Saturday, December 09, 2023
ปัญหาและวิธีการแกไข้ เรื่องน่ารู้

เหตุผลหลักๆ ที่ส่วนใหญ่ ทำไมกันนะ ? เด็กไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์

วิชาคณิตศาสตร์หรือวิชาเลข เป็นวิชาที่เกี่ยวกับตัวเลข การคำนวณ บวกลบคูณหาร ที่ทุกคนต้องเคยเรียนจากโรงเรียน ซึ่งเป็นวิชาที่คนส่วนใหญ่ค่อนข้างที่จะไม่ชอบ แต่ในชีวิตประจำวันของเราก็มีคณิตศาสตร์อยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการคำนวณเงินซื้อของ การหารค่าอาหารกับเพื่อนๆ หรือการคำนวณรายรับ-รายจ่ายในแต่ละเดือน เป็นต้น ทำให้วิชาคณิตศาสตร์มีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อชีวิตเรา ถึงแม้การคำนวณอาจจะใช้ตัวช่วยอย่างเครื่องคิดเลขหรือข้อมูลในอินเตอร์เน็ต แต่วิชาคณิตศาสตร์ต้องเข้าใจในพื้นฐานเพื่อที่จะสามารถแก้ไขโจทย์ปัญหาได้ บทความนี้จึงจะแสดงเหตุผลหลักๆ สาเหตุจริงๆที่ เด็กไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์ ว่าคืออะไรกันแน่ วันนี้แหละที่เราจะมาไขข้อสงสัยกัน ทำไมเด็กไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์ สิ่งที่ทำให้ เด็กไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์ จริงๆแล้วคือความยากของเนื้อหาหรือครูผู้สอนถ่ายทอดให้เด็กๆไม่เข้าใจแล้วทำให้เรียนไม่รู้เรื่อง จึงพาลให้รู้สึกเบื่อกับการเรียนหรืออาจจะไม่อยากสนใจในวิชานี้อีกต่อไปแล้ว และอีกหนึ่งเหตุผลก็คือเด็กๆไม่ได้เข้าใจว่าการเรียนในแต่ละหัวข้อของวิชาคณิตศาสตร์ว่ามีความสำคัญอย่างไร สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้หรือไม่ จากสาเหตุทั้งสองทำให้เด็กๆเกิดอคติและไม่สนใจในวิชานี้ รู้สึกว่าแค่เรียนๆไปเพื่อให้สอบผ่านก็จบ ไม่ได้อยากเรียนเพื่อต้องการที่จะทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ดังนั้น เราจึงต้องมีการแก้ไขปัญหานี้ สิ่งที่สำคัญเลยก็คือ การที่ครูผู้สอนได้สอนในแต่ละหัวข้อแล้วบอกถึงการนำไปใช้ในชีวิตจริงและชีวิตประจำวัน สามารถนำเนื้อหาไปโยงเข้ากับสิ่งใกล้ตัวให้เด็กๆได้เห็นภาพหรือรู้สึกว่าการเรียนวิชาคณิตศาสตร์มีความสำคัญในอนาคตของเด็กๆ การใช้สื่อการสอนที่น่าสนใจ หรือแม้กระทั่งการจำลองเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันก็ได้ สิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นตัวช่วยให้เด็กๆเกิดความสนใจที่อยากจะเรียนวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้น วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่สำคัญมากๆอีกวิชาหนึ่ง ที่ทำให้เราสามารถคิดอย่างเป็นระบบได้ แก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างเป็นขั้นตอนได้ดี และยังทำให้เรามีสมาธิกับสิ่งที่กำลังทำอยู่ บางครั้งก็อาจจะได้ความคิดไอเดียใหม่ๆ จากการเรียนวิชาคณิตศาสตร์อีกด้วย ดังนั้นก็อยากให้ เด็กไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์ ทุกคนลองเปิดใจกับคณิตศาสตร์อีกครั้งแล้วคุณจะรู้ว่ามันสนุกแค่ไหน ติดตามบทความ แม่และเด็ก การเลี้ยงลูก พัฒนาการเด็ก โรคเด็ก ได้ที่นี้ แนะนำ 3 เทคนิค วิธีทำให้ลูกความจำดี เรียนรู้สิ่งรอบข้างได้เร็ว

Read More
Back To Top