Saturday, December 09, 2023
คุณแม่มือใหม่ เรื่องน่ารู้

3 เทคนิคการ เตรียมตัวเป็นพ่อแม่มือใหม่ เตรียมกันพลาดเพื่อความชัวร์

ว่าด้วยเรื่องของการรับมือหรือการเตรียมตัวเพื่อเป็นพ่อแม่มือใหม่ การเตรียมตัวพื้นฐานของพ่อแม่มือใหม่ไม่ได้มีมากมายหลายข้อขนาดนั้น เป็นเพียงการเตรียมตัวหลัก ๆ ในอนาคตกว้าง ๆ ซึ่งในส่วนของการดูแลลูกในแต่ละช่วงวัยของลูกก็จะมีความแตกต่างกันไป ซึ่งวันนี้แอดอยากที่จะมาแนะนำ 3 เทคนิคการ เตรียมตัวเป็นพ่อแม่มือใหม่ เตรียมกันพลาดเพื่อความชัวร์ เตรียมตัวเป็นพ่อแม่มือใหม่มีพื้นฐานเพื่อที่จะได้ไม่ต้องตกใจเมื่อได้เป็นพ่อแม่แบบเต็มตัว เตรียมตัวเป็นพ่อแม่มือใหม่พื้นฐานมีอะไรบ้าง เตรียมตัวเป็นพ่อแม่มือใหม่เทคนิคแรกที่แอดอยากจะแนะนำ คือ การเงิน จริง ๆ ก่อนที่จะมีลูกต้องมีความพร้อมในเรื่องของสถานะการเงินพอสมควร เพราะจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งเท่าตัวเลยทีเดียว ซึ่งอาจจะคิดคร่าว ๆ ตั้งแต่ตอนตั้งท้อง ค่าหาหมอทำคลอดต่าง ๆ ค่าอุปกรณ์สำหรับการเลี้ยงลูก ค่านมต่าง ๆ แต่ในส่วนระยะยาวก็อาจจะเป็นค่าเทอมในการเรียน ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายแบบต่อเนื่องจนกว่าลูกจะเรียนจบเลยก็ว่าได้ เตรียมตัวเป็นพ่อแม่มือใหม่เทคนิคสองที่แอดอยากจะแนะนำ คือ ในเรื่องของอารมณ์และพฤติกรรมต่าง ๆ เมื่อพ่อแม่มือใหม่กำลังจะมีลูกในเรื่องของอารมณ์และความคิดต่าง ๆ ก็ต้องมีความเป็นบวกมากขึ้น เพราะเราจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีของลูกในอนาคต และปรับในเรื่องของอารมณ์ใจร้อนขี้รำคาญต่าง ๆ ต้องควบคุมให้ดีในสถานการณ์ต่าง ๆ เตรียมตัวเป็นพ่อแม่มือใหม่เทคนิคสามที่แอดอยากจะแนะนำ คือ หาข้อมูลและเตรียมอุปกรณ์สำหรับลูกให้พร้อม ในเรื่องของความพร้อมของพ่อแม่มือใหม่อาจจะเลี้ยงลูกได้ไม่คล่องมาก แต่ในเรื่องของการสอนลูกเราก็ควรจะมีเทคนิควิธีในแบบของเราเพื่อที่จะเลี้ยงลูกให้เป็นเด็กดี ทั้งในเรื่องของจิตใจดี ทำตัวดี ไม่ออกนอกลู่นอกทาง แต่ก็ไม่ใช่ว่าไปตีกรอบให้ลูกมากเกินไป ซึ่งในเรื่องของคำแนะนำในการเลี้ยงลูกให้เป็นเด็กดี พ่อแม่มือใหม่ก็สามารถซื้อหนังสือมาอ่าน หรือหาข้อมูลใน […]

Read More
Back To Top