Sunday, December 03, 2023
ปัญหาและวิธีการแกไข้ เรื่องน่ารู้

สอนการบ้านลูก ให้สนุก ลูกไม่เบื่อ สุขทั้งลูก และพ่อแม่ ได้อย่างไร?

เชื่อว่าหลายบ้านคงประสบปัญหา สอนการบ้านลูก แล้วลูกเบื่อ ส่วนพ่อแม่ก็สุดเซ็ง  ทั้งที่จริงแล้วเราทำให้เป็นเรื่องสนุกได้  จะอย่างไรมาดูไปพร้อมกันค่ะ สอนการบ้านลูก อย่างไร ให้สนุกสุขกันทุกฝ่าย ไม่คุ้ย พ่อแม่ไม่ควรค้นกระเป๋าลูกเพื่อควานหาการบ้าน  เพราะเป็นการละเมิดสิทธิส่วนตัวของลูก  แค่ถามเขาดีๆ ว่าวันนี้มีการบ้านอะไรต้องทำบ้าง ไม่ลดราคา เด็กบางคนฉลาด  อาจใช้วิธีงอแงล้มกระดานหรือต่อรองเพื่อยืดเวลาทำการบ้านออกไป  พ่อแม่จึงต้องใจแข็งและบอกเขาว่าทำการบ้านเรียบร้อยแล้วค่อยทำตามอัธยาศัย   หลอกให้เล่น หากอยากให้ลูกทำการบ้านแบบอัตโนมัติก็ต้องปล่อยให้เขาเล่นจนพอใจก่อน   เขาจะได้อารมณ์ดี  มีความเต็มใจ  และมีความตั้งใจทำการบ้าน  ไม่วอกแวกอยากเล่นนั่นเอง  อาบให้สะอาด เมื่อลูกเล่นจนเนื้อตัวสกปรกก็ค่อยชวนเขาอาบน้ำจะได้สบายตัว  ทำการบ้านด้วยความพร้อม สอนเหมือนเล่น สอนการบ้านลูก ให้สนุกด้วยการสอนให้เหมือนเวลาที่สอนลูกเล่นเกม  เพื่อลดความเครียดและสร้างความเป็นกันเองค่ะ   เย็นเข้าไว้ ลูกอาจสับสน  คิดช้า  ใช้เวลาทำการบ้านนาน  ซึ่งในสายตาพ่อแม่อาจเห็นว่าการบ้านลูกง่ายเหลือเกิน  ก็ขอให้ใจเย็น  อดทนรอคอยคำตอบไปกับเขา หลอกให้เล่น หากไม่ใช้ความเย็นเข้าข่ม  พ่อแม่หลายคนอาจบอกคำตอบแบบที่เรียกว่าจับมือลูกเขียน  ซึ่งลูกจะไม่ได้อะไรและไม่ใช้ความพยายามในการทำการบ้านเท่าที่ควร  เปิดกว้าง ในการสอนการบ้านลูก  พ่อแม่ไม่ควรนำสิ่งที่เคยเรียนมา  มาบังคับให้ลูกต้องเชื่อหรือทำตาม  เพราะยุคเปลี่ยน  หลักสูตรเปลี่ยน  ที่เคยถูกก็อาจผิดได้  แทรกความสนุก การสอนการบ้านลูกให้ได้กำไร  พ่อแม่สามารถสอดแทรกกิจกรรมหรือความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  ทำให้การสอนการบ้านน่าสนใจ  ลูกสนุกตามไปด้วย  […]

Read More
Back To Top