้ด้วยพ่อแม่ควรลงไปเล่นกับลูกเยอะๆ หากิจกรรมทำร่วมกับลูก และทำให้ลูกสนุกไปพร้อมกับการเรียนรู้ ให้ลูกมีความสุขและได้ทั้งเสียงหัวเราะ โดยกาเล่านิทาน การเล่น พ่อแม่จึงควรเล่นกับลูกและมีเวลาให้กับลูกเยอะๆ ส่วนใหญ่แล้วพบว่า 80-90% ลูกจะมีพัฒนาการปกติ เพราะการเล่นกับลูกจะช่วยส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการที่ดีอย่างแน่นอน

Read More
Back To Top