Thursday, April 15, 2021
คุณแม่มือใหม่ พัฒนาการเด็ก เรื่องน่ารู้

พัฒนาการสมองของทารกในครรภ์ ศึกษาไว้ จะได้เข้าใจ เจ้าตัวน้อย

คุณพ่อ คุณแม่ หลายๆ ท่าน เชื่อไหมว่าความจริงแล้ว สมองของเด็กพัฒนาตั้งแต่อยู่ในครรภ์ คือเมื่อเด็กถือกำเนิด เกิดมาในท้องแม่ สมองของพวกเขาก็จะเริ่มพัฒนาแล้ว แต่ช่วงนี้สมองเด็กจะทำงานเพียงเพื่อการดำรงชีวิตเท่านั้น ยังไม่ได้ใช้คิดอะไร จนเมื่อเข้าสู่ขวบแรกสมองเด็กจึงเริ่มพัฒนามากขึ้น ดังนั้นการดูแล พัฒนาการสมองของทารกในครรภ์ เขาให้ดีระหว่างที่ตั้งครรภ์ จึงเป็นการดูแลทั้งสุขภาพและสติปัญญาที่กำลังพัฒนาของเขาไปด้วย เรียนรู้ พัฒนาการสมองของทารกในครรภ์ ในแต่ละช่วงเวลา พัฒนาการสมองของทารกในครรภ์เดือนที่ 1-2ในช่วงนี้ถือว่าสำคัญมาก ๆ เพราะวัยนี้เราจะเริ่มมีการเพิ่มจำนวนเซลล์สมองมากขึ้น จนเมื่อมีการพัฒนาหลอดประสาทครบ 21 วันแล้ว หลอดประสาทในส่วนหน้าสุด ก็จะกลายเป็นสมอง จากนั้นจึงค่อย ๆ แยกไปเป็นสมองส่วนต่าง ๆ ทั้งสมองส่วนหน้า  สมองส่วนกลาง และสมองส่วนปลาย   พัฒนาการสมองของทารกในครรภ์เดือนที่ 2-3 เซลล์สมองของเด็กวัยนี้จะเพิ่มมากขึ้น และเด็กน้อยในครรภ์คุณแม่ก็พอจะรับรสน้ำคร่ำได้ คือเขาพอจะรู้สึกได้ถึง 4 รสชาติ คือ เปรี้ยว ขม เค็ม และหวาน พัฒนาการสมองของทารกในครรภ์เดือนที่ 3-4 สมองของเด็กวัยนี้จะมีการเติบโต โดยมีการสร้างไขมันขึ้นมาล้อมรอบ และเด็กจะมีการตอบสนองต่อเสียงต่าง ๆ ได้ […]

Read More
Back To Top