Wednesday, November 30, 2022
ปัญหาและวิธีการแกไข้ เรื่องน่ารู้

สอนลูกแบบไม่ข่มขู่ ให้เขาเชื่อฟัง เรียนรู้ และเข้าใจ ด้วยตนเอง

พ่อแม่สมัยเก่ามักนิยมสอนเด็กให้เชื่อฟังสอนลูกด้วยการข่มขู่เด็ก เพราะคิดว่าการขู่เด็กจะทำให้เด็กเชื่อฟังได้ง่าย แต่ความจริงก็คือการข่มขู่เด็ก จะทำให้เด็กขี้กลัว ขาดความมั่นใจ และไม่มีเหตุผลคิดพิจารณา สักแต่เชื่ออย่างเดียว จนทำให้เด็กถูกหลอกได้ง่าย ๆ ดังนั้นการ สอนลูกแบบไม่ข่มขู่ สอนด้วยความเข้าใจ เชื่อฟังด้วยหัวใจ จึงเป็นสิ่งที่พ่อแม่ควรทำอย่างยิ่ง สอนลูกแบบไม่ข่มขู่ ดีกว่า การสอนให้เขาเชื่อฟังแบบข่มขู่ เมื่อคุณเป็นพ่อแม่ของเขา คุณก็ควรจะตระหนักว่าการสอนลูกแบบไม่ข่มขู่ อาจจะทำให้ลูกของคุณติดนิสัยทำอะไรชุ่ย ๆ ให้พ้น ๆ ไป ไม่ได้เข้าใจเรื่องความถูกผิดอย่างแท้จริง ดังนั้นการข่มขู่จึงไม่ควรนำมาใช้ และคุณควรจะเปลี่ยนจากการข่มขู่ มาพูดกันด้วยเหตุผล หรือหลักความจริง พร้อมทั้งทำให้เขารู้สึกได้ถึงความรักความห่วงใยของคุณ   สอนลูกแบบไม่ข่มขู่เปลี่ยนจากการสอนเด็กให้เชื่อฟังจากขู่ลูกมาเป็นถ้อยคำดี ๆ ไม่สอนลูกแบบข่มขู่ว่า ถ้ายังดื้ออยู่อย่างนี้ ชั้นจะไม่สนใจอีกต่อไป อยากจะไปที่ไหนชั้นก็ไม่ไปตามหรอก ใช้คำพูดใหม่แบบนี้สิ พ่อแม่รักลูกเสมอนะ สอนลูกแบบไม่ข่มขู่แต่ถ้าลูกดื้อน้อยกว่านี้ ฟังที่พ่อแม่พูดสักหน่อย ลูกก็จะน่ารักมาก ๆ เลยจ้ะ งดการข่มขู่ว่า ถ้าลูกไม่รู้จักประหยัด ต่อไปแม่จะตัดเงินทุกอย่างไม่ให้เหลือเลยทีเดียว ใช้คำพูดใหม่แบบนี้สิ ลูกควรประหยัดเพื่ออนาคต สอนลูกแบบไม่ข่มขู่ เพราะถ้าลูกยังใช้เงินเกินตัวแบบนี้ พ่อแม่ก็คงไม่มีปัญญาหาเงินมาให้ลูกใช้แน่ ๆ สอนลูกโดยไม่ต้องข่มขู่ว่า ถ้าเธอยังออกไปเที่ยวดึก ๆ […]

Read More
Back To Top