Sunday, December 03, 2023
Uncategorized ปัญหาและวิธีการแกไข้

ลูกเบี่ยงเบนทางเพศ คนเป็นพ่อแม่ควรทำอย่างไร จะเตรียมรับมืออย่างไรดี

เพราะคนเป็นพ่อแม่คือคนสำคัญสำหรับลูก ไม่ว่าเขาจะมีเพศสภาพตรงกับจิตใจหรือไม่ก็ตาม  การช่วยเหลือ  สนับสนุน  และเรียนรู้ไปกับความเปลี่ยนแปลงของลูกคือสิ่งที่พ่อแม่ต้องทำ  มาดูว่า ลูกเบี่ยงเบนทางเพศ คนเป็นพ่อแม่ควรทำอย่างไร จะเตรียมรับมืออย่างไรดี ลูกเบี่ยงเบนทางเพศ เพราะเหตุใด? ความผิดปกติของร่างกายหรือความผิดปกติทางชีวภาพ สาเหตุที่ทำให้ ลูกเบี่ยงเบนทางเพศ ตั้งแต่ยังเล็กไม่กี่ขวบและแก้ไขได้ยาก  ได้แก่ –  ความผิดปกติของฮอร์โมนเพศ  –  ความผิดปกติของพัฒนาการทางสมอง  การเลี้ยงดูของครอบครัว เด็กที่ครอบครัวไม่อบอุ่นหรือต้องอยู่ห่างไกลครอบครัว  ทำให้ไม่มีต้นแบบเพื่อเลียนแบบว่าเพศของเขาควรปฏิบัติตัวอย่างไร  หรืออีกกรณีที่ทำให้ลูกเบี่ยงเบนทางเพศก็คือ  การมีความสัมพันธ์ไม่สู้ดีกับพ่อหรือแม่ที่ต่างเพศกับเขา  เขาอาจพานเกลียดเพศตรงข้ามและเบี่ยงเบนมารักใคร่เพศเดียวกัน สิ่งแวดล้อมรอบตัวลูก ได้แก่  คนใกล้ชิดที่เบี่ยงเบนทางเพศ  สื่อต่างๆ ที่แสดงความเบี่ยงเบนทางเพศซึ่งลูกพบเห็นจากโทรทัศน์  มือถือ  เพราะเด็กเล็กๆ มีธรรมชาติชอบการเลียนแบบที่เขาแยกแยะไม่ออกว่าอะไรควรหรือไม่  พ่อแม่ลองฮึดสู้สักตั้ง นอกจากปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแล้ว  พ่อแม่ไม่ควรหักด้ามพร้าด้วยเข่า  ไม่เปลี่ยนแต่ใช้การค่อยๆ ปรับโดยส่งเสริมให้ลูกหันมาทำกิจกรรมที่เหมาะสมกับเพศ  เป็นการลดกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมลงด้วย  เช่น  หากลูกชายเบี่ยงเบนทางเพศ  ชอบเล่นตุ๊กตาหรือขายของ  พ่อแม่อาจชวนลูกมาเล่นกีฬาที่ไม่โลดโผนนักอย่างการวิ่งจ๊อกกิ้ง  ตีแบด  ว่ายน้ำ       พ่อแม่รับมือไหว!เมื่อลูกเบี่ยงเบนทางเพศ หากคุณพ่อคุณแม่ทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกมีจิตใจตรงเพศสภาพแล้วแต่ไม่เป็นผล  การยอมรับจึงเป็นทางออกที่ดีกับทุกฝ่าย  ดังนี้ –  เมื่อลูกเบี่ยงเบนทางเพศไม่ใช่ปัญหาใหญ่    เพราะสิ่งนี้ไม่ได้การันตีว่าชีวิตเขาจะไม่มีความสุข  ไม่เป็นที่ยอมรับในสังคม  หรือไม่ประสบความสำเร็จในชีวิต  […]

Read More
Back To Top