Saturday, December 09, 2023
คุณแม่มือใหม่ ปัญหาและวิธีการแกไข้ เรื่องน่ารู้

เด็กชอบโกหก แนวทางวิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง

            ในวัยเด็กตั้งแต่อายุ 6-10 ปีขึ้นไปมักจะเริ่มโกหกพ่อแม่นั่นเป็นสาเหตุจากพัฒนาการทางด้านจินตนาการของเด็กที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้การโกหกของเด็กนั้นมีหลากหลายรูปแบบ โดยอาจโกหกเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดหรืออาจเป็นการโกหกเพื่อสร้างเรื่องราวให้มีความตื่นเต้นเพิ่มมากขึ้น แต่ทั้งนี้หากเริ่มต้นด้วยการโกหกตั้งแต่ยังเด็กอาจทำให้มีนิสัยโกหกไปจนโต ซึ่งนั่นไม่เป็นผลดีต่อตัวเด็กแน่ ๆ บทความแม่ และเด็กนี้จึงจะมาแนะนำวิธีการแก้ปัญหา เด็กชอบโกหก ว่าควรที่จะทำอย่างไรเพื่อให้เด็กกลายเป็นคนที่พูดแต่ความจริง วิธีการแก้ไขปัญหา เด็กชอบโกหก วิธีการแก้ไขปัญหา เด็กชอบโกหก ที่ดีที่สุดนั้นต้องเริ่มที่พ่อ และแม่ ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็ก โดยเริ่มจากการที่พ่อ และแม่นั้นพูดแต่ความจริงกับเด็กเท่านั้น การสัญญาต่าง ๆ เช่น สัญญาว่าจะซื้อของเล่นให้ถ้ากินข้าวจนหมดชาม แล้วพอถึงเวลาก็ไม่ได้ซื้อของเล่นชิ้นนั้นให้เด็กจริง ๆ ซึ่งเป็นการโกหกที่ทำให้เด็กรู้สึกผิดหวัง และฝังใจ ในอนาคตจะทำให้เด็กกลายเป็นคนที่ชอบโกหก และไม่ใส่ใจในคำสัญญา ดังนั้นพ่อแม่จึงควรพูดแต่ความจริงเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็ก อธิบายความหมายของการพูดความจริง และการพูดโกหกให้เด็กเข้าใจก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการแก้ปัญหาเด็กชอบโกหกให้กลับมาพูดแต่ความจริงได้ โดยอธิบายว่าการพูดความจริงนั้นคืออะไร มีผลดีอย่างไร และการพูดโกหกนั้นคืออะไร และจะมีผลเสียอย่างไรบ้างที่จะตามมาหากพูดโกหก จะทำให้เด็กเข้าใจได้เป็นอย่างดี จะเป็นวิธีการที่สามารถช่วยทำให้เด็กชอบโกหกนั้นเปลี่ยนแปลงนิสัยหันมาพูดแต่ความจริงได้หากมีการอธิบายที่ดีจากพ่อ และแม่             มีคำเตือน และบทลงโทษสำหรับเด็กชอบโกหก จะทำให้เด็กจดจำได้ว่าหากโกหกจะทำให้มีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้น พ่อ และแม่จึงควรตั้งกฎเกณฑ์กับเด็กอย่างชัดเจนถึงบทลงโทษสำหรับเด็กชอบโกหก โดยในครั้งแรกที่เด็กมีการโกหกนั้นอาจเป็นคำเตือนก่อนบทลงโทษเพื่อให้เด็กรับรู้ว่าสิ่งที่ตนทำนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดี และมีบทลงโทษที่จริงจังหากเด็กมีการโกหกอีกครั้ง วิธีการนี้จะสามารถช่วยแก้ปัญหาเด็กชอบโกหกให้เด็กรู้สึกเกรงกลัวต่อบทลงโทษ และปรับเปลี่ยนนิสัยได้             และสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้เด็กชอบโกหกหันมาพูดแต่ความจริงได้คือ การให้คำชมทุกครั้งที่เด็กพูดความจริงหรืออาจมีของขวัญเล็กน้อยสำหรับเด็กที่มีความซื่อสัตย์ […]

Read More
Back To Top