Monday, January 18, 2021
กิจกรรมเด็ก คุณแม่มือใหม่ ปัญหาและวิธีการแกไข้ พัฒนาการเด็ก สุขภาพ เรื่องน่ารู้ โรคเด็ก

โรคสมาธิสั้น ความบกพร่องของสมอง ในวัยเด็ก ภัยเงียบ ที่พ่อแม่ควรรู้

               จากผลการสำรวจในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา พบว่ามีเด็กเกิด โรคสมาธิสั้น ในกลุ่มอายุน้อยมากขึ้นเรื่อยๆ นับตั้งแต่เริ่มมีการเรียนรู้และสื่อสารได้เลยทีเดียว และถ้าสุ่มตรวจห้องเรียนสักห้องหนึ่ง ก็จะต้องพบเด็กที่ไม่สามารถโฟกัสกับอะไรได้นานพอ อย่างน้อยที่สุดประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ แถมยังมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นทุกปี ด้วยสื่อของยุคปัจจุบันที่ค่อนข้างเร็ว ดึงความสนใจอยู่ตลอดเวลา จึงเหมือนเป็นการฝึกให้เด็กจดจ่อกับสิ่งที่กำลังทำอยู่ตรงหน้าไม่ได้เลย ทำความรู้จัก โรคสมาธิสั้น ในวัยเด็ก                โรคสมาธิสั้น เป็นความบกพร่องที่เชื่อมโยงกับระบบการทำงานของสมอง การควบคุมสมาธิ การยับยั้งชั่งใจและการวางแผนในการทำกิจกรรมต่างๆ ซึ่งสาเหตุมาจากความสมดุลของสารสื่อประสาทในสมอง โดยเฉพาะสมองส่วนหน้าที่ควบคุมสมาธิ ความจดจ่อ การยับยั้งชั่งใจและการเคลื่อนไหวของร่างกายที่ทำงานน้อยกว่าเด็กปกติ ซึ่งเด็กบางคนมีลักษณะอาการที่พบแตกต่างกัน เช่น เด็กบางคนมีอาการอยู่ไม่นิ่งหรือเด็กบางคนมีอาการอยู่นิ่ง แต่อาจจะมีอาการเหม่อลอย                อาการของ โรคสมาธิสั้น ในวัยเด็ก ส่วนมากพบว่าเด็กมักจะมีอาการเบื่อง่าย ลงมือทำสิ่งใดมักจะไม่ประสบ ความสำเร็จ ทำงานไม่รอบคอบ อยู่ไม่นิ่ง วอกแวกง่าย ดื้อซน ไม่มีสมาธิ ควบคุมพฤติกรรมของตัวเองได้ยาก หุนหันพลันแล่นและวู่วาม อาการเหล่านี้มักจะส่งผลเสียต่อการเรียนรู้ของเด็ก การทำกิจวัตรประจำวันและการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับสมาชิกในครอบครัวและผู้อื่น นอกจากนี้เด็กยังมีความก้าวร้าว ดื้อต่อต้านที่มีผลมาจากการถูกตำหนิและการลงโทษ                คำแนะนำของแพทย์ในการดูแลเด็กที่ป่วยด้วย โรคสมาธิสั้น นั่นคือ พ่อแม่ต้องเข้าใจและยอมรับเกี่ยวกับความบกพร่องของเด็ก จัดสภาพแวดล้อมให้เป็นระเบียบ […]

Read More
Back To Top