Saturday, December 09, 2023
พัฒนาการเด็ก เรื่องน่ารู้

เช็คพัฒนาการลูกน้อย ว่าเขามีความพร้อม ในด้านต่างๆ แค่ไหน

ขอนำเสนอรายละเอียดการ เช็คพัฒนาการลูกน้อย วัยประมาณ  2 – 3  ขวบ  ว่าเขามีความพร้อมในด้านต่างๆ ขนาดไหน  เพื่อที่คุณพ่อคุณแม่จะได้วางใจในระดับหนึ่งได้ว่า  เขาพร้อมที่จะฝึกฝนการดูแลตัวเองที่เหมาะสมไปตามลำดับอายุ  ในการเข้าสังคมเล็กๆ ระดับโรงเรียนอนุบาล  ซึ่งเป็นพื้นฐานสู่การเข้าสังคมที่ใหญ่ขึ้นเมื่อเติบโตต่อไป…                เช็คพัฒนาการลูกน้อย ในแต่ละด้าน เช็คพัฒนาการลูกน้อยทางด้านร่างกาย เช็คพัฒนาการลูกน้อยพัฒนาการทางด้านร่างกาย  คือ  ความเปลี่ยนแปลงหรือเติบโตของร่างกายลูก  ที่ทำให้สามารถทำสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้น  ซับซ้อนขึ้น  และคล่องแคล่วขึ้น  ให้คุณพ่อคุณแม่เช็กในรายละเอียดเหล่านี้  ได้แก่ ลูกได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนตามเกณฑ์อายุหรือไม่? ลูกมีส่วนสูงและน้ำหนักที่เหมาะสม  ไม่มากหรือน้อยเกินไปหรือไม่?  ดังนี้  –  เด็กผู้ชายวัย  2 ขวบ  ควรมีส่วนสูงประมาณ  82.5 – 91.5  เซนติเมตร  และมีน้ำหนักประมาณ  10.5 – 14.4  กิโลกรัม  –  เด็กผู้หญิงวัย  2 ขวบ  ควรมีส่วนสูงประมาณ  80.8 – 89.9  เซนติเมตร  และมีน้ำหนักประมาณ  […]

Read More
Back To Top