Saturday, December 09, 2023
คุณแม่มือใหม่ ปัญหาและวิธีการแกไข้ พัฒนาการเด็ก เรื่องน่ารู้ โรคเด็ก

เทคนิควิธี เพิ่มทักษะการเขียนให้เด็ก LD ที่มีภาวะทางด้านการเขียนบกพร่องให้ดีขึ้น

สำหรับผู้ปกครองที่มีบุตรหลาน ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่อง LD ทีมีอาการภาวะทางการเขียนบกพร่อง ผู้ปกครองหลายๆ คนค่อนข้างที่จะกังวลมาก เพราะเรื่อง การเขียน ถือเป็นทักษะสำคัญในการเรียน ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงระดับสูง เพราะหากไม่สามารถเขียนหนังสือได้คล่อง หรือเขียนหนังสือได้เร็ว ก็จะมีผลกับเรื่อง การเรียน เรื่องคะแนนเก็บของเด็ก ซึ่งพ่อแม่ส่วนใหญ่ที่มีบุตรหลานประสบปัญหาทางด้านนี้ วันนี้เรามีเทคนิควิธี เพิ่มทักษะการเขียนให้เด็ก LD สำหรับเด็กที่บกพร่องทางการเขียนแบบง่ายๆซึ่งสามารถทำได้ควบคู่กับการใช้วิธีที่ทางแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญแนะนำ รวมถึงต้องขอความช่วยเหลือจากคุณครู เพื่อให้เข้าใจในภาวะข้อบกพร่องของเด็กและช่วยเสริมทักษะอีกทางหนึ่งด้วยตามเทคนิควีธีการต่อไปนี้ เพิ่มทักษะการเขียนให้เด็ก LD แบบเริ่มต้นใหม่ วิธีนี้จะเป็นเทคนิควิธี เพิ่มทักษะการเขียนให้เด็ก LD ที่ง่ายที่สุด เพราะปัญหาของเด็ก แอลดี ทางด้านการเขียน นั้นจะชัดเจนว่าไม่สามารถเขียนตัวหนังสือบางตัว หรือ ผสมคำไม่คล่อง ดังนั้นการฝึกในแบบเริ่มต้นพื้นฐาน ฝึกคัดลายมือใหม่ จะทำให้เด็กสามารถเขียนตัวหนังสือได้ดีขึ้น แต่ก็จะต้องใช้เวลาในการฝึก เพราะเด็กที่มีปัญหานี้มักจะขาดความมั่นใจในการเขียนหนังสือ หรือเขียนได้ช้าอยู่แล้ว ดังนั้นจะต้องใจเย็นค่อย ๆ หัดไปเรื่อยๆบางรายอาจจะใช้เวลาเป็นปีก็ต้องอดทน  ซึ่งเทคนิควิธี เพิ่มทักษะการเขียนให้เด็ก LD ลักษณะนี้สามารถฝึกเองที่บ้านได้ และควบคู่กับการไปโรงเรียน ที่สำคัญคือผู้ปกครองจะต้องแจ้งให้คุณครูประจำชั้นทราบว่าเด็กมีภาวะปัญหานี้ เพื่อที่จะให้ครูผู้สอนคอยดูแล และช่วยเหลือให้เด็กสามารถเขียนหนังสือในชั่วโมงเรียนได้ แม้ว่าอาจจะเขียนไม่ครบตามที่คุณครูสอน แต่อย่างน้อยเขาก็ยังจะได้เขียนและได้ความรู้จากสิ่งที่เรียน นอกจากนี้การไปพบแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้ […]

Read More
Back To Top