Sunday, January 29, 2023
Uncategorized สุขภาพ

ฟันน้ำนม ปัญหาสุขภาพฟันของเด็กที่ต้องดูแล

ในวัยเด็ก ฟันน้ำนม พัฒนาการทางร่างกายที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปได้อย่างลดหน้า และรวดเร็ว ซึ่งหนึ่ง ในนั้นเราจะพบได้ถึงความเปลี่ยนแปลงของซี่ฟัน ในกลุ่มเล็กที่เราจะเรียกว่าฟันน้ำนม ซึ่งจะมีการพัฒนาก่อนจะแปรเปลี่ยนกลายเป็นฟันแท้ ถึงแม้ว่าจะต้องมีการผลัดเปลี่ยน จากฟันน้ำนม กลายเป็นฟันแท้โดยทั้งหมด แต่ปัญหาสุขภาพช่องปาก และฟันก็ยังเป็นสิ่งสำคัญที่พ่อแม่จะต้องทำการดูแลกันอย่างใกล้ชิด Ufoid เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับพ่อแม่และเด็ก เพื่อไม่ให้ประสบปัญหาสุขภาพปาก ในระยะยาว พัฒนาการของ ฟันน้ำนม ในวัยเด็ก ฟันน้ำนมโดยทั่วไปแล้วอาจจะมีการเริ่มขึ้นให้เห็น ในครั้งแรกโดยประมาณช่วงอายุที่ 6 เดือน ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะปรากฏให้เห็นเป็นซี่ฟันทางด้านหน้าคู่กลางของช่องปากบน และล่าง และจะมีการเริ่มเพิ่มขึ้นเรียงตัวกันไปเรื่อย ๆ จนเต็มช่องปากโดยฟันน้ำนม ของเด็กโดยทั้งหมดจะมีอยู่ ในช่วงนี้อยู่ที่ 20 ซี่ ที่โดยประมาณการงอกเพิ่มขึ้นของ ฟันน้ำนมจนเต็มช่องปากโดยส่วนใหญ่จะอยู่ ในช่วงอายุประมาณ 2 ปีครึ่งขึ้นไป เมื่อหลัง จากนั้นอายุย่างก้าวเข้าสู่ปีที่ 6 ฟันน้ำนมก็จะเริ่มหลุดออกเปลี่ยนแปลงกลายเป็นฟันแท้ ซึ่งจะมีลักษณะที่แตกต่างกันไป ทั้งจากจำนวน หรือปริมาณของฟัน ในกรณีของฟันน้ำนม จะมีการขึ้นเต็มช่องปากอยู่ที่ 20 ซี่ หรือ ในกรณีที่เป็นทนฟันแท้ที่ได้มีการพัฒนาจนเข้าถึงวัยผู้ใหญ่ จะมีจำนวนซี่ฟันอยู่ที่ 32 ซี่ ทางด้านของขนาด […]

Read More
Back To Top