Tuesday, September 26, 2023
คุณแม่มือใหม่

เลี้ยงเด็กในยุคนี้ คุณแม่มือใหม่ควรเลี้ยงลูกอย่างไรให้สมดุล 

การเป็นคุณแม่สมัยนี้นั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ เลย เพราะการ เลี้ยงเด็กในยุคนี้ ต้องใช้เทคนิคหลาย ๆ มาประกอบกัน เพื่อให้การเลี้ยงดูลูกน้อยนั้นเกิดความสมดุลในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านอารมรณ์ ทักษณะคติทางด้านความคิด และทางด้านกายภาพ ก็ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เขาได้เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดี แม่และเด็ก การเลี้ยงลูก พัฒนาการเด็ก ดังนั้นการเป็นคุณแม่มือใหม่ก็ต้องศึกษาพร้อมกับเรียนรู้นิสัยของลูกตัวเอง เพื่อปรับวิธีการเลี้ยงดูให้เหมาะสมกับตัวของเขาเอง อีกทั้งการเป็นคุณแม่ใหม่ถึงแม้จะดูเป็นเรื่องที่ยาก แต่ถ้าเราสามารถปรับตัวและรับมือกับลูกน้อยของเราได้ ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงวัยไหนก็ง่ายต่อการรับมือในการเลี้ยงลูกลูกให้เกิดความสมดุลได้ในทุกช่วงวัย  เทคนิคการเป็น คุณแม่มือใหม่ เลี้ยงเด็กในยุคนี้ โดยเทคนิคการเป็นคุณแม่มือใหม่ในยุคนี้นั้น คือการควบคุมอารมณ์ของตัวเองและการปรับทัศนคติในเรื่องของการเลี้ยงดูให้เหมาะสมกับยุคสมัย เพราะบางทีการใช้เทคนิคแบบดั่งเดิมก็ไม่สามารถที่จะสามารถเลี้ยงดูเด็กในยุคนี้ได้ อีกทั้งเด็กในยุคนี้ควรเลี้ยงเขาด้วยวิธีเชิงบวกถึงจะเหมาะกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป เนื่องจากเขาจะมีเหตุผลในแบบของเขาเอง และหากเราไม่เปิดใจรับฟัง ก็อาจจะทำให้เกิดการทะเลาะ หรือ การเข้าใจผิดในเรื่องต่าง ๆ ได้ และยิ่งเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นการเลี้ยงด้วยวิธีเชิงบวกนั้น จะทำให้เราสามารถปรับตัวเข้ากับเขาได้  และการเป็นคุณแม่มือใหม่นั้น หากใครที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในเรื่องของการเลี้ยงเด็กมาก่อน ก็อาจจะคิดว่าเป็นเรื่องยาก แต่ถ้าคุณสามารถที่ผ่านช่วงเวลาที่ยากที่สุดไปได้แล้วละก็ คุณก็จะมีเทคนิคในการเลี้ยงลูกในแบบฉบับของตัวเอง ซึ่งก็ไม่มีความว่าผิด หรือ ถูก เพียงแต่เลือกให้เหมาะกับลูกของเราก็เท่านั้น อีกทั้งอย่านำลูกของเราไปเปรียบเทียบกับใคร เพราะเด็กแต่ละคนนั้นเขาไม่เหมือนกัน ดังนั้นเราควรสังเกตและหาวิธีการเลี้ยงให้เหมาะสมกับตัวเขาเองน่าจะดีกว่า 

Read More
Back To Top