Sunday, December 03, 2023
กิจกรรมเด็ก คุณแม่มือใหม่ พัฒนาการเด็ก สุขภาพ เรื่องน่ารู้

ของเล่นเด็ก เรื่องเล่นๆ ที่บอกเลยว่าไม่เล่น สำหรับลูกน้อย

เด็กโดยเฉพาะเด็กเล็กๆ ระดับอนุบาลประมาณ  3 – 5  ปีย่อมคู่กับของเล่นเป็นธรรมดา  แต่ใช่ว่าคนเป็นพ่อแม่จะนำของเล่นอะไรก็ได้ยัดใส่มือลูกให้เล่นๆ ไป  หรือแม้แต่ประสงค์ให้ลูกสงบลงสักห้านาทีสิบนาทีก็ยังดี…  เพราะ ของเล่นเด็ก มีประโยชน์มหาศาลกว่าที่คิดหากเลือกสักนิดให้เหมาะสมกับลูกน้อยค่ะ  ของเล่นเด็ก มีดีมากกว่า ความสนุก –  ฝึกพัฒนาการทางด้านร่างกายให้ดีขึ้น  ได้แก่  สายตา  กล้ามเนื้อ  การทรงตัว –  ฝึกพัฒนาการทางสมองและสติปัญญา  ได้แก่  การคิด  การตัดสินใจ  การวางแผน  การคิดสร้างสรรค์  –  ฝึกพัฒนาการทางด้านจิตใจให้ลูก  ได้แก่  ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น –  ฝึกพัฒนาการทางด้านสังคม  ได้แก่  การมีมนุษยสัมพันธ์  การเข้าสังคม  การรอคิว  เมื่อลูกเล่นของเล่นกับผู้อื่น –  ของเล่นเด็กของลูกน้อยบางชนิดสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ในเรื่องของสีสัน  รูปทรง  ภาษา  ตัวเลข  –  ผ่อนคลายความเครียด  วิตกกังวล –  ส่งเสริมให้ลูกอารมณ์ดี  ร่าเริงแจ่มใส –  การเล่นของเล่นเด็กเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ –  ช่วยพ่อแม่เลี้ยงลูกในเวลาที่เขาต้องอยู่เหงาๆ […]

Read More
Back To Top