Saturday, July 02, 2022
เรื่องน่ารู้

ลูกเบื่ออาหารทำอย่างไรดี

ลูกทานข้าวยาก เบื่ออาหารทำอย่างไรดี เด็กส่วนใหญ่จะห่วงเล่นและไม่ค่อยทานข้าว  ทำให้พ่อแม่หลายท่านเกิดความกังวลกลัวว่าลูกจะมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานหรือมีลักษณะการกินอาหารที่น้อยกว่าปกติ น้ำส่งผลให้น้ำหนักและส่วนสูงเมื่อเทียบอยู่ในกราฟการเจริญเติบโตพบว่าไม่อยู่ในเกณฑ์ปกติ ก็จึงทำให้เกิดการวิตกกังวล เพราะปัญหาเรื่องกินข้าวยาก  พ่อแม่บางคนเข้าใจผิดว่าทานนมแม่จึงทำให้กินข้าวยาก ก็จเลยหยุดนมแม่และเปลี่ยนมาทานนมผงแบบนี้ไม่ควรจะทำเพราะไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง การแก้ปัญหาที่ถูกต้อง คือ จะต้องสร้างนิสัยการกินที่ถูกต้องตั้งแต่ต้น และพ่อแม่มักจะเจอปัญหาลูกทานนมผงจนอื่ม จนไม่อยากกินข้าวก็มี โดยเราจะต้องสร้างนิสัยในมื้อการรับประทานอาหารและทำให้สม่ำเสมอ เคล็ดลับการสร้างอาหารการกินที่ถูกต้อง โดยเราจะเน้นข้าวเป็นหลัก ข้าวก็คือ 3 มือเหมือนผู้ใหญ่ ข้าวมื้อนึงก็จะอยู่ที่ประมาณ 5-10 ช้อนโต๊ะ รวมเนื้อสัตว์และผลไม้อีกประมาณ 1-2 มื้อ อย่าฝึกให้ลูกกินไปเล่นไป หรือกินไปดูทีวีไปเพราะจะทำให้ไม่รู้จักรสชาติของอาหาร เพราะมัวแต่สนใจเรื่องการเล่น และไม่ควรจะเดินตามป้อน และไม่ควรบังคับลูก หรือถ้าเกิดลูกไม่อยากจะกินข้าว ก็ต้องเลิกป้อนทันทีเลย ไม่ต้องแสดงอารมณ์เครียดหรือวิตกกังวลให้ลูกเห็น เพราะลูกจะคิดว่าการกินอาหารถือเป็นเรื่องการต่อรองกัน ก็จะทำให้เล่นตัวในการกินมากขึ้น ถ้าระหว่างมื้อลูกมีการทานขนม น้ำอัดลม น้ำหวาน ควรงดทานไปก่อน และไม่ควรที่จะไปหาอาหารเสริมมาทดแทนตามที่โฆษณาเรื่องเด็กทานข้าวได้ยาก เปลี่ยนกินอาหารเสริมตัวนี้ ซึ่งอาหารเสริมเป็นอาหารเหลวและมีน้ำตาลเยอะ ในกรณีนี้จะยิ่งทำให้ลูกมีปัญหาเรื่องการทานข้าวมากขึ้น   เคล็ดลับสำคัญใน 1 วัน ควรให้ลูกได้มีการออกกำลังกาย และมีการขยับเขยือนเคลื่อนไหวร่างกายบ้าง เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานในแต่ละวัน จะให้รู้สึกหิวและกินข้าวมากขึ้น แต่ถ้าอุ้มกันตลอดเวลาลูกก็จะไม่มีการใช้พลังงาน อันนี้ก็จะทำให้ลูกไม่รู้สึกหิว มื้อที่ […]

Read More
Back To Top