Saturday, December 09, 2023
โรค

ฤดูฝน กับการปกป้องลูกน้อย จาก 4 โรคที่มากับหน้าฝน

เมื่อเข้าสู่ ฤดูฝน บ้านเราจะมีปริมาณน้ำฝนที่ตกหนัก ตกน้อยไปตามพื้นที่ธรรมชาติ คงต้องหันมาดูแลสุขภาพลูก ๆ ของเรา เพราะโรคต่าง ๆ มักจะมากับหน้าฝน ต้องเตรียมรับมือกับสิ่งเหล่านี้ให้ดี นอกจากหน้าฝนจะตากผ้าที่ซักไว้ไม่แห้งแล้ว ความชื้นยังเป็นสาเหตุที่จะทำให้ลูก ๆ เป็นโรค หรือติดโรคได้ ปัญหานี้เป็นเรื่องอันดับแรกที่เราต้องระวัง เพราะต้องเจออย่างแน่นอน แม่และเด็ก การเลี้ยงลูก พัฒนาการเด็ก โดยเฉพาะกับลูกเล็ก ที่ยังอ่อนแอ โรคที่มาพร้อมกับหน้าฝน เป็นโรคที่น่ากลัวพอ ๆ กัน โดยเฉพาะโรคทีเกิดกับลูกน้อยต้องระวังให้ดี โรคร้ายที่มากับ ฤดูฝน ทุกปี 1. โรค RSV หรือชื่อทางการก็คือ Respiratory Syncytial Virus ดูเผิน ๆ ก็ไม่ต่างจากโรคไข้หวัดธรรมดา เพราะสามารถปล่อยไว้ก็อาจหายเองได้ แต่ไม่ใช่เพราะปอดและหลอดลมจะมีการติดเชื้อ หรือร้ายที่สุด คือ เป็นโรคที่จะทำให้ระบบทางเดินหายใจล้มเหลว และที่สุดก็อาจเสียชีวิตได้ สาเหตุการเกิดโรค โรค RSV เป็นการติดเชื้อไวรัส สามารถติดต่อได้จากการสัมผัส สารคัดหลั่งต่าง ๆ ที่ผู้ป่วยจามหรือไอออกมา แล้วมีการหายใจเข้าไป อาการของโรค เริ่มแรกมีอาการคล้ายโรคไข้หวัดธรรมดา มีน้ำมูก ไออย่างหนักหรือจาม มีอาการอาเจียน […]

Read More
Back To Top