Sunday, December 03, 2023
กิจกรรมเด็ก คุณแม่มือใหม่ พัฒนาการเด็ก เรื่องน่ารู้

สร้างนิสัยรักการเรียนรู้ ให้กับลูกด้วยการ ให้การบ้านตั้งแต่วัยอนุบาล!

พ่อแม่หลายคนที่มีลูกเล็กวัยอนุบาลที่อยากจะสอนลูกให้เรียนรู้ในสิ่งต่าง ๆ เพราะเป็นวัยที่เด็กมีพัฒนาการในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้มากที่สุดและการเรียนรู้ในวัยนี้อาจส่งผลต่อความชอบของลูกในอนาคต แต่ก็กลัวว่าการจะให้ลูกรับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ เช่นการให้การบ้านอาจจะเป็นอะไรที่มากเกินไปสำหรับเด็กวัยนี้หรือไม่ เพื่อตอบคำถามนี้และทำให้พ่อแม่ที่มีลูกเล็กสบายใจเราจะมาตอบคำถามนี้ให้กับทุกท่าน สร้างนิสัยรักการเรียนรู้ ให้กับลูกด้วยการ ให้การบ้านตั้งแต่วัยอนุบาล! แนะการสร้างนิสัยรักการเรียนรู้ให้กับลูกตั้งแต่วัยอนุบาล อย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าระบบในโรงเรียน จะมีการให้การบ้านกับเด็กอย่างสม่ำเสมอนอกเหนือจากการทำกิจกรรม และเรียนรู้พื้นฐานวิชาการต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับอนาคตของเด็ก ๆ แน่นอนว่าเด็กที่เข้าโรงเรียนทุกคน จะมีการบ้านกลับมาที่บ้านไม่มากก็น้อยแล้วแต่ระบบการเรียนการสอนของโรงเรียน ทว่าในเด็กเล็ก ๆ 3-6 ปีละ การจะให้การบ้านกับเด็กวัยนี้จะเป็นไปได้หรือไม่? แล้วเด็กจะไม่รู้สึกกดดันมากเกินไปหรือ? เด็กจะเครียดตั้งแต่วัยนี้เลยหรือไม่? จาก huntingtonhelps.com เว็บไซต์ที่คอยช่วยเหลือพ่อแม่ที่มีลูกเล็กในการสอนลูกให้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ จากสหรัฐอเมริกาแนะนำว่าการ สร้างนิสัยรักการเรียนรู้ ให้กับลูกด้วยการให้การบ้านตั้งแต่วัยอนุบาลเป็นสิ่งที่ดีต่อพัฒนาการของเด็ก และช่วยให้เด็กรู้จักมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง เช่นเดียวกับการสอนให้เด็กรู้จักการทำงานบ้านเล็ก ๆ สอนให้มีความรับผิดชอบต่องานเล็ก ๆ น้อย ๆ จะทำให้เด็กโตมามีความรับผิดชอบและสามารถเข้าไปอยู่ในสังคมได้อย่างดีนั่นเอง การให้ลูกรับผิดชอบการบ้านตั้งแต่วัยอนุบาลยังช่วยให้เด็กคุ้นชินกับระบบของโรงเรียนมากขึ้นอีกด้วย ช่วยลดความกังวลและทำให้เด็กไม่รู้สึกงอแงเมื่อต้องไปโรงเรียนอีกด้วย สร้างนิสัยรักการเรียนรู้ ให้กับลูกด้วยการให้การบ้านตั้งแต่วัยอนุบาลสามารถทำได้ที่บ้านด้วยเช่นกัน หากไม่ได้ส่งลูกเข้าโรงเรียนอนุบาลก็สามารถสร้างพื้นที่ในการเรียนรู้จากที่บ้านเองได้ ด้วยการสร้างพื้นที่เล็ก ๆ ที่มีโต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์ในการเรียนรู้ต่าง ๆ รอบบริเวณ […]

Read More
Back To Top