Saturday, July 02, 2022
คุณแม่มือใหม่ ปัญหาและวิธีการแกไข้ เรื่องน่ารู้

3 เทคนิค การเรียนออนไลน์ เตรียมพร้อมให้กับลูกเพื่อความชัวร์

ยุคสมัยที่มีความเปลี่ยนแปลงการเรียนก็เริ่มมีเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งเนื่องด้วยมีการแพร่ระบาดของเชื่อโควิด 19 ยิ่งทำให้เริ่มมีการเรียนที่เป็นแบบออนไลน์มากขึ้น ซึ่งแน่นอนว่าถ้าลูกมีความสมาธิสั้น หรืออาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของระบบการเรียนออนไลน์ที่อาจจะไม่แน่นอนในปัจจุบันเพราะเพิ่งจะมีการเริ่มนำมาใช้ วันนี้แอดอยากที่จะมาแนะนำ 3 เทคนิค การเรียนออนไลน์  เตรียมพร้อมให้กับลูกเพื่อความชัวร์ อย่างน้อยเราก็เตรียมพร้อมให้ลูกในเรื่องของการจัดการตารางหรือความเข้าใจในการนัดหมายการเรียน เทคนิคเตรียมพร้อมการเรียนออนไลน์ให้กับลูก เทคนิคการเตรียมพร้อมใน การเรียนออนไลน์ ให้ลูก เทคนิคแรกที่แอดอยากจะมาแนะนำ คือ ทำความเข้าใจในเรื่องของของระบบและเปิดใจว่าการเรียนออนไลน์ก็ไม่ใช่เรื่องแย่ เราต้องทำความเข้าใจเพราะบางโรงเรียนก็อาจจะมีในส่วนของระบบที่แตกต่างกันไป ก่อนคือคุณแม่หรือผู้ปกครองก็ควรที่จะทำความเข้าใจให้เข้าใจก่อน และบอกลูกสร้างความเข้าใจให้ตรงกันที่ฝ่ายที่เรียนกับโรงเรียน เพราะพ่อแม่ผู้ปกครองเป็นแรงขับเคลื่อนที่ดีในการเรียนออนไลน์ที่บ้านของลูก เทคนิคการเตรียมพร้อมใน การเรียนออนไลน์ ให้ลูก เทคนิคที่สองที่แอดอยากจะมาแนะนำ คือ จัดสถานที่ในการเรียนให้กับลูกและเตรียมพร้อมเรื่องอุปกรณ์ ในเรื่องของการเรียนเราอาจจะมีการเตรียมพร้อมในมุมที่ให้ลูกนั่งเรียนได้แบบสบาย ๆ เช่นมุมเป็นโต๊ะนั่งเรียนให้กับลูก อุปกรณ์อาจจะเตรียมเท่าที่เราไหว เช่นบางบ้านอาจจะซื้อเป็นโน๊ตบุ๊คเครื่องเล็ก ๆ อินเตอร์เน็ตที่แรง ๆ ได้ บางบ้านอาจจะเอาแค่พอใช้พอเรียนได้ตามกำลัง เทคนิคการเตรียมพร้อมใน การเรียนออนไลน์ ให้ลูก เทคนิคที่สามที่แอดอยากจะมาแนะนำ คือ ทำความเข้าใจและเช็คอารมณ์ของลูกในแต่ละวัน คุณแม่หรือปู้ปกครองอาจจะต้องมีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน หรือดูในเรื่องของอารมณ์ลูกที่นั่งเรียนอยู่เพื่อที่จะดูว่าลูกมีความสุขหรือมีความเครียดกับการเรียนหรือเปล่า เพราะลูกเครียดเราก็ควรที่จะมีกิจกรรมที่ทำให้ลูกคลายเครียดได้ในแต่ละบ้าน เช่นพาลูกเล่นในโดยมรสระเป่าลมที่บ้าน หรือสร้างกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ทำอาหารร่วมกัน […]

Read More
Back To Top