Sunday, January 29, 2023
คุณแม่มือใหม่ ปัญหาและวิธีการแกไข้ พัฒนาการเด็ก สุขภาพ เรื่องน่ารู้ โรคเด็ก

ภาวะเด็กโตเร็วกว่าปกติ ที่ควรรู้ เพื่อป้องกันความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้นกับเด็ก

               ในปัจจุบันพบ ภาวะเด็กโตเร็วกว่าปกติ ทั้งในเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายเป็นจำนวนมาก ซึ่งจากการสำรวจมักพบภาวะนี้ในเด็กผู้หญิงมากกว่าเด็กผู้ชาย เกิดจาก 3 สาเหตุ คือ สาเหตุแรกด้านพันธุกรรม พ่อแม่อาจเคยมีภาวะนี้มาก่อน สาเหตุที่สอง ด้านอาหาร โภชนาการ และสาเหตุที่สาม ด้านการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและจิตใจของเด็ก ที่มาจากสภาพแวดล้อมในครอบครัวและสภาพแวดล้อมในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำความรู้จัก และรับมือ ภาวะเด็กโตเร็วกว่าปกติ                ภาวะเด็กโตเร็วกว่าปกติ ในเด็กผู้หญิงพบว่าสมองไปกระตุ้นรังไข่ให้สร้างฮอร์โมนเพศเอสโตรเจน ส่วนในเด็กผู้ชายสมองไปกระตุ้นอัณฑะให้สร้างฮอร์โมนเพศเทสโทสเตอโรนด้วยเช่นกัน ฮอร์โมนเหล่านี้จะส่งผลต่อร่างกายของเด็กทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและจิตใจ ยกตัวอย่างเช่น ด้านจิตใจ เด็กผู้หญิงอาจจะเกิดความเครียด ความกลัว ความวิตกกังวลในการปรับตัวเข้ากับกลุ่มเพื่อน อาจโดนเพื่อนล้อเลียนเรื่องรูปร่าง ส่วนเด็กผู้ชายจะมีปัญหาในการควบคุมอารมณ์                ลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของเด็กที่พบภาวะเด็กโตเร็วกว่าปกติที่มีความเหมือนกัน คือ เด็กปกติจะมีส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน แต่ถ้าเด็กที่อยู่ในภาวะนี้ทั้งเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายนี้จะมีส่วนสูงมากกว่าเด็กปกติ เบื้องต้นพ่อแม่สามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของเด็กได้ โดยในเด็กผู้หญิงจะมีเต้านมขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเด็กปกติ ส่วนเด็กผู้ชายจะมีส่วนสูงที่เพิ่มขึ้นเร็วกกว่าเด็กปกติ                วิธีการรักษาเด็กที่อยู่ในภาวะเด็กโตเร็วกว่าปกตินั้น ก่อนรักษาแพทย์จะทำการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเด็กจากพ่อแม่ สภาพแวดล้อมจากการเลี้ยงดู อาหาร โภชนาการ เพื่อทำการประเมินการรักษา โดยแพทย์อาจจะเลือกวิธีรักษาภาวะเด็กโตเร็วกว่าปกติโดยการเอ็กซเรย์มือเพื่อประเมินอายุกระดูกของเด็ก ค่าที่ได้นั้นจะบอกได้ว่าอายุกระดูกของเด็กมากกว่าอายุจริงหรือไม่ และอีกหนึ่งวิธี คือ การตรวจเลือดเพื่อวัดระดับค่าฮอร์โมนเพศ ถ้าเด็กมีค่าที่เพิ่มสูงขึ้น อาจจะต้องใช้ยาในการรักษาเพื่อปรับลดฮอร์โมนเพศให้อยู่ในระดับปกติ สามารถติดตามบทความ แม่และเด็ก การเลี้ยงลูก พัฒนาการเด็ก โรคเด็ก เรื่องน่ารู้ […]

Read More
Back To Top