Sunday, May 09, 2021
กิจกรรมเด็ก คุณแม่มือใหม่ พัฒนาการเด็ก สุขภาพ เรื่องน่ารู้

ของเล่นเด็ก เรื่องเล่นๆ ที่บอกเลยว่าไม่เล่น สำหรับลูกน้อย

เด็กโดยเฉพาะเด็กเล็กๆ ระดับอนุบาลประมาณ  3 – 5  ปีย่อมคู่กับของเล่นเป็นธรรมดา  แต่ใช่ว่าคนเป็นพ่อแม่จะนำของเล่นอะไรก็ได้ยัดใส่มือลูกให้เล่นๆ ไป  หรือแม้แต่ประสงค์ให้ลูกสงบลงสักห้านาทีสิบนาทีก็ยังดี…  เพราะ ของเล่นเด็ก มีประโยชน์มหาศาลกว่าที่คิดหากเลือกสักนิดให้เหมาะสมกับลูกน้อยค่ะ  ของเล่นเด็ก มีดีมากกว่า ความสนุก –  ฝึกพัฒนาการทางด้านร่างกายให้ดีขึ้น  ได้แก่  สายตา  กล้ามเนื้อ  การทรงตัว –  ฝึกพัฒนาการทางสมองและสติปัญญา  ได้แก่  การคิด  การตัดสินใจ  การวางแผน  การคิดสร้างสรรค์  –  ฝึกพัฒนาการทางด้านจิตใจให้ลูก  ได้แก่  ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น –  ฝึกพัฒนาการทางด้านสังคม  ได้แก่  การมีมนุษยสัมพันธ์  การเข้าสังคม  การรอคิว  เมื่อลูกเล่นของเล่นกับผู้อื่น –  ของเล่นเด็กของลูกน้อยบางชนิดสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ในเรื่องของสีสัน  รูปทรง  ภาษา  ตัวเลข  –  ผ่อนคลายความเครียด  วิตกกังวล –  ส่งเสริมให้ลูกอารมณ์ดี  ร่าเริงแจ่มใส –  การเล่นของเล่นเด็กเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ –  ช่วยพ่อแม่เลี้ยงลูกในเวลาที่เขาต้องอยู่เหงาๆ […]

Read More
คุณแม่มือใหม่ ปัญหาและวิธีการแกไข้ พัฒนาการเด็ก สุขภาพ เรื่องน่ารู้ โรคเด็ก

ภาวะเด็กโตเร็วกว่าปกติ ที่ควรรู้ เพื่อป้องกันความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้นกับเด็ก

               ในปัจจุบันพบ ภาวะเด็กโตเร็วกว่าปกติ ทั้งในเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายเป็นจำนวนมาก ซึ่งจากการสำรวจมักพบภาวะนี้ในเด็กผู้หญิงมากกว่าเด็กผู้ชาย เกิดจาก 3 สาเหตุ คือ สาเหตุแรกด้านพันธุกรรม พ่อแม่อาจเคยมีภาวะนี้มาก่อน สาเหตุที่สอง ด้านอาหาร โภชนาการ และสาเหตุที่สาม ด้านการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและจิตใจของเด็ก ที่มาจากสภาพแวดล้อมในครอบครัวและสภาพแวดล้อมในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำความรู้จัก และรับมือ ภาวะเด็กโตเร็วกว่าปกติ                ภาวะเด็กโตเร็วกว่าปกติ ในเด็กผู้หญิงพบว่าสมองไปกระตุ้นรังไข่ให้สร้างฮอร์โมนเพศเอสโตรเจน ส่วนในเด็กผู้ชายสมองไปกระตุ้นอัณฑะให้สร้างฮอร์โมนเพศเทสโทสเตอโรนด้วยเช่นกัน ฮอร์โมนเหล่านี้จะส่งผลต่อร่างกายของเด็กทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและจิตใจ ยกตัวอย่างเช่น ด้านจิตใจ เด็กผู้หญิงอาจจะเกิดความเครียด ความกลัว ความวิตกกังวลในการปรับตัวเข้ากับกลุ่มเพื่อน อาจโดนเพื่อนล้อเลียนเรื่องรูปร่าง ส่วนเด็กผู้ชายจะมีปัญหาในการควบคุมอารมณ์                ลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของเด็กที่พบภาวะเด็กโตเร็วกว่าปกติที่มีความเหมือนกัน คือ เด็กปกติจะมีส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน แต่ถ้าเด็กที่อยู่ในภาวะนี้ทั้งเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายนี้จะมีส่วนสูงมากกว่าเด็กปกติ เบื้องต้นพ่อแม่สามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของเด็กได้ โดยในเด็กผู้หญิงจะมีเต้านมขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเด็กปกติ ส่วนเด็กผู้ชายจะมีส่วนสูงที่เพิ่มขึ้นเร็วกกว่าเด็กปกติ                วิธีการรักษาเด็กที่อยู่ในภาวะเด็กโตเร็วกว่าปกตินั้น ก่อนรักษาแพทย์จะทำการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเด็กจากพ่อแม่ สภาพแวดล้อมจากการเลี้ยงดู อาหาร โภชนาการ เพื่อทำการประเมินการรักษา โดยแพทย์อาจจะเลือกวิธีรักษาภาวะเด็กโตเร็วกว่าปกติโดยการเอ็กซเรย์มือเพื่อประเมินอายุกระดูกของเด็ก ค่าที่ได้นั้นจะบอกได้ว่าอายุกระดูกของเด็กมากกว่าอายุจริงหรือไม่ และอีกหนึ่งวิธี คือ การตรวจเลือดเพื่อวัดระดับค่าฮอร์โมนเพศ ถ้าเด็กมีค่าที่เพิ่มสูงขึ้น อาจจะต้องใช้ยาในการรักษาเพื่อปรับลดฮอร์โมนเพศให้อยู่ในระดับปกติ สามารถติดตามบทความ แม่และเด็ก การเลี้ยงลูก พัฒนาการเด็ก โรคเด็ก เรื่องน่ารู้ […]

Read More
กิจกรรมเด็ก คุณแม่มือใหม่ ปัญหาและวิธีการแกไข้ พัฒนาการเด็ก เรื่องน่ารู้

5 วิธีพัฒนาสมองลูก แบบง่ายๆ เพื่อให้ลูกมีพัฒนาการที่ดีสมวัย

ในบางครอบครัวที่มีลูกชอบเล่นคนเดียว ทำอะไรคนเดียว อาจจะมีความกังวลว่าลูกจะมีพัฒนาการทางสมองช้าหรือไม่ หรือสามารถจะเข้าสังคมได้หรือไม่ จะเป็นปัญหาไปถึงตอนลูกโตหรือเปล่า ต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่มีความกังวล แต่ไม่ต้องกังวลไป เพราะจากการวิจัยพบว่าเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 8-14 เดือน จะมีพฤติกรรมที่ชอบเล่นคนเดียว ซึ่งเป็นเรื่องปกติ ดังนั้นแล้วเรามาดู วิธีพัฒนาสมองลูก ง่ายๆกัน แนะนำ วิธีพัฒนาสมองลูก แบบง่ายๆ 1.การปล่อยให้ลูกได้เล่นของเล่นเสริมพัฒนาการได้อย่างอิสระและสบายใจ วิธีพัฒนาสมองลูก แบบง่ายๆ ที่ไม่ได้แปลว่าคุณพ่อคุณแม่จะปล่อยให้ลูกเล่นไปเลยคนเดียวโดยไม่ได้สนใจ คุณพ่อคุณแม่ควรจะนั่งดูอยู่ห่างๆก่อน จนสบายใจแล้วว่าลูกสามารถเล่นได้อย่างสบายใจจึงค่อยๆถอยออก 2. ให้ลูกได้เล่นของเล่นเสริมพัฒนาการที่หลากหลาย และลูกได้สามารถสร้างจินตนาการในการเล่นของเล่นได้อย่างไม่รู้จบ 3. ในบางครั้งการเลือกของเล่นให้ลูก ก็อาจจะเกิดความสับสน อยากให้ลูกมีของเล่นหลายๆอย่าง แต่จริงๆแล้ว ในลำดับแรกควรจะมีเพียงแค่ชิ้นเดียวจะดีกว่า เพื่อทีลูกจะได้มีสมาธิกับของเล่นชนิดนั้นๆ ได้ฝึกและเสริมพัฒนาการไปกับชิ้นนั้นนั่นเอง 4. อย่าลืมนะคะว่า เมื่อเริ่มปล่อยให้ลูกได้เล่นของเล่นเสริมพัฒนาการคนเดียวแล้ว สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องทำ คือการดูอยู่ห่างๆ และปล่อยให้ลูกได้รู้จักกับการแก้ปัญหาเอง หากคุณพ่อคุณแม่เข้าไปช่วยหรือกำกับ ในครั้งต่อๆไป ลูกอาจจะเรียกร้องขอความช่วยเหลือทุกครั้งไป ดังนั้นควรจะดูอยู่ห่างๆ เงียบๆ 5. เมื่อถึงระยะเวลาหนึ่งแล้ว คุณพ่อคุณแม่สามารถจะเริ่มฝึกให้ลูกได้มีเพื่อนเล่น และเริ่มพูดคุยสื่อสารกันตามประสา ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็จะเริ่มสบายใจได้แล้วว่าลูกสามารถจะเข้าสังคมได้ปกติ ดังนั้น วิธีพัฒนาสมองลูก ในข้อนี้ก็ควรจะมีการนัดรวมตัวกับเพื่อนบ้าน หรือญาติๆ […]

Read More
คุณแม่มือใหม่ ปัญหาและวิธีการแกไข้ พัฒนาการเด็ก สุขภาพ เรื่องน่ารู้

5 เทคนิคพาลูกนอนเร็วขึ้น เพื่อผลดีต่อลูกน้อย และคุณพ่อคุณแม่

เมื่อลูกนอนหลับยาก ไม่ยอมนอน นอกจากจะเกิดผลเสียต่อพัฒนาการของลูกแล้วยังจะมีผลกระทบต่อคนรอบข้างอีกด้วย เช่น คุณพ่อคุณแม่ที่จะต้องไปทำงานแต่เช้าอาจจะนอนพักผ่อนไม่เพียงมีผลกับงาน เกิดความเครียดตามมาอีกด้วย มาดู เทคนิคพาลูกนอนเร็วขึ้น กันดีกว่าค่ะ แนะนำ เทคนิคพาลูกนอนเร็วขึ้น การสร้างบรรยากาศให้น่านอน โดยการกำหนดเวลานอนในแต่ละวัน และสร้างบรรยากาศต่างๆรอบตัว ปิดทีวี ปิดเสียงต่างๆ หรี่แสงไฟให้สลัวๆ มีการเล่านิทานก่อนนอน ร้องเพลงกล่อมก็จะช่วยได้ ซึ่งจะต้องทำให้เป็นเวลาเดิมทุกๆวัน แล้วลูกจะเกิดความเคยชิน การตั้งเวลาในการนอนอย่างเหมาะสม เทคนิคพาลูกนอนเร็วขึ้น เพื่อที่จะให้ลูกมีเวลานอนที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโต ซึ่งในแต่ละวันเด็กจะมีความต้องการต่อร่างกายที่แตกต่างกันไป การตั้งเวลานอน และปลุกให้ตื่นในเวลาเดิมจะช่วยให้ลูกเกิดความเคยชิน และจะทำอยู่เป็นประจำ นอกจากจะได้พักผ่อนอย่างพอแล้ว ยังฝึกความมีระเบียบวินัยให้กับลูกได้อีกด้วย การสร้างกิจวัตรประจำวันก่อนนอน เพื่อให้ลูกได้นอนหลับสบาย อย่างเช่น การร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ออกกำลังกายเบาๆ ต่อจ๊กซอว์ก่อนนอน อาบน้ำอุ่นๆ เหล่านี้ก้จะเป็นเหมือนสัญญาณเตือนว่าใกล้ถึงเวลาเข้านอนแล้วนะ หากได้ทำเป็นประจำทุกวัน ก็จะดีต่อพัมนาการของร่างกายลูกได้อีกด้วย การสร้างความอบอุ่น การแสดงออกถึงการปกป้องลูกจากความกลัว เช่นการนอนกอดลูก การให้ความปลอดภัย นอกจากลูกจะรู้สึกถึงความอบอุ่นจากคุณพ่อคุณแม่แล้ว ยังได้นอนหลับอย่างสบาย และยังช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านอารมณ์ ไม่ให้เป็นเด็กก้าวร้าว ได้อีกด้วย การที่คุณพ่อคุณแม่ไม่พาลูกนอนดึก ในแต่ละวันซึ่งอาจจะมืดช้า มืดเร็ว หรือวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ ช่วงปิดเทอม […]

Read More
กิจกรรมเด็ก คุณแม่มือใหม่ พัฒนาการเด็ก เรื่องน่ารู้

เคล็ดลับ พัฒนาการภาษาของลูก วัย 6-9 เดือน สำหรับคุณแม่มือใหม่

เมื่อลูกเติบโตมากขึ้นจากช่วงวัยทารก เด็กจะสามารถเข้าใจภาษาพูดของพ่อแม่มากขึ้นและเริ่มมีการโต้ตอบกับสิ่งต่างๆรอบตัว ดังนั้นในช่วงอายุหกถึงเก้าเดือนจึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมมากเช่นกันที่คุณแม่จะช่วยเสริมสร้าง พัฒนาการภาษาของลูก เพื่อให้ลูกน้อยได้เรียนรู้การสื่อสารและโต้ตอบกับโลกรอบตัว แนะนำเคล็ดลับพัฒนาการภาษาของลูกวัย 6-9 เดือน ซึ่งเคล็ดลับในการกระตุ้นพัฒนาการของลูกในเรื่องของการสื่อสาร สามารถทำได้ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ ใส่ใจกับเสียงร้องดังๆของลูก เด็กวัยนี้ยังไม่สามารถพูดออกมาได้ว่าพวกเขาต้องการอะไร ดังนั้นจึงใช้วิธีร้องไห้หรือทำเสียงดังเพื่อที่จะให้คุณแม่ได้รู้ ดังนั้นคุณแม่จึงควรให้ความใส่ใจและสังเกตว่าเมื่อไหร่ที่ลูกทำเสียงดังนั้นเขาต้องการอะไร หากตอบสนองอย่างถูกต้องก็จะเป็นการเสริมสร้าง พัฒนาการภาษาของลูก ให้รู้จักการสื่อสารเพื่อให้ได้สิ่งที่พวกเขาต้องการอย่างถูกต้อง โบกมือสวัสดีและบ๊ายบาย โดยทั่วไปแล้วการทักทายเช่นนี้จะใช้เพียงวันละอย่างน้อยหนึ่งครั้ง แต่ถ้าคุณแม่อยากฝึกทักษะในการสื่อสารกับลูก ให้ทำสถานการณ์จำลองนี้ได้ตลอดทั้งวัน ในช่วงแรกลูกอาจจะมีการโต้ตอบที่ไม่สัมพันธ์กันนักแต่เมื่อทำบ่อยๆ เด็กๆจะทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆ พูดกับลูกให้มากขึ้นและปล่อยให้ลูกได้พูดด้วยภาษาของเขาเอง เป็นวิธีการกระตุ้น   พัฒนาการภาษาของลูกที่ดีมากวิธีหนึ่งด้วยการแสดงตัวอย่างให้ดู โดยคุณแม่อาจจะพูดคุยกับลูกในช่วงเปลี่ยนผ้าอ้อมหรือทำกิจวัตรประจำวัน และเมื่อลูกเริ่มพูดด้วยภาษาของตนเองก็ให้การสนับสนุนด้วยการพูดโต้ตอบและปล่อยให้พูดโดยอิสระ ไม่ดุหรือห้าม ชวนลูกร้องเพลงพร้อมทั้งทำท่าประกอบหรือใช้หุ่นมือช่วย เพื่อกระตุ้นความสนใจและทำให้ลูกมีความอยากพูดอยากสื่อสารมากขึ้น ซึ่งการร้องเพลงเป็นการกระตุ้น พัฒนาการภาษาของลูก ที่ดีเพราะมีคำและภาษาที่ใช้ซ้ำๆที่ทำให้ลูกสามารถจดจำและเรียนรู้ได้รวดเร็วขึ้น การเสริมสร้าง  พัฒนาการภาษาของลูก อย่างถูกวิธี ตั้งแต่วัยเด็ก จะทำให้ลูกมีทักษะในการสื่อสารและโต้ตอบกับทุกสิ่งรอบตัวได้เป็นอย่างดี ติดตามบทความ แม่และเด็ก พัฒนาการเด็ก โรคเด็ก การเลี้ยงลูก ได้ที่นี้ แนะนำการส่งเสริม พัฒนาการเด็กวัย 7-9 เดือน ให้เติบโตสมวัย มีอะไรบ้าง ที่มาของภาพ : freepik.com

Read More
คุณแม่มือใหม่ ปัญหาและวิธีการแกไข้ พัฒนาการเด็ก สุขภาพ เรื่องน่ารู้

ทำยังไงดี ? ลูกเดินช้า กว่าเด็กคนอื่นในวัยเดียวกัน เรื่องกังวลของพ่อแม่หลายๆบ้าน

        พ่อแม่ทุกคนย่อมจะมีความตื่นเต้นที่ค่อยๆเห็นพัฒนาการของลูก จากที่นอนแบเบาะแล้วค่อยๆขยับตัวพลิกคว่ำ เรื่อยไปจนกระทั่งสามารถยืนและเดินได้ แต่ก็มีอยู่หลายคนเช่นกันที่ ลูกเดินช้า กว่าเด็กคนอื่นๆในวัยเดียวกัน ซึ่งหากพ่อแม่กำลังกังวลว่าลูกมีพัฒนาการเด็กที่ช้ากว่าปกติ หรือไม่ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจ เรื่องการยืนและเดินของเด็กๆกันก่อน ลูกเดินช้าทำอย่างไรดี                เด็กๆจะเริ่มเดินได้เมื่อร่างกายเริ่มมีพัฒนาการของกล้ามเนื้อที่แข็งแรงมากเพียงพอ ซึ่งพัฒนาการเด็กโดยทั่วไปจะเริ่มยืนได้เมื่อมีอายุ 9 ถึง 15เดือน จากนั้นเมื่ออายุ 14 ถึง 15เดือน ก็จะเริ่มเดินได้เอง ซึ่งการที่เด็กจะเดินได้นั้นต้องมีพัฒนาการในด้านความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และมีทักษะการทรงตัวที่ดีมาก่อน พ่อแม่หลายคนสังเกตว่าลูกเริ่มตั้งไข่และพอจะเริ่มยืนเองได้บ้างแล้ว แต่ยังไม่เริ่มเดินเสียทีจนเกิดความกังวลว่า ลูกเดินช้า กว่าเด็กคนอื่นๆจนเกิดความเครียดและกังวล แต่สำหรับเด็กแล้วพวกเขาจะเริ่มเดินได้หลังจากที่เริ่มยืนได้เอง ในเวลาหลังจากนั้นสองถึงสามเดือน    ดังนั้นหากลูกเริ่มยืนได้เองก็เริ่มเป็นสัญญาณอันดี ว่าเขาจะสามารถเดินได้ในเวลาไม่ช้า ซึ่งส่วนใหญ่จะไม่เกินอายุ 14 หรือ 15 เดือน แต่หากเด็กมีปัญหาในเรื่องของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ อาจจะเดินไม่ได้ในระยะเวลาที่มากกว่านี้ ซึ่งคุณพ่อคุณแม่สามารถพาลูกไปปรึกษาแพทย์ เพื่อหาความผิดปกติเสียตั้งแต่เนิ่นๆ การกระตุ้นให้ลูกยืนและเดินได้ตามช่วงวัยที่เหมาะสมนั้น อาจเป็นเรื่องที่พ่อแม่ต้องคอยดูแลอยู่อย่างใกล้ชิด มากกว่าการเร่งหรือกดดันให้ลูกพยายามเดินได้เร็วๆ เพราะการที่ ลูกเดินช้า กว่าเด็กวัยเดียวกันอาจจะมาจากกล้ามเนื้อที่ยังพัฒนาไม่มากพอ                ดังนั้นสิ่งที่ทำได้คือการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เมื่อลูกพยายามยืนและหัดเดิน โดยเตรียมพื้นที่ให้มีความปลอดภัย จัดหาเบาะวางนุ่มๆเอาไว้เพื่อรองรับแรงกระแทก เผื่อลูกล้ม และจัดพื้นที่ให้โล่ง […]

Read More
พัฒนาการเด็ก

ความสูงของเด็ก-ภาวะเด็กเตี้ย-พัฒนาการเด็ก-พ่อแม่ต้องรู้!!-ufoid

ภาวะเด็กเตี้ย พ่อแม่ยุคใหม่ควรใส่ใจ ถือเป็นปัญหาสำคัญเรื่องพัฒนาการของเด็กที่ไม่ควรมองข้ามในเรื่องความสูงของเด็กที่พ่อแม่จะต้องให้ความใส่ใจ โดยปัญหาเรื่องความสูงของเด็กแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือเด็กที่มีส่วนสูงไม่ดีพอ เนื่องจากเกิดการขาดฮอร์โมนบางอย่าง เช่น Growth Hormone หรือ Thyroid Hormone หรือมีความผิดปกติทางโครโมโซม เช่น Turner Syndrome หรือที่มีน้ำหนักแรกเกิดน้อยจนไม่สามารถเติบโตได้สมวัย กลุ่มสองคือเด็กที่โตได้ไม่เต็มศักยภาพที่ควรจะเป็น ซึ่งพบได้ค่อนข้างมากเนื่องจากการใช้ชีวิตประจำวันที่เปลี่ยนไปของเด็กในยุคนี้ ข้อสำคัญคือเรื่องอาหารภาวะโภชนาการที่เด็กควรจะได้รับธาตุอาหารที่ครบทั้ง 5 หมู่ ทั้ง 3 มื้อในแต่ละวันอีกด้วย …..ต้องให้ความสำคัญในช่วงวัยที่ร่างกายเด็กกำลังเจริญเติบโต เพราะจะส่ง ผลกระทบในเรื่องของความสูงของเด็ก…. จากปัญหาการใช้ชีวิตที่เร่งรีบจึงส่งผลทำให้เด็กได้รับอาหารที่ไม่ครบ 5 หมู่บ้าง โดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ไม่ชอบทานผักและทานผักกันน้อยมากประกอบกับการเลี้ยงลูกที่ต้องแข่งขันทำให้เด็กรุ่นใหม่ขาดการออกกำลังกายที่เหมาะสมและเด็กบางคนใช้เวลาอยู่กับโทรศัพท์มือถือมากเกินไปส่งผลให้นอนดึกทำให้พักผ่อนไม่เพียงพอ ซึ่งปัจจัยต่างๆทั้งหลายเหล่านี้ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเด็กทั้งสิ้น เมื่อเด็กที่พบปัญหาก็จะต้องไปพบหมอเพื่อทำการตรวจร่างกายหาสาเหตุว่าเพราะอะไรจึงทำให้ไม่สูงหรือมีภาวะเตี้ยแต่ถ้าพ่อแม่ละเลยอาจส่งผลกระทบต่อพัฒนาการด้านต่างๆตามมาได้อีกด้วย ความสูงในแต่ละช่วงวัย เด็กที่มีอายุน้อยกว่า 4 ปีควรจะมีส่วนสูงเพิ่ม 7 เซนติเมตร/ปี เด็กที่มีอายุ 4-6 ปีควรจะมีส่วนสูงเพิ่ม 6 เซนติเมตร/ปี เด็กที่มีอายุมากกว่า 6 ปีขึ้นไปช่วงก่อนเข้าสู่วัยรุ่นควรจะมีส่วนสูงเพิ่ม 5 เซนติเมตร/ปี   ปัญหาด้านความสูง หมอก็จะทำตรวจประวัติส่วนสูงของคุณพ่อคุณแม่ด้วยว่าเกิดจากกรรมพันธุ์พ่อแม่หรือไม่ที่มีผลต่อความสูงของเด็ก เพราะไม่ใช่ว่าเด็กทุกคนจะมีส่วนสูงที่เท่ากัน […]

Read More
พัฒนาการเด็ก

สาเหตุที่ทำให้ลูกมีพัฒนาการช้า

พ่อแม่หลายคนกังวลและเครียดทำไมลูกถึงคอยังไม่แข็ง จะทำอย่าวไรดีกลัวลูกผิดปกติ เด็กที่พัฒนาการช้าคือเด็กที่ไม่สามารถทำสิ่งต่างๆได้โดยบางครั้งเด็กอายุเท่ากันยังไม่สามารถทำสิ่งต่างๆที่เหมือนกันได้เลย โดยมีทั้งทำได้ดีและทำได้บ้างอีกทั้งยังมีหลากหลายอาการที่บ่งบอกว่าลูกคุณพัฒนาการช้า โดยคุณพ่อคุณแม่จะต้องสังเกตอาการต่างๆของลูกน้อยด้วยตนเอง ไม่ควรปล่อยปะละเลย เพราะถ้ารักษาช้าผลที่เกิดขึ้นอาจจะอยู่กับลูกแบบถาวรเลย โดยสัญญาณสำคัญบอกว่าลูกพัฒนาการช้า โดยสังเกตบริเวณศีรษะ ลูกมีศรีษะเล็กหรือใหญ่เกินไปนั่นก็อาจบ่งบอกได้ว่าลูกอาจะมีการเจริญเติบโตทางสมองที่ผิดปกติได้ ส่วนขนาดเส้นรอบศีรษะ โดยอายุแรกเกิด-3 เดือนจะมีเส้นรอบศีรษะ ขนาด 35 เซนติเมตร อายุ 4 เดือนจะมีเส้นรอบศีรษะ ขนาด 40 เซนติเมตร และงให้สังเกตว่าใบหูของลูกผิดรูปโดยอยู่ต่ำหรืออยู่สูงเกินไปอย่างเห็นได้ชัดไหม และบริเวณติ่งหูยาวผิดปกติไหมรูอยู่ตำแหน่งปกติไหมและหลังจากนั้นเมื่แอลูกอายุ 6 เดือน ลูกสามารถหันหน้าตามทิศทางที่ได้ยินเสียงไหม การให้ลูกฟังเสียงที่มีโทนเสียงแตกต่างกัน และการพูดคุยโต้ตอบจะเป็นการช่วยกระตุ้นพัฒนาการด้านการฟังของลูกได้ในระดับหนึ่ง แต่หากลูกไม่ตอบสนองกับเสียงที่ได้ยินรอบข้าง เช่น ไม่หัน ไม่สะดุ้งหรือตกใจเมื่อมีเสียงดังก็อาจจะเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความผิดปกติได้ และดวงตาถ้าลูกมีพัฒนาการช้าตาของลูกจะห่างจนผิดปกติ เช่น ตาเหล่เข้า ตาเหล่อก หรือหากมองเห็นแสงสะท้อนจากรูม่านตาลูกเป็นสีขาว แสดงว่ามีความผิดปกติอยู่ด้านหลังรูม่านตาอาจจะเป็นต้อ มีเนื้องอก หรือจอประสาทตาลอก โดยจมูกทารกจะได้กลิ่นตั้งแต่อายุได้ 3 วันยิ่งถ้าได้กลิ่นของคุณแม่ ทารกก็จะยิ่งพยายามหันไปหาด้วยความคุ้นเคยแต่หากลูกไม่ตอบสนองหรือไม่มีปฏิกิริยากับกลิ่นต่างๆเลย  ไม่มีการไอหรือจามเมื่อมีกลิ่นฉุนก็อาจจะมีความผิดปกติของจมูกได้หรือหากดั้งจมูกบี้หรือเชิดมากโดยสังเกตโดยรวมจากบริเวณหน้าตา จะมีลักษณะหางตาชี้ กระหม่อนแบน ลิ้นใหญ่ ซึ่งอาจจะเป็นอาการของเด็กดาวน์ซินโดรมได้ หรือสาเหตุอื่นๆที่เห็นชัดก็อาจจะเป็นได้ว่าลูกนั้นมีพัฒนาการต่างๆที่ส่งผลให้มีพัฒนาการช้ากว่าปกติ

Read More
Back To Top