Sunday, January 29, 2023
คุณแม่มือใหม่ ปัญหาและวิธีการแกไข้ สุขภาพ เรื่องน่ารู้ โรคเด็ก

เรียนรู้ และทำความเข้าใจ ปรับตัวเข้ากับ เด็กกลุ่มอาการ ดาวน์ซินโดรม

เด็กกลุ่มอาการ ดาวน์ซินโดรม เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมในร่างกายที่เกินมา ซึ่งมาจากพันธุกรรมของพ่อแม่ จากการสำรวจกลุ่มคุณแม่ที่มีการตั้งครรภ์ มีโอกาสพบเด็กกลุ่มอาการดาวน์เพียงจำนวนหนึ่งคนเท่านั้น ซึ่งเด็กกลุ่มนี้มักจะมีปัจจัยที่ส่งผลทำให้เกิดอาการความผิดปกติในพัฒนาการหลายๆ ด้าน ยกตัวอย่างเช่น ด้านการพูด ด้านการสื่อสาร และด้านการปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆ ในสังคม อาการของกลุ่มเด็ก ดาวน์ซินโดรม ปัจจัยที่ส่งผลทำให้เกิดเด็กกลุ่มอาการ ดาวน์ซินโดรม พบว่ามี 3 ปัจจัย นั่นคือ ปัจจัยแรก อายุของคุณแม่ที่มีการตั้งครรภ์มากกว่าหรือเท่ากับ 35 ปี ปัจจัยที่สอง คุณแม่ที่เคยมีประวัติการตั้งครรภ์ที่เสี่ยงต่อการเกิดความผิดปกติทางพันธุกรรมหรือเคยให้กำเนิดเด็กทารกที่อยู่ในกลุ่มอาการดาวน์มาก่อน และปัจจัยที่สาม พ่อหรือแม่ที่มีกลุ่มอาการดาวน์ โอกาสที่เด็กทารกเกิดมาอาจมีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะอยู่ในกลุ่มอาการนี้ ลักษณะของเด็กกลุ่มอาการดาวน์ซินโดรมที่พ่อแม่สามารถสังเกตได้ชัดเจน มีดังนี้ รูปร่างท้วมสั้น คอสั้น ศีรษะเล็ก หลังแบน รูปทรงใบหน้ามีลักษณะเฉียงขึ้น ตาห่าง หางตาชี้ขึ้นด้านบน จมูกเล็กแบน ผิวหนังระหว่างตามีรอยย่น มีลิ้นขนาดใหญ่และคับปากแน่นมาก หูส่วนนอกอยู่ต่ำ มีคางขนาดเล็ก มือกว้างและสั้น นิ้วก้อยโค้งงอ และเส้นลายมือมีลักษณะเป็นเส้นขวางฝ่ามือ ปัญหาของเด็กกลุ่มอาการดาวน์ซินโดรม ปัญหาของเด็กกลุ่มอาการดาวน์ซินโดรมในด้านพัฒนาการ พบว่ามี 4 ด้าน นั่นคือ ด้านร่างกาย พบระบบกล้ามเนื้ออ่อนแรง […]

Read More
พัฒนาการเด็ก เรื่องน่ารู้

สมองของลูกน้อยสำคัญไฉน!!!

หน้าที่ของสมองสำคัญมาก ปัจจุบันนี้การดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงก้าวล้ำมาก โดยพ่อแม่ละเลยและไม่ให้ความสนใจปล่อยให้ลูกอยู่กับโทรทัศน์และมือถือเป็นส่วนใหญ่ แต่ควรป้อนประสบการณ์และสิ่งดีให้ลูกได้รับตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ขวบ เพราะจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อพัฒนาการของสมองในระยะยาว และอีกทั้งความผูกพันสายใยแห่งรักก็มีส่นสำคัญ พ่อแม่ควรสร้างความไว้ใจให้ลูก โดยความรักที่พ่อแม่และลูกมีนั้นจะต้องส่งถึงกัน เหมือนความรักที่บริสุทธิ์ ที่เมื่อลูกทำไม่ดี ไม่น่ารักอย่างที่เราคิด ไม่ได้ดั่งใจอย่างที่เราคาดหวัง พ่อแม่ควรรีบเข้าไปปลอบให้กำลังใจลูก พูกสื่อสารและสัมผัสด้วยภาษากายได้อย่างเข้าใจในตัวลูก แต่หากพ่อและแม่ยังคงนั่งมองดูลูกอยู่เฉยๆก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลย เพราะการทำแบบนี้ถือเป็นความผูกพันที่พ่อและแม่สามารถรับในตัวตนของลูกได้อย่างแท้จริง โดยเขาจะรู้ว่าตัวตนนั้นอาจไม่ได้ตามที่คาดหวังไว้ แต่อย่างน้อยเขารู้ตัวว่าตัวเขานั้นมีความสำคัญและพร้อมที่จะพัฒนาตนเองต่อไป แบบนี้ถือเป็นความรักของพ่อและแม่ที่ความจริงใจและบริสุทธิ์จากใจนั่นคือความผูกพันของจริง โดยพ่อ แม่และลูกต้องมีอารมณ์ร่วมกันได้เล่าประสบการณ์ทั้งทุกข์และสุขให้กันและกันฟัง ถึงแม้ว่าพันธุกรรมเป็นตัวกำหนดทิศทางของพัฒนาการแต่ประสบการณ์ก็มีความสำคัญเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมให้เซลล์ประสาทในสมองส่วนต่างๆผสานเข้าด้วยกันซึ่งจะนำไปสู่พัฒนาการด้านอารมณ์ ภาษา การเคลื่อนไหว การมองเห็น และความจำ หากสมองส่วนใดส่วนหนึ่งได้รับการกระตุ้นมากเป็นพิเศษเซลล์ประสาทนั้นส่วนนั้นๆก็จะประสานกันและเชื่อมโยงกับสมองส่วนอื่นๆได้ดีขึ้น กระบวนการนี้เรียกว่า Synaptic pruning คือการเจริญเติบโตและเชื่อมโยงถึงกันได้รับการพัฒนาและเจริญเต็มที่โดยสารสื่อประสาททำงานได้ดี สมองของเด็กจะได้รับการพัฒนาก็ต่อเมื่อได้รับการกระตุ้นในแง่บวก โดยในการวิจัย เด็กที่ถูกตำหนิทุกๆ  1ครั้ง ในการชมทุกๆ 6 ครั้ง แต่เด็กบางส่วนมีแนวโมที่จะถูกตำหนิมากกว่าถูกชมถึง 2 เท่า จึงอาจส่งผลต่อเด็กในระยะยาวได้ โดยบ่งเด็กออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเรียนที่โณงเรียนเตรียมอนุบาลชั้น 1 เป็นเวลา 2 ปี โดยพวกเขาได้เรียศิลปะ ฝึกการแก้ปัญหา และได้รับการดูแลเอาใจใส่ความรักและความเคารพเป็นอย่างดี […]

Read More
Back To Top