Sunday, December 03, 2023
คุณแม่มือใหม่ ปัญหาและวิธีการแกไข้ สุขภาพ เรื่องน่ารู้ โรคเด็ก

การแหวะ สำรอกน้ำนม น้ำหนักลดลง สัญญานเตือนว่าเกิด โรคกรดไหลย้อนในเด็ก

จากผลการสำรวจในปัจจุบันพบว่าเด็กทารกแรกเกิดในช่วงหกเดือนแรก มีการแหวะหรือสำรอกนม หลังจากกินนมเสร็จ ซึ่งเป็นอาการปกติสำหรับเด็ก แต่ถ้าในกรณีเด็กมีอาการอาเจียน กระสับกระส่ายทุกครั้งหลังกินนม น้ำหนักตัวลดลง อาจสงสัยได้ว่าเด็กอาจเป็น โรคกรดไหลย้อนในเด็ก ซึ่งอาการช่วงแรกนั้น จะมีการแหวะนมบ่อย เด็กบางคนอาจจะมีอาการปวดท้องและตื่นบ่อยร่วมด้วย ทำความรู้จัก และรับมือ โรคกรดไหลย้อนในเด็ก โรคกรดไหลย้อนในเด็ก เกิดจากกล้ามเนื้อหูรูดที่กระเพาะอาหารยังทำงานได้ไม่สมบูรณ์ หูรูดกระเพาะอาหารปิดไม่สนิท เมื่อเด็กกินนมเข้าไปแล้ว แทนที่นมจะไหลผ่านกระเพาะอาหารแล้วลงไปที่ลำไส้เล็ก แต่กลับไหลย้อนทวนขึ้นมาที่หลอดอาหาร ส่งผลให้หลอดอาหารเกิดอาการอักเสบ นอกจากนี้ในเด็กบางคนอาจจะมีโรคแทรกซ้อนอื่นๆ ตามมาด้วย ยกตัวอย่างเช่น โรคปอดอักเสบเรื้อรัง สาเหตุที่ทำให้เกิด โรคกรดไหลย้อนในเด็ก พบ 3 สาเหตุ นั่นคือ เด็กได้รับนมในปริมาณที่มากเกินไป ไม่ว่าจากเต้านมหรือจากขวดนม กล้ามเนื้อหูรูดที่กระเพาะอาหารยังทำงานได้ไม่ดีเท่ากับกล้ามเนื้อหูรูดเด็กโตและผู้ใหญ่ และ การจัดท่าทางการนอนของเด็กหลังกินนมไม่ถูกต้อง พ่อแม่มักอุ้มเด็กวางนอนราบบนเตียงนอน ส่งผลให้นมที่อยู่ในกระเพาะอาหารไหลย้อนทวนขึ้นมาที่หลอดอาหาร ทำให้เด็กเกิดอาการแหวะหรือสำรอกน้ำนมได้ง่าย                     วิธีแก้ไขและช่วยเหลือเด็กที่เป็น โรคกรดไหลย้อนในเด็ก พ่อแม่สามารถทำได้ มี 2 วิธี นั่นคือ วิธีแรกอุ้มเด็กเรอเป็นระยะๆ ตลอดการกินนมเสร็จ โดยการอุ้มเด็กพาดบ่าหรือการวางเด็กนั่งเรอ และวิธีที่สองอุ้มเด็กวางนอนหัวตั้ง ตะแคงไปทางด้านซ้าย เนื่องจากว่ากระเพาะอาหารของเด็กอยู่ทางด้านซ้าย ส่งผลให้แรงโน้มถ่วงไปกดลงที่กระเพาะอาหาร […]

Read More
Back To Top