Sunday, December 03, 2023
คุณแม่มือใหม่ ปัญหาและวิธีการแกไข้ พัฒนาการเด็ก สุขภาพ เรื่องน่ารู้ โรคเด็ก

อาการเด็กนอนกรน ปัญหาที่พ่อแม่จำเป็น ต้องคอยเฝ้าสังเกตการ

            อาการเด็กนอนกรน มักพบได้ทุกช่วงอายุ ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยผู้ใหญ่ วัยเด็กพบว่ามีจำนวนน้อยที่มีปัญหาเรื่องการนอน ซึ่งในจำนวนนี้เป็นเด็กก่อนเข้าวัยเรียนและเด็กช่วงวัยประถมศึกษา ซึ่งปัญหาการนอนของเด็กวัยนี้ เป็นอาการบ่งบอกที่สำคัญว่าทางเดินหายใจส่วนต้นมีการอุดตัน อาจส่งผลต่อร่างกายให้เกิดความผิดปกติทางด้านพัฒนาการและสติปัญญา รวมทั้งส่งผลให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการหยุดหายใจขณะนอนหลับ ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาใหญ่สำหรับเด็กในวัยนี้ อาการเด็กนอนกรน ปัญหาทางด้านสุขภาพของเด็ก                จากผลสำรวจพบว่าปัญหา อาการเด็กนอนกรน มี 2 สาเหตุ ที่ทำให้เด็กเกิดปัญหาการนอน นั่นคือ สาเหตุแรกเกิดจากต่อมอดีนอยด์โต ซึ่งต่อมนี้ทำหน้าที่ในการกำจัดเชื้อโรคและสร้างเซลล์ภูมิคุ้มกันในระบบทางเดินหายใจส่วนบน และสาเหตุที่สองเกิดจากการติดเชื้อเรื้อรังในระบบทางเดินหายใจส่วนบน ยกตัวอย่างเช่น เด็กบางคนมีอาการป่วยด้วยโรคไข้หวัดเรื้อรัง โรคโพรงจมูกอักเสบเรื้อรัง โรคคออักเสบเรื้อรัง รวมทั้งเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับภูมิแพ้อากาศ                วิธีการสังเกตลักษณะ อาการเด็กนอนกรน ที่พ่อแม่สามารถสังเกตได้ในช่วงเวลากลางคืนเมื่อเด็กนอนหลับ เด็กบางคนมักจะนอนอ้าปากหายใจ หายใจไม่สะดวก หายใจติดขัด มีเหงื่อออกเฉพาะจุดหรือเหงื่อออกทั่วทั้งตัวมากจนผิดปกติ ยกตัวอย่างเช่น บริเวณใบหน้า ศีรษะ ฝ่ามือ มีการหยุดหายใจเป็นพักๆ สะดุ้งหรือผวาตื่นกลางดึก ซึ่งลักษณะอาการเหล่านี้ส่วนใหญ่มักพบได้ในวัยเด็กมากกว่าวัยผู้ใหญ่                วิธีการรักษา อาการเด็กนอนกรน ของเด็กมี 2 วิธี นั่นคือ วิธีแรกรักษาด้วยยาสเตียรอยด์นำมาพ่นจมูก ให้ยาลดอาการบวม ล้างจมูกให้กับเด็ก และวิธีที่สองการผ่าตัด […]

Read More
Back To Top