Saturday, December 09, 2023
คุณแม่มือใหม่ ปัญหาและวิธีการแกไข้ สุขภาพ เรื่องน่ารู้ โรคเด็ก

โรคภูมิแพ้ โรคที่เกิดจากภูมิคุ้มกันบกพร่อง โรคฮิตติดอันดับ โรคเรื้อรังในเด็ก

               โรคภูมิแพ้ ในเด็กเป็นโรคที่เกิดจากภูมิคุ้มกันของร่างกายมีปฏิกิริยาที่ตอบสนองต่อสิ่งที่ก่อภูมิแพ้เร็วมากกว่าปกติ ซึ่งมีหลากหลายสาเหตุที่ก่อให้เกิดการแพ้ของเด็ก ได้แก่ กรรมพันธุ์จากพ่อแม่ที่เคยป่วยเป็นโรคนี้ อาจทำให้เด็กมีโอกาสป่วย อาหารและยาบางชนิด เช่น เด็กบางคนแพ้นมวัว ถั่ว ไข่แดง หรือสัตว์ทะเลที่นำมาประกอบเป็นอาหาร อากาศที่เปลี่ยนแปลงและการสัมผัสสารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ เช่น ไรฝุ่น ฝุ่น ขนสัตว์และเชื้อรา ทำความรู้จัก รับมือ โรคภูมิแพ้ ในเด็ก                ปัจจัยที่ทำให้เกิด โรคภูมิแพ้ ในเด็กส่วนมากพบว่ามี 2 ปัจจัยหลักๆ นั่นคือ ปัจจัยแรกมาจากพันธุกรรมจากสมาชิกในครอบครัว พ่อแม่ที่เคยป่วยเป็นโรคนี้ และปัจจัยที่สองจากสภาพสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดมลพิษหรือฝุ่นที่ลอยอยู่ในอากาศที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดสารก่อภูมิแพ้ที่มีอาการแพ้ที่รุนแรงต่อระบบต่างๆ ในร่างกาย เช่น ทำให้เกิดความดันโลหิตต่ำและอาจจะเป็นลมจนหมดสติได้                 วิธีการสังเกตเด็กที่มีอาการป่วยเป็น โรคภูมิแพ้ แพทย์จะทำการตรวจ 2 วิธี วิธีแรกทดสอบโดยการสะกิดเปิดผิวหนัง โดยนำน้ำยามาหยดบนท้องแขน แล้วใช้อุปกรณ์ปลายแหลมสะกิดผิวหนังเพื่อให้น้ำยาซึมเข้าไป การตรวจวิธีนี้จะต้องหยุดกินยาทุกประเภท โดยเฉพาะยาแก้แพ้ และวิธีที่สองทดสอบโดยการเจาะเลือดเพื่อตรวจหาเชื้อโรคภายในร่างกายที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาอาการแพ้ การตรวจวิธีนี้ไม่ต้องหยุดกินยา                วิธีการรักษาเด็กที่มีอาการป่วยเป็น โรคภูมิแพ้ มี 3 วิธี […]

Read More
Back To Top