Saturday, December 09, 2023
เรื่องน่ารู้

อ่านหนังสือ ให้เด็กฟังกับเทคนิคการอ่าน ส่งเสริมพัฒนาการทารก

ถึงแม้ว่าเด็กจะยังอ่านหนังสือไม่ออก ฟังไม่เข้าใจ แต่รู้หรือไม่ว่าการ อ่านหนังสือ ให้ลูกฟังจะเป็นตัวกระตุ้นพัฒนาการได้เป็นอย่างดี ได้มีผลงานวิจัยรับรองออกมาแล้วว่าการอ่านหนังสือให้เด็กฟังจะสามารถส่งเสริมพัฒนาการของเด็กได้เป็นอย่างดี ซึ่งการอ่านหนังสือให้เด็กทารกฟังนั้นสามารถอ่านตั้งแต่อยู่ในครรภ์ได้เลย เพราะเขาจะสามารถรับรู้และซึมซับสิ่งที่เราอ่านให้กับเขาฟัง จนทำให้เขาเติบโตขึ้นมาเป็นเด็กที่มีพัฒนาการที่ดี แม่และเด็ก การเลี้ยงลูก พัฒนาการเด็ก วันนี้เราจึงจะพาทุกท่านไปดูเทคนิคของการอ่านหนังสือให้เด็กฟัง จะมีวิธีการอย่างไรบ้างนั้นไปดูกันเลย เทคนิคการ อ่านหนังสือ ให้เด็กฟังให้ประสบความสำเร็จ สำหรับคุณพ่อคุณแม่บ้านไหนที่ต้องการจะส่งเสริมพัฒนาการของลูกตนเอง เรามีวิธีการอ่านหนังสือให้ทารกฟังมาให้ทุกท่านได้ดู จะเป็นวิธีที่สามารถเสริมพัฒนาการของลูกท่านได้ดีเพียงใดนั้นไปดูกันเลย หัดให้เด็กอ่านหนังสือด้วยตนเอง การฝึกหัดให้เด็กรู้จักรับในการอ่านเป็นสิ่งที่ดี โดยเริ่มตั้งแต่เขายังไม่สามารถอ่านหนังสือออก โดยการให้เขาจับหนังสือไปมาด้วยตนเอง โดยให้อิสระแก่เขาในการอยู่กับหนังสือที่เราเตรียมมาไว้ให้ สิ่งเหล่านี้จะซึมซับเขาตั้งแต่ยังเด็กๆ 2.อ่านหนังสือออกเสียงให้ลูกฟังเป็นประจำ การอ่านหนังสือออกเสียงจะทำให้เด็กสามารถรับรู้ถึงสิ่งที่เรามอบให้เขาได้ เขาจะจดจำและสามารถรับรู้กับสิ่งต่างๆได้เป็นอย่างดี โดยการอ่านหนังสือชี้ภาพประกอบและออกเสียงไปตามตามกันจะทำให้เขาเป็นเด็กที่มีพัฒนาการที่ว่องไว 3.เลือกหนังสือที่หลากหลายมาให้เขาได้อ่านหรือดู การเลือกเนื้อหาของหนังสือที่จะนำมาให้เด็กดูมีความสำคัญอย่างยิ่ง นอกจากหนังสือนิทานที่ใครหลายคนนำมาให้เขาดูแล้ว เรื่องราวนิตยสารต่างๆ สาระน่ารู้ต่างๆ ก็สามารถนำมาให้เขาเปิดหรือดูได้ หรืออาจจะเป็นเมนูอาหาร ก็จะดีเป็นอย่างยิ่งเพราะเขาจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆด้วยนั่นเอง 4.ฝึกการเรียนรู้ด้วยการอ่านหนังสือด้วยกัน การพาเขาทำกิจกรรมอ่านหนังสือไปพร้อมกับพ่อแม่จะเพิ่มความผูกพันและเพิ่มทักษะในการอ่านหนังสือให้กับเขาได้เป็นอย่างดี จะเป็นช่วงเวลาที่สามารถสร้างความผูกพันและสร้างความรู้ให้แก่เขาได้อย่างมาก เขาจะได้รับความรัก ความรู้ ไปพร้อมพร้อมกัน และนี่เป็นวิธีการเสริมพัฒนาการสำหรับลูกน้อยที่ท่านควรนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นการเสริมทักษะในการอ่านหนังสือให้กับเด็กตั้งแต่ยังเล็ก เมื่อเติบโตขึ้นมาเขาจะมีนิสัยชอบการอ่านและเรียนรู้สิ่งต่างๆได้เร็ว รับรองว่าหากท่านนำวิธีเหล่านี้ไปใช้ลูกน้อยของท่านจะเติบโตมาด้วยความเก่งและความเข้าใจอย่างยิ่ง 

Read More
Back To Top